Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakres stosowania wystąpienia i polecenia – część 1

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 12.12.2011

Autor polemizuje z opracowaniem Dariusza Makowskiego pt. Zakres stosowania wystąpienia inspektora pracy („Monitor Prawa Pracy” 2011/9/459), wykazując, że zastosowanie określonego środka działania pokontrolnego należy do wyłącznej kompetencji uznaniowej inspektora pracy i dlatego w sprawie naruszenia przepisu bhp może być stosowane zarówno wystąpienie jak i polecenie likwidacji naruszeń prawa.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W artykule pt. Zakres stosowania wystąpienia inspektora pracy („Monitor Prawa Pracy” 2011/9/459) Dariusz Makowski w konkluzji stwierdził, że co do zasady, podzielić należy stanowisko, w myśl którego inspektor pracy może skierować wystąpienie w razie naruszenia przepisów uzasadniających wydanie decyzji w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z późn. zm.).

 

Autor tego artykułu podziela więc pogląd prezentowany przeze mnie w dotychczasowych opracowaniach na ten temat (por. w serwisie artykuł pt. Wystąpienie inspektora pracy).

 

W związku z nowelizacją ustawy o PIP z dniem 8 sierpnia 2011 r. i wprowadzeniem do art. 11 pkt 8 tej ustawy nowego środka pokontrolnego pod nazwą „polecenie” Dariusz Makowski uznaje, że identyczne zasady postępowania będą dotyczyły tego środka pokontrolnego.

 

Oznacza to, zdaniem tego autora, że w sprawach naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy inspektor pracy będzie mógł zastosować zarówno decyzję administracyjną, wystąpienie lub polecenie.

 

Analiza prawna dokonana przez autora, dotycząca w szczególności przepisów Konwencji Nr 81 MOP w sprawie inspekcji pracy... (Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450), budzi jednak uzasadnione wątpliwości.

 

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Z tego powodu głoszone przez autora co najmniej kontrowersyjne poglądy zamierzam w niniejszym opracowaniu poddać krytyce po to, aby w praktycznym stosowaniu omawianych przepisów nie dochodziło do błędnych wykładni, a także aby sądy administracyjne badające legalność środków pokontrolnych inspektora pracy nie kwestionowały poprawnych jego czynności pokontrolnych.

 

Dariusz Makowski przedstawił rozbieżne poglądy w literaturze prawa pracy na temat dopuszczalności uregulowania wystąpieniem problematyki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub wynagrodzenia za pracę, o których mowa w art. 11 pkt 1-7 ustawy o PIP.

 

W rozważaniach swoich nie podzielił poglądu wykluczającego możliwość zastąpienia decyzji wystąpieniem, jednocześnie podniósł wiele wątpliwości na temat odmiennego poglądu, który w uwagach końcowych w rezultacie zaakceptował.

 

Autor wdał się w szczegółową analizę art. 13 oraz art. 17 Konwencji Nr 81 MOP i uznał, że zapis art. 17 ust. 2 nie odnosi się do środków pokontrolnych wskazanych w art. 13 Konwencji, lecz do środków karnych, które mogą być podjęte przez inspektora pracy lub inny właściwy organ, wskutek jego powiadomienia.

 

Twierdzenie to, moim zdaniem, jest błędne, gdyż autor dokonał wycinkowego porównania dwóch artykułów Konwencji Nr 81, a nie przeanalizował systemowo całego tego aktu prawnego i z tego powodu doszedł do błędnych wniosków.

 

W myśl art. 17 ust. 2 Konwencji Nr 81 MOP inspektorzy pracy będą mieli swobodę decydowania, czy należy:

 

  • udzielić ostrzeżenia,
  • udzielić porady,
  • rozpocząć procedurę,
  • zalecić rozpoczęcie procedury.

 

Nie wchodząc nawet głębiej w całą systematykę Konwencji Nr 81, można na podstawie gramatycznego brzmienia art. 17 ust. 2 jednoznacznie stwierdzić, że zasada swobody decydowania przez inspektora pracy nie dotyczy jedynie sfery oddziaływania penalnego, ale wszystkich środków działania pokontrolnego.

 

Wystarczy przecież logicznie odpowiedzieć na pytanie, czy udzielenie kontrolowanemu porady musi się wiązać z oddziaływaniem o charakterze represyjnym, czy też może zastąpić środek oddziaływania pokontrolnego, o którym mowa w art. 11 ustawy o PIP.

 

Trudno znaleźć rozsądne argumenty dla twierdzenia, iż porada łączy się wyłącznie z działalnością w sferze wykroczeń, czy w sferze prawa karnego. Porada może bowiem dotyczyć zarówno naruszeń prawa, które powodują wyczerpanie znamion wykroczenia, jak i naruszeń prawa, które tego skutku nie wywołują.

 

Powiązanie art. 17 ust. 2 z jego ust. 1 także nie daje podstaw do twierdzenia, że regulacja art. 17 ogranicza się do sfery oddziaływania represyjnego. Przeciwnie, w myśl art. 17 ust. 1 Konwencji Nr 81 MOP osoby naruszające lub zaniedbujące przestrzeganie przepisów prawnych, których stosowanie kontrolują inspektorzy pracy, będą podlegać natychmiastowym procedurom prawnym, bez uprzedniego ostrzeżenia.

 

Jednakże ustawodawstwo krajowe może przewidzieć wyjątki w przypadkach, gdy należy udzielić uprzedniego ostrzeżenia w celu poprawienia sytuacji lub zastosowania środków zapobiegawczych.

 

Interpretacja art. 17 ust. 2 Konwencji nie może być dokonywana w oderwaniu od ust. 1 tego artykułu, gdyż oba ustępy tworzą jedną jednostkę redakcyjną aktu prawnego. Gdyby taka odrębność między ust. 1 i 2 art. 17 miała mieć miejsce, wówczas normodawca powinien utworzyć dwa odrębne artykuły, a tego nie uczynił.

 

Odrębność taka została natomiast zastosowana w przypadku art. 18 Konwencji, który dotyczy wyłącznie problematyki karnej, przewidując, że będą przewidziane przez ustawodawstwo krajowe i skutecznie stosowane odpowiednie sankcje karne za naruszenie przepisów prawnych, których stosowanie podlega kontroli inspektorów pracy oraz za sprawianie trudności inspektorom pracy w wykonywaniu ich zadań.

 

Wracając do treści art. 17 ust. 1 Konwencji, nie sposób znaleźć racjonalne argumenty dla stwierdzenia, że jego zapis odnosi się wyłącznie do oddziaływania represyjnego względem podmiotu kontrolowanego. Przeciwnie, wprowadzenie natychmiastowych procedur prawnych jako reakcji na poważne naruszenie prawa pracy, to nic innego jak decyzje inspektorów pracy podlegające, w rozumieniu art. 11 pkt 2 ustawy o PIP, natychmiastowej wykonalności z mocy prawa.

 

W konsekwencji, jeśli art. 17 ust. 1 Konwencji obejmuje środki działań pokontrolnych o charakterze decyzyjnym, to postanowień art. 17 ust. 2 Konwencji w żadnej mierze nie można ograniczać tylko do oddziaływania penalnego.

 

Przepis art. 17 ust. 2 Konwencji należy zatem poprawnie odnosić do wszystkich środków działań pokontrolnych, jakie inspektorowi pracy przysługują.Stan prawny obowiązujący na dzień 12.12.2011

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus dziewięć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Postępowanie kontrolne inspektora pracy 1

W artykule omówiono postępowanie kontrolne inspektora pracy na tle nowej ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r., która obowiązuje od dnia 1 lipca 2007 r. i poszerza kompetencje kontrolne inspekcji pracy. Jest to pierwsza część tej problematyki, która będzie kontynuowana.

Kontrola legalności zatrudnienia

W artykule omówiono zagadnienia związane z kontrolą legalności zatrudnienia, w związku z przejęciem zadań z tym związanych z dniem 1 lipca 2007 r. przez Państwową Inspekcję Pracy na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589).

Zmiany w ustawie o PIP – część 5

W artykule autor kontynuuje omawianie ostatniej zmiany ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), dokonanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o PIP (Dz. U. Nr 142, poz. 829).
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »