.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakończenie użyczenia lokalu mieszkalnego uchodźcom z Ukrainy

Autor: Marek Gola

Mam pytanie odnośnie nieodpłatnego użyczenia lokalu mieszkalnego uchodźcom z Ukrainy. Czy po okresie użyczenia spoczywa na mnie obowiązek znalezienia tym uchodźcom innego lokalu? Co mogę zrobić, jeśli przyjęte przeze mnie osoby nie zechcą się wyprowadzić? Proszę o informacje jak zakończyć użyczenie lokalu mieszkalnego uchodźcom z Ukrainy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakończenie użyczenia lokalu mieszkalnego uchodźcom z Ukrainy

Wygaśnięcie użyczenia lokalu mieszkalnego

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

 

Z punktu widzenia przepisów prawa w pierwszej kolejności zasadnym jest podkreślenie, iż w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z umową najmu, lecz z umową użyczenia. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, w takiej sytuacji użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić (art. 715 K.c.).

 

Powody uprawniające do żądania zwrotu rzeczy użyczonej

Nadto wyraźnie podkreślić należy, iż zgodnie z art. 716 K.c. – jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie, nie będąc do tego upoważnionym przez umowę ani zmuszonym przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.

 

Jako właścicielka mieszkania ma Pani wyłączne prawo do władania swoją nieruchomością i w związku z tym przysługuje Pani prawo wystąpienia z żądaniem o nakazanie wymienionej pani opróżnienia – wraz z rzeczami i osobami, których prawa reprezentuje – i wydania Pani zajmowanego lokalu mieszkalnego, z jednoczesnym wskazaniem, iż tym osobom nie będzie przysługiwało prawo do lokalu socjalnego.

 

Pozew o eksmisję

Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

 

  1. kobiety w ciąży,
  2. małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
  3. obłożnie chorych,
  4. emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
  5. osoby posiadającej status bezrobotnego,
  6. osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały,
    – chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

 

Reasumują, przysługuje Pani prawo do wystąpienia z pozwem o eksmisję. Opłata sądowa wynosi 200 zł. Sądem właściwym jest sąd położenia nieruchomości. Opłata sądowa w przypadku wygranej będzie Pani zwrócona.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl