Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakres uznania inspektora pracy – część 1

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 27.01.2012

W artykule autor omawia problematykę uznania inspektora pracy w zakresie podejmowanych czynności kontrolnych i pokontrolnych, w strukturze którego umiejscowione jest również tzw. typowe uznanie administracyjne.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Problematyka uznania inspektora pracy, rozumiana jako uprawnienie do podejmowania określonych działań w zakresie czynności kontrolnych i pokontrolnych, wywodzi swą zasadniczą podstawę z Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie inspekcji pracy... (Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450).

 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 tej Konwencji inspektorzy pracy mają posiadać swobodę decydowania w zakresie: czy należy udzielić ostrzeżenia lub porady prawnej zamiast rozpoczęcia lub zalecenia rozpoczęcia odpowiednich procedur.

 

Konstrukcja tego przepisu wskazuje na pełną swobodę inspektora pracy w aspekcie reakcji na stwierdzony stan faktyczny w zakresie naruszenia przepisów prawa pracy. Oznacza to uznaniowość w zakresie podjęcia w tych warunkach określonych środków działań pokontrolnych bądź niepodejmowania ich w ogóle.

 

Szerokie określenie tego uprawnienia daje podstawę do twierdzenia, że to prawo przysługuje w zakresie wszelkich możliwych działań pokontrolnych, to znaczy zarówno wynikających z przepisów regulujących status inspekcyjny, jak i z innych odrębnych regulacji prawnych, w tym głównie dotyczących przepisów penalnych.

 

Zasada ta została odzwierciedlona w pierwotnym brzmieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), w art. 44 ust. 2, zgodnie z którym pracownicy wykonujący czynności kontrolne, czyli inspektorzy pracy, w zakresie swojego działania są niezależni od jakichkolwiek wpływów postronnych.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zwrot użyty przez ustawodawcę wskazuje na swobodę inspektora pracy w zakresie podejmowania czynności kontrolnych i pokontrolnych, oczywiście w odpowiedniej zgodzie z systemem przepisów krajowych.

 

Niewątpliwie pewne ograniczenie swobody wynika z Konwencji Nr 81 MOP, jednakże jest to ograniczenie prawnie dopuszczalne, gdyż Konwencja kształtuje jedynie ogólną zasadę, która musi wpisywać się w system prawa krajowego.

 

Innymi słowy, ogólne zasady wynikające z Konwencji Nr 81 MOP nie mogą być naruszane w sposób wykluczający ich stosowanie w ogóle. Nie oznacza to jednak zakazu możliwości ograniczenia przedmiotowego w prawie krajowym.

 

Pierwszym elementem rzutującym na takie ograniczenie jest sama struktura inspekcji pracy w danym kraju, która z natury rzeczy powoduje powstanie pewnego organizacyjnego rozwiązania, w ramach którego muszą przynajmniej w sprawach organizacji procesu pracy istnieć określone zależności hierarchiczne i dlatego całkowita i absolutna dowolność postępowania inspektora pracy nie jest możliwa.

 

Wyrazem tego w ustawie o PIP jest struktura organizacyjna tej instytucji przewidująca trzy organy: inspektora pracy, okręgowego inspektora pracy i Głównego Inspektora Pracy. Zgodnie z art. 19 ustawy okręgowemu inspektorowi pracy przypisano m.in. prawo zatwierdzania planów pracy inspektorów pracy.

 

Oznacza to możliwość planowania pracy przez samego inspektora pracy, ale także ingerencję organu II instancji, który z racji zatwierdzania tego planu może także dokonywać w nim stosownej korekty.

 

W praktyce musi to więc przynosić ograniczenie możliwości swobodnego decydowania inspektora pracy o tym, jaką kontrolę i w jakim podmiocie będzie wykonywał. Zresztą istnienie struktury w postaci okręgowego inspektoratu pracy skupiającego inspektorów pracy, którą to jednostką organizacyjną kieruje okręgowy inspektor pracy, już powoduje organizacyjne zależności między inspektorem pracy a okręgowym inspektorem pracy.

 

Okręgowy inspektor pracy kieruje działalnością okręgowego inspektoratu pracy, sprawuje nadzór nad działalnością inspektorów pracy oraz koordynuje ich działania (art. 19 pkt 1 ustawy o PIP). Zapis ten w istotnym zakresie ogranicza samodzielność inspektora pracy.

 

Odnosić go jednak trzeba do odpowiednich sfer kompetencyjnych. I tak kierowanie działalnością okręgowego inspektoratu pracy nadaje okręgowemu inspektorowi pracy status pracodawcy kierującego jednostką organizacyjną.

 

Z racji statusu pracodawcy, w stosunku do skupionych w okręgu inspektorów pracy, okręgowy inspektor może podejmować działania przynależne pracodawcy. Zakres jednak jego kompetencji należy koncentrować na działalności czysto pracowniczej, z pominięciem merytorycznych zadań ciążących na inspektorze pracy jako na organie I instancji PIP.

 

Część zadań z zakresu prawa pracy ustawa wyraźnie przypisuje Głównemu Inspektorowi Pracy, natomiast okręgowy inspektor może być jedynie upoważniony przez GIP do dokonywania tych czynności (por. art. 18 ust. 7 ustawy o PIP).

 

Bez względu jednak na to, który szczebel zarządzania w instytucji pod nazwą PIP posiada te kompetencje, istnienie ich ogranicza swobodę przynależną inspektorom pracy, lecz fakt ten nie narusza ogólnej zasady niezależności merytorycznej inspektora pracy.

 

Sprawowanie nadzoru ze strony okręgowego inspektora pracy względem inspektorów pracy należy odnosić do nadzoru administracyjnego jako organu II instancji PIP. Oznacza to, że okręgowy inspektor pracy rozpatruje odwołania od decyzji i innych rozstrzygnięć inspektorów pracy.

 

Ten nadzór instancyjny wyklucza natomiast wpływ okręgowego inspektora pracy na wydane decyzje przez inspektora pracy, gdyż w tym zakresie inspektorowi pracy przysługuje całkowita i absolutna niezależność.

 

Zagadnienia te są często w praktyce źle rozumiane, zwłaszcza w sytuacji, gdy ktoś podobnie traktuje różne organy nadzoru nad warunkami pracy pod względem ich kompetencji decyzyjnej.

 

Najbardziej zbliżoną do Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie zagadnień merytorycznych jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, która posiada wspólne z PIP zadania w zakresie kontroli i nadzoru higieny pracy.

 

Nie można jednak porównywać organów PIP i organów PIS, ponieważ ich strukturalne usytuowanie i charakter kompetencji, w tym także w sferze organizacji, są skrajnie różne.

Organy PIS zasadniczo bezpośrednio nie wykonują czynności kontrolnych, lecz w ich imieniu czynią to upoważnieni do tego pracownicy.

 

W przypadku Państwowej Inspekcji Pracy mamy do czynienia z nietypową strukturą działania polegającą na tym, że organ I instancji, na który nałożono zasadniczo wszystkie najważniejsze zadania ciążące na inspekcji pracy, jest kompetentny zarówno do przeprowadzania kontroli jak i do podejmowania działań pokontrolnych.

 

Skupia więc w swoim ręku uprawnienia kontrolne i pokontrolne oraz w rzeczywistości w bieżącej swojej działalności wykonuje kontrole i podejmuje rozstrzygnięcia pokontrolne. Te łączne kompetencje przypisane inspektorowi pracy czynią go organem I instancji PIP, któremu musi oczywiście przysługiwać swoboda w zakresie podejmowania działań pokontrolnych o charakterze decyzyjnym, zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania organów administracji publicznej.Stan prawny obowiązujący na dzień 27.01.2012

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - IX =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Postępowanie kontrolne inspektora pracy 1

W artykule omówiono postępowanie kontrolne inspektora pracy na tle nowej ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r., która obowiązuje od dnia 1 lipca 2007 r. i poszerza kompetencje kontrolne inspekcji pracy. Jest to pierwsza część tej problematyki, która będzie kontynuowana.

Kontrola legalności zatrudnienia

W artykule omówiono zagadnienia związane z kontrolą legalności zatrudnienia, w związku z przejęciem zadań z tym związanych z dniem 1 lipca 2007 r. przez Państwową Inspekcję Pracy na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589).

Zmiany w ustawie o PIP – część 5

W artykule autor kontynuuje omawianie ostatniej zmiany ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), dokonanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o PIP (Dz. U. Nr 142, poz. 829).
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »