.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakończenie działalności gospodarczej - praktyki lekarskiej a likwidacja dokumentacji

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 24.05.2019

Z dniem 31 grudnia 2013 r. zakończyłam działalność gospodarczą – indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską. Pozostała mi dokumentacja medyczna byłych pacjentów z terminami ostatniego wpisu w poszczególnych latach 1999 do 2013. Czy mogę już teraz zlikwidować dokumentację zakończoną w latach 1999 do 2003, a następnie co roku, kolejne z upływem 10 lat od ostatniego wpisu, natomiast późniejsze po 20 latach?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po zakończeniu działalności związanej z tworzeniem i przetwarzaniem dokumentacji medycznej pacjentów dokumentacja medyczna pacjentów staje się dokumentacja przechowywana przez Panią jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, który wytworzył dokumentację.

 

Do czasu wejścia w życie ustawy o prawach pacjenta terminy przechowywania dokumentacji medycznej wynikały z rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (wydanej na podstawie ustawy o zakładkach opieki zdrowotnej). Według ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 29) zasadą generalną jest, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

 

Jak z tego wynika, 1 stycznia poprzedzający rok, w jakim dokonano w dokumentacji ostatniego wpisu, jest początkiem liczenia okresu jej przechowywania. Jeżeli ostatni wpis był np. z 16.07.1999 r., to od 31.12.1999 r. liczy się okres 20 lat przechowywania.

 

Od zasady generalnej są wyjątki co do okresu przechowywania dokumentacji medycznej. A mianowicie:

 

 1. dokumentacja medyczna w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia powinna być przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon; np: zgon na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia nastąpił 30.11.2004 r. – okres 30-letni rozpoczyna bieg 31.12.2004 r.;

 2. zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta powinny być przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie; początek liczony tak jak wyżej;

 3. skierowania na badania lub zlecenia lekarza powinny być przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia; początek liczony tak jak wyżej;

 4. dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2. roku życia powinna być przechowywana przez okres 22 lat (tutaj nie wprowadzono zasady liczenia od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu lub dziecko ukończyło 2 lata), a więc liczy się to według Kodeksu cywilnego, który stanowi, że (art. 112) termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Istotna jest więc data ukończenia przez dziecko wieku 2 lat. Od tego dnia liczy się owe 22 lata.

 

Dopiero po upływie wskazanych okresów możliwa jest likwidacja dokumentacji w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

 

Konieczne byłoby więc dokonanie segregacji dokumentacji na kategorie podżegające zasadzie generalnej oraz wyjątki. To pozwoli na prawidłowe ustalenie czasu zniszczenia określonej dokumentacji. Kategorie te to:

 

 1. dokumentacja medyczna w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia,

 2. zdjęcia rentgenowskie przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta,

 3. skierowania na badania lub zlecenia lekarza,

 4. dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2. roku życia,

 5. inna dokumentacja medyczna indywidualna pacjenta.

 

Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną. Dzisiaj zniszczeniu można poddać dokumentację:

 

 1. dokumentację medyczną w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia – żadnej, bowiem od 1999 r. nie upłynęło jeszcze 30 lat od jego końca;

 2. zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta – wykonane do 31.12.2004 r.;

 3. skierowania na badania lub zlecenia lekarza – wystawione do 31.12.2008 r.;

 4. dokumentację medyczną dotyczącą dzieci do ukończenia 2. roku życia – sporządzoną wcześniej niż 22 lata od daty ukończenia przez dziecko 2 lat; w praktyce spotyka się podejście, że okres 22 lat powinien być liczony od końca roku kalendarzowego, w jakim dziecko ukończyło 2 lata;

 5. inną dokumentację medyczną indywidualną pacjenta – sporządzoną przed 01.01.1994 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • X plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl