.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakres odpowiedzialności za długi spadkowe, o których nie wie spadkobierca

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 18.04.2021 • Zaktualizowane: 24.07.2022

Chciałabym zasięgnąć porady na temat dziedziczenia spadku. Jeżeli przyjmę spadek po zmarłym ojcu, to w jakim zakresie będę odpowiadać za jego ewentualne długi i zobowiązania, o których jeszcze teraz mogę nie wiedzieć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakres odpowiedzialności za długi spadkowe, o których nie wie spadkobierca

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Zacznijmy od tego, że w świetle prawa może Pani albo spadek przyjąć wprost – odpowiadając za ewentualne zadłużenie całym swoim majątkiem, z dobrodziejstwem inwentarza – co ogranicza Pani odpowiedzialność do zadłużenia wskazanego w spisie inwentarza, lub spadek odrzucić. Zatem jeżeli nie jest Pani pewna, czy zmarły pozostawił jakieś zadłużenie, proponuję przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 1031 § 2 Kodeksu cywilnego (K.c.): W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi.

Zobacz też: Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Odpowiedzialność spadkobiercy za długi do wartości czynnej spadku

Mając powyższe na uwadze, podnoszę, że w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiada Pani za długi wyłącznie do wartości czynnej spadku ustalonej w inwentarzu. Sąd powinien w sentencji wyroku przeciwko takiemu spadkobiercy uwzględnić jego ograniczenie odpowiedzialności i zastrzec prawo do powołania się na to ograniczenie na wypadek postępowania egzekucyjnego (art. 319 K.p.c.).

 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza to instytucja mająca działać na korzyść spadkobierców, z której skorzystanie pozwala im na przyjęcie spadku nawet w sytuacjach, kiedy nie są pewni co do stanu zadłużenia spadku oraz wówczas, gdy zbyt skomplikowana jest prosta kalkulacja, czy aktywa spadku przewyższają jego pasywa. Ustawodawca dostrzega, że spadkobierca mógłby nadużyć korzyści płynących z instytucji przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza w dwojaki sposób: albo przez zatajenie informacji o niektórych składnikach majątku spadkowego (obniża to wartość spadku, a zarazem zakres, w jakim mogą szukać zaspokojenia wierzyciele spadkowi), czy o przedmiotach zapisów windykacyjnych, albo przez wykazanie w wykazie inwentarza lub podanie do spisu inwentarza nieistniejących długów spadkowych (podwyższa to wysokość pasywów wchodzących w skład spadku i prowadzi do proporcjonalnego ograniczenia zakresu zaspokojenia rzeczywistych wierzycieli spadkowych).

 

Prawo wierzyciela egzekwowania długu także z majątku osobistego spadkobiercy

Bardzo ważne dla Pani jest to, iż ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy do wartości czynnej spadku oznacza, że wierzyciele spadkowi mogą poszukiwać zaspokojenia nie tylko z przedmiotów i praw wchodzących do spadku, lecz również ze składników majątku osobistego spadkobiercy, byleby łączna wartość roszczeń wierzycieli nie przekraczała właśnie wartości czynnej spadku.

 

Podsumowując: jeżeli nie jest Pani do końca pewna, jakie zadłużenie posiadał Pani zmarły tata, proponuję rozważyć przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co uchroni Panią przed nadmierną odpowiedzialnością za długi. Proszę jeszcze pamiętać, że zgodnie z art. 1015 K.c. spadkobierca ma 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Jeśli tego w tym terminie nie zrobi, to przyjmuje spadek właśnie z dobrodziejstwem inwentarza.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl