.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakres pojęcia właściciel, które zostało użyte w ustawie o ochronie praw lokatorów

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 16.05.2014

Pojęcie właściciel użyte w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nie jest tożsame z pojęciem własności wywodzonym z Kodeksu cywilnego. Właścicielem w rozumieniu ustawy o ochronie lokatorów może być bowiem osoba, która nie posiada prawa własności do lokalu.Zakres pojęcia właściciel, które zostało użyte w ustawie o ochronie praw lokatorów

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pojęcie właściciel użyte w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Zgodnie z definicją legalną, zawartą w art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów (…)1, przez „właściciela” należy rozumieć wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu. Przez lokatora należy rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. Przez sam „lokal” należy natomiast rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki (nie jest lokalem w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych).

Kiedy osobie można przypisać przymiot właściciela?

Jak widać, na gruncie ustawy o ochronie lokatorów (…), to, czy danej osobie można przypisać przymiot właściciela, uzależnione jest od istnienia umowy najmu pomiędzy nią a lokatorem, lub istnienia innego stosunku prawnego uprawniającego lokatora do używania lokalu (np. umowy użyczenia). Przy czym, aby móc mówić o „właścicielu” w rozumieniu tej ustawy, lokal musi służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych lub być pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Nie ma przy tym znaczenia, komu przysługuje rzeczywiste prawo własności do lokalu.

 

Właścicielem w rozumieniu ustawy może być więc np. najemca podnajmujący lub użyczający lokal lokatorowi, członek spółdzielni mieszkaniowej posiadający spółdzielcze prawo do lokalu, czy osoba reprezentująca rzeczywistego właściciela. W pewnych przypadkach jedna osoba może być zarówno właścicielem, jak i lokatorem tego samego lokalu (np. najemca podnajmujący lokal).

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150)


Stan prawny obowiązujący na dzień 16.05.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + dziewięć =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »