Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakres stosowania Konwencji Nr 81 MOP – część 2

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 26.06.2008

W artykule omówione kwestie związane z zakresem pojęciowym przepisów podlegających kontroli na podstawie postanowień Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 11 lipca 1947 r. dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450) w relacji do ustawodawstwa krajowego.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W artykule pt. Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PiZS, 2008/3/18), L. Florek omawia zagadnienia dotyczące ograniczenia liczby kontroli i czasu ich trwania w stosunku do pracodawców prowadzących działalność usługową, a także relację przepisów podlegających kontroli inspekcji w świetle Konwencji Nr 81 MOP i prawa polskiego.

 

Analizując przepisy Konwencji Nr 81 MOP i przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), autor dochodzi do wniosku, że pojęcie przepisów prawa podlegających kontroli jest węższe w Konwencji Nr 81 aniżeli w ustawie o PIP.

 

Powołując się na art. 27 Konwencji Nr 81 MOP, L. Florek stwierdza, że konwencja dotyczy przepisów prawnych obejmujących oprócz ustawodawstwa pracy, orzeczenia arbitrażowe i układy zbiorowe, nad których stosowaniem powinni czuwać inspektorzy pracy.

 

Zakresowi temu L. Florek przeciwstawia regulacje art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), które w strukturze treści mówiącej o przepisach prawa pracy obejmują także regulaminy pracy, których nie wymienia Konwencja Nr 81.

 

Na tej podstawie L. Florek stawia tezę, że zakres kontroli realizowanej na podstawie cyt. ustawy o PIP jest szerszy, aniżeli zakres kontroli podejmowanej na podstawie Konwencji Nr 81 MOP.

 

W rezultacie, wyraża końcowe przekonanie, że jeżeli kontrola PIP oparta jest na przepisach Konwencji Nr 81 MOP, to powinna ona dotyczyć tylko przepisów prawa w rozumieniu Konwencji Nr 81, a więc z pominięciem regulaminów pracy.

 

Z twierdzeniem powyższym zgodzić się nie można w żadnym razie. Przede wszystkim L. Florek zdaje się nie rozumieć systematyki budowy legislacyjnej przepisów Konwencji Nr 81 MOP.

 

Konwencja jako prawo międzynarodowe skierowane do państw członkowskich, których wewnętrzne regulacje prawne mogą przybierać różnego rodzaju rozwiązania, musi posługiwać się ogólnymi szerokimi sformułowaniami.

 

Z tego powodu, Konwencja Nr 81 MOP nie zawęża pojęcia „przepisów prawa” do „prawa pracy” ale celowo posługuje się szerszym pojęciem „przepisy prawa”, w którym to pojęciu, rzecz jasna mieści się polskie prawo pracy.

 

W poszczególnych krajach członkowskich struktura gałęzi prawa może być przecież różna. Warto przypomnieć, że w 1947 r. kiedy uchwalano Konwencję Nr 81, w Polsce nie istniało wyodrębnione gałęziowo prawo pracy, co nastąpiło formalnie dopiero z dniem 1 stycznia 1975 r., tj. z chwilą wejścia w życie Kodeksu pracy.

 

Przeciwstawianie, w sferze warunków pracy i ochrony pracowników przy wykonywaniu ich zawodu, pojęcia szerszego „przepisy prawa” pojęciu węższemu „prawo pracy” i twierdzenie następnie, że z tego powodu zakres przedmiotowy Konwencji Nr 81 MOP jest węższy aniżeli zakres przedmiotowy polskiego prawa pracy, jest niezrozumiałe.

 

Ogólne sformułowanie użyte przez Konwencję Nr 81 MOP daje podstawę do twierdzenia przeciwnego, a mianowicie, że postanowienia prawa międzynarodowego mogą dotyczyć czegoś więcej aniżeli polskiego prawa pracy.

 

Konwencja Nr 81 MOP odwołuje się przecież w art. 18 do sankcji karnych, a to jest dziedzina w układzie polskim Kodeksu karnego, gdy chodzi o prawo materialne.

 

Zdefiniowanie w art. 27 Konwencji Nr 81 MOP pojęcia „przepisy prawne” nie daje żadnej podstawy do twierdzenia, że konwencja nie obejmuje problematyki regulaminów pracy. Przeciwnie, wymienione w tym zakresie ustawodawstwo, to nic innego, jak między innymi polskie przepisy Kodeksu pracy, będące źródłami prawa pracy.

 

Przede wszystkim zwrócić trzeba uwagę na to, że Konwencja Nr 81 została uchwalona w 1947 r. i z tego powodu, przy formułowaniu wykładni definicji zamieszczonej w art. 27 Konwencji Nr 81 trzeba odpowiednio uwzględniać rozwój w latach 1948-2008 światowego, w tym polskiego prawa pracy.

 

Użycie w Konwencji Nr 81 zwrotu o orzeczeniach arbitrażowych i układach zbiorowych nie może być pojęciowo utożsamiane ze ścisłym zakresem kompetencji inspekcji pracy, gdyż taka precyzyjna wykładnia gramatyczna prowadzi całkowicie na manowce.

 

Wystarczy wskazać, że w Polsce nie ma w ogóle w sferze prawa pracy orzeczeń arbitrażowych. Drugie sformułowanie mówiące o układach zbiorowych, czyli porozumieniach opartych na ustawie, także musi był interpretowane w sposób szeroki a nie wąski, bo w przeciwnym razie zakres kompetencji inspekcji pracy nie będzie odpowiedni do konkretnych rozwiązań legislacyjnych obowiązujących w różnych krajach, które ratyfikowały tę konwencję.

 

Gdy chodzi o Polskę, to przy literalnym brzmieniu pojęcia „układ zbiorowy” można by wysuwać np. nonsensowne twierdzenie, czy aby chodzi tutaj o „układ zbiorowy pracy”, gdyż tego trzeciego charakterystycznego zwrotu Konwencja Nr 81 nie wymienia.

 

Biorąc to pod uwagę, kryteriami, dla których może poprawnie dochodzić do wyodrębnienia zakresu kompetencji kontrolnej inspekcji pracy będą takie akty prawne, których nazewnictwo jest jedynie zbliżone do orzeczeń arbitrażowych czy układów zbiorowych, ale które to akty będą miały charakter mocy prawa i nad których stosowaniem powinni czuwać inspektorzy pracy, zgodnie z przepisami prawa krajowego.

 

Taki sposób wykładni pojęć gramatycznych, nawet poprzez ich pewną modyfikację albo pominięcie pewnych zwrotów, jest powszechnie przyjęty w orzecznictwie Sądu Najwyższego wtedy, gdyby wyraźnie gramatyczna wykładnia prowadziła do nonsensownych rezultatów (por. uzasadnienie uchwały 7 sędziów SN z dnia 19 listopada 1984 r. III UZP 44/84 OSNCP z 1986 r., nr 6, poz. 86, której ówcześnie nadano moc zasady prawnej).

 

Zgodnie z art. 9 K.p. źródłem prawa pracy jest m.in. regulamin pracy, a także regulamin wynagradzania, nad poprawnością stosowania których powinni czuwać inspektorzy pracy, zgodnie z kompetencjami kontrolnymi obecnie zapisanymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589).

 

Wskazany przepis ustawy o PIP uprawnia inspekcję do kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy w identyczny sposób, jak to czynił art. 8 ust. 1 pkt 1 poprzedniej ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o PIP (Dz. U. Nr 6, poz. 23 z późn. zm.).

 

W konsekwencji, pomimo zmiany ustawy o PIP, zakres kompetencji inspekcji w tej sferze nie uległ zmianie. Inspekcja pracy zawsze była uprawniona do kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, które w rozumieniu art. 27 Konwencji Nr 81 MOP mieszczą się w pojęciu szerszym przepisów prawa. Konwencji Nr 81 MOP nie sposób wobec tego interpretować bez kontekstu prawa krajowego.

 

W każdym jednak wypadku, zakres pojęć użytych w Konwencji Nr 81 MOP jest zdecydowanie szerszy, aniżeli pojęcia, którymi posługuje się nasz Kodeks pracy, gdyż one dotyczą tylko przedmiotu prawa pracy, podczas, gdy konwencja poza tym odnosi się też do innych gałęzi naszego prawa krajowego.

 

Dalsze rozważania autora odnoszącego się do kwestii karalności za naruszenie przepisów prawa pracy, nie mają żadnego związku z omawianymi zagadnieniami, gdyż dotyczą zakresu przedmiotowego tej karalności za określone czyny, które nasz ustawodawca scharakteryzował jako szkodliwe społecznie.

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że Konwencja Nr 81 MOP posługując się w art. 2 ust. 1 ogólnym sformułowaniem „przepisy prawa” dotyczące warunków pracy i ochrony pracowników przy wykonywaniu ich zawodu, obejmuje wszystkie te zagadnienia, które nasz ustawodawca objął pojęciem przepisów prawa pracy w aspekcie warunków pracy i ochrony pracowników.

 

Regulamin pracy jako wewnątrzzakładowe źródło prawa pracy ustalające organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników (art. 104 § 1 K.p.), jest więc aktem prawnym podlegającym kontroli inspektora pracy, podobnie jak regulamin wynagradzania (art. 772 K.p.), tak na podstawie ustawy o PIP jak i w myśl przepisów Konwencji Nr 81 MOP.

 

Twierdzenie przeciwne nie znajduje dostatecznego uzasadnienia, lecz stanowi zupełnie dowolną i w skutkach nonsensowną wykładnię prawa międzynarodowego, będącego źródłem prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, mającego pierwszeństwo stosowania na wypadek kolizji z ustawą (art. 91 Konstytucji RP).

 

Odmiennie rzecz wygląda, w aspekcie omawianych problemów, gdy chodzi o charakter zadań PIP dotyczących kontroli legalności zatrudnienia, co wynika z wyraźnego oddzielenia przez ustawodawcę w art. 1 cyt. ustawy o PIP z 2007 r. problematyki prawa pracy od zagadnień przepisów dotyczących kontroli legalności zatrudnienia.

 

Kontrola legalności zatrudnienia łączy się z problematyką regulowaną prawnie szeroko rozumianymi przepisami prawa pracy, to jednak w tym przypadku są to niewątpliwie regulacje wykraczające poza pojęcie przepisów prawa dotyczących warunków pracy i ochrony pracowników przy wykonywaniu ich zawodu.

 

W konsekwencji, gdyby inspektor pracy podejmował wyłącznie kontrolę w zakresie legalności zatrudnienia, wówczas uzasadnione byłoby twierdzenie, że jego czynności nie są objęte przepisami Konwencji Nr 81 MOP.

 

W tym wypadku zatem, bezpodstawne byłoby stosowanie wyjątków od przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z powołaniem się na postanowienia Konwencji Nr 81 MOP.

 

Jeżeli jednak inspektor pracy kontroluje zarówno przepisy prawa pracy dotyczące warunków pracy i ochrony pracowników przy wykonywaniu ich pracy, jak również bada legalność zatrudnienia, to wówczas stosowanie art. 16 Konwencji Nr 81 MOP jest w pełni uzasadnione.

 

Oznacza to w tym ostatnim przypadku, że nie stosuje się żadnych ograniczeń w zakresie zarówno liczby jak i czasu trwania kontroli, co dotyczy czynności inspekcyjnych podejmowanych względem każdego pracodawcy.Stan prawny obowiązujący na dzień 26.06.2008

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus 7 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Postępowanie kontrolne inspektora pracy 1

W artykule omówiono postępowanie kontrolne inspektora pracy na tle nowej ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r., która obowiązuje od dnia 1 lipca 2007 r. i poszerza kompetencje kontrolne inspekcji pracy. Jest to pierwsza część tej problematyki, która będzie kontynuowana.

Kontrola legalności zatrudnienia

W artykule omówiono zagadnienia związane z kontrolą legalności zatrudnienia, w związku z przejęciem zadań z tym związanych z dniem 1 lipca 2007 r. przez Państwową Inspekcję Pracy na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589).

PIP a kontrola działalności gospodarczej

W artykule omówiono relację ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn.zm.) do kontroli prawa pracy przeprowadzanych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »