Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakres obowiązków technika farmacji

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 24.10.2012

Jestem technikiem farmacji. Pracuję w aptece od wielu lat. Nigdy nie podpisywałem zakresu obowiązków technika farmacji. Na obecną chwilę z naszego personelu zwolniono wszystkie panie sprzątające, a nam przedstawiono nowy zakres obowiązków, obejmujący m.in. rozpakowywanie towaru, wizyty w pralni itp. Czy muszę podpisać nowy zakres obowiązków?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakres obowiązków technika farmacji ustala pracodawca. Jest to jego uprawnienie władcze wynikające z kierowniczej roli w procesie pracy. W stosunku pracy jest on zwierzchnikiem ustalającym, co pracownik – w zgodzie z angażem – ma robić i w jaki sposób.

 

Niemniej jednak prawo pracy nie zobowiązuje pracodawcy do przekazania pracownikowi zakresu obowiązków w formie pisemnej. Sąd Najwyższy w wyroku z 26 lutego 2003 r. (sygn. akt I PK 149/02, MoPr 2004/4/7) wyjaśnił, że „zakres zadań wynikających z zajmowania określonego w umowie o pracę stanowiska może być konkretyzowany nie tylko przez przedstawienie pracownikowi pisemnego zakresu czynności, ale również w drodze poleceń pracodawcy, mieszczących się w granicach zakreślonych ustalonym w umowie rodzajem pracy (zajmowanym stanowiskiem)”.

 

Jeżeli zatem zakres obowiązków będzie wykraczał poza rodzaj umówionej pracy, pracodawca może wymagać wykonania tych obowiązków, ale tylko w sytuacji, w której pracownik wyrazi na to zgodę. Pracownik może bowiem odmówić wykonywania obowiązków, które nie mieszczą się w rodzaju umówionej pracy. Za takie postępowanie pracodawca nie może rozwiązać z pracownikiem stosunku pracy.

 

Trzeba jednak pamiętać, że wprowadzenie zakresu obowiązków bezpośrednio do angażu powoduje, że staje się on integralną jego częścią. Innymi słowy, objęty jest uzgodnieniami stron, czyli pracodawcy i pracownika. Wtedy pracodawca nie może narzucić już jednostronni zakresu czynności. Warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z 2 października 2008 roku (sygn. akt I PK 73/08), w którym SN wskazał, że „rodzaj pracy może być określony bardziej lub mniej szczegółowo. Strony stosunku pracy określając rodzaj pracy w sposób ogólny, pozostawiają pracodawcy – w zakresie jego uprawnień kierowniczych – możliwość sprecyzowania czynności pracownika. Ich obszar konkretyzuje umówiony rodzaj pracy, stanowi zbiorcze polecenie przełożonego i nie wymaga zgody podwładnego na jego zmianę. Jeśli natomiast strony poczynią szczegółowe ustalenia co do rodzaju pracy w samej umowie o pracę stają się one z ich woli istotnymi jej elementami. Ich zmiana wymaga zgody pracownika, a w razie jej braku – wypowiedzenia zmieniającego. W konsekwencji pracodawca nie ma ruchu. Aby w jakikolwiek sposób zmodyfikować zakres czynności pracownika, musi mieć na to jego zgodę lub zastosować wypowiedzenie zmieniające. Umowy o pracę nie może bowiem swobodnie zmienić jedna z jej stron”.

 

Być może wręczenie zakresu obowiązków Pani pracodawca traktuje jako konkretyzację tych dotychczasowych. W razie bowiem konkretyzacji dotyczącego wykonywania czynności wynikających z rodzaju pracy określonego w umowie o pracę pracodawca nie musi dokonywać wypowiedzenia warunków pracy i nie ma obowiązku stosować art. 42 § 4 Kodeksu pracy. Tak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 14 października 2004 roku (sygn. akt I PK 663/03). Jeśli zatem listy czynności nie wskazano w umowie, jej zmiana nie musi następować po porozumieniu z podwładnym. Narzucenie np. pracownikowi księgowości dotychczas rozliczającemu wynagrodzenia personelu, aby wykonywał zadania związane z rozliczaniem faktur, jest zmianą w pełni wchodzącą w zakres władzy pracodawcy.

 

Jeśli natomiast pracownik odmawia nie tylko podpisania zakresu obowiązków, ale także jego przyjęcia, oznacza to w istocie wyrażenie przez pracownika woli nierespektowania w całości tego, co z zakresu czynności wynika (o ile wynika, oczywiście).

 

Zgodnie z doktryną i orzecznictwem Sądu Najwyższego „odmowa przyjęcia i podpisania zakresu czynności ustalonego zgodnie z umową o pracę może stanowić uzasadnioną przyczynę jej wypowiedzenia” (wyrok z 3 kwietnia 1997 r., sygn. akt I PKN 77/97, OSNP 1998/3/75).

 

W Pani sytuacji należałoby wyjaśnić z pracodawcą, że przedstawiony zakres obowiązków nie mieści się w rodzaju pracy, jaki Pani wykonuje w ramach stosunku pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + jeden =

»Podobne materiały

Poszerzenie zakresu obowiązków pracownika

Z wykształcenia jestem chemikiem i na takim stanowisku pracuję – w umowie o pracę zapisano „specjalista”, a w tak zwanej stanowiskowej karcie pracy: „specjalista ds. chemicznych”. Pełnię też funkcję wydziałowego społecznego inspektora pracy. Przełożony poinfor

 

Dodatek do wynagrodzenia za zwiększenie zakresu obowiązków

Zostałam „poproszona” o tymczasowe objęcie drugiego stanowiska kierowniczego w mojej firmie. Przez trzy kolejne miesiące nie dostałam dodatkowego wynagrodzenia (zgodnego z moim zakresem obowiązków). W związku z tym upomniałam się o należne mi pieniądze z tytułu pełnienia drugiej funkcji

 

Nie chcę zmieniać miejsca pracy – czy muszę wykonać polecenie dyrektora szkoły?

Jestem nauczycielką nauczania zintegrowanego od 15 lat, mam umowę na czas nieokreślony. Dyrektor chce, abym od września pracowała w oddziale przedszkolnym. Wstępnie zgodziłam się, ale nie wiedziałam, że wraz z nowymi przepisami przestaję pracować w szkole, bo zerówka jej nie podlega. Dyrektor mówi,

 

Limit sprzedaży preparatów z pseudoefedryną

Jestem farmaceutą. Pracuję w aptece w mieście położonym blisko granicy Polski. Zdarza się, że sąsiedzi z zagranicy przyjeżdżają do naszej apteki, by kupić preparaty z pseudoefedryną. Jest ona pochodną narkotyku; kupują ją tamtejsi narkomani, ponieważ w swoim kraju musieliby na takie środki uzyskać r

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »