Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakłady bukmacherskie na Malcie

Autor: Paula Dąbrowska • Opublikowane: 08.01.2017

Piszę w sprawie zakładów bukmacherskich na zagranicznym serwisie on-line (Malta). Załóżmy, że osoba zawarła zakład z taką firma zarejestrowaną na Malcie. Zakład był jeden (jednorazowa sytuacja) i dotyczył wytypowania wyniku meczu, a zawarty został jednorazowo na kwotę 20 złotych.  Osoba wygrała zakład i uzyskała dochód w postaci 26 złotych z tytułu wygranego zakładu bukmacherskiego. Bukmacher sprawiał wrażenie uczciwego i posiadał stronę www po polsku, jest to firma notowana nawet na giełdzie w Niemczech. Po wygranej osoba zorientowała się, że granie u takiego bukmachera najprawdopodobniej łamie zasady ustawy hazardowej, gdyż bukmacher nie jest zarejestrowany w Polsce i nie płaci tu podatków, a co za tym idzie, dochód uzyskany z gry u niego jest również niekoniecznie legalny i nie podlega opodatkowaniu. Co w takiej sytuacji można zrobić? Czy to powinno zostać zakwalifikowane jako wykroczenie skarbowe? Jaka jest maksymalna kara w takiej sytuacji (grzywna)? Czy wiadomo, jakiej kary można spodziewać się, jeśli teoretycznie taka sprawa zostałaby wykryta? Czy rozwiązanie polegające na czynnym żalu wchodzi w grę? Czy czynny żal i oddanie nagrody (26 zł) zakończy sprawę i jest bezpieczną dla osoby opcją?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet, chyba, że organizują je podmioty posiadające zezwolenie. Natomiast zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (K.k.s.) „kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. w przypadku mniejszej wagi sprawca podlega jedynie karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

 

Odpowiadając na Pana pytania:

 

Ad 1.

Moim zdaniem, dla spokojnej głowy, można złożyć zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia skarbowego na zasadzie czynnego żalu – art. 16 § 1 K.k.s. Zgodnie z tym przepisem „nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”.

 

Można to zawiadomienia złożyć pisemnie albo ustnie do protokołu (ostatecznie musi mieć formę pisemną).

 

W takim zawiadomieniu należy przedstawić całokształt okoliczności i warto powołać się na np. na znikomą szkodliwość społeczną czynu, z uwagi na jednorazowość jego popełnienia i na niską kwotę oraz na działanie pod wpływem błędu – nieświadomość karalności czynu.

 

Zgodnie z art. 1 § i 2 K.k.s. odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Nie jest przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.

 

Ponadto może Pan powołać się na nieświadomość karalności czynu, bowiem sądził Pan, że podmiot ten ma zezwolenie Ministra Finansów. Zgodnie bowiem z art. 10 § 1 K.k.s. nie popełnia umyślnie czynu zabronionego, kto pozostaje w błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię. Natomiast zgodnie z § 4 tego artykułu nie popełnia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego karalności.

 

Ad 2.

Powołując się na art. 107 § 4 w zw. z 2 K.k.s., w przypadku wszczęcia postępowania karnego, czyn powinien zostać zakwalifikowany jako wypadek mniejszej wagi i uznany za wykroczenie skarbowe. Podlegałby wtedy tylko karze grzywny na podstawie K.k.s., niezależnie od kary pieniężnej nakładanej na podstawie przepisów ustawy hazardowej.

 

Ad 3.

Zgodnie z art. 48 § 1 K.k.s. kara grzywny za wykroczenie skarbowe może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (aktualnie 1850 zł brutto), chyba że kodeks stanowi inaczej. Zgodnie z § 4 wymierzając karę grzywny uwzględnia się także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

 

Ad 4.

W przypadku wykrycia i wszczęcia postępowania karnego w sprawie popełnienia wykroczenia skarbowego należy liczyć się z możliwością nałożenia kary grzywny w wysokości jak w punkcie 3 oraz kary pieniężnej w wysokości 100% uzyskanej nagrody (art. 89 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 2 pkt 3 ustawy hazardowej) i przepadku równowartości nagrody (art. 49 K.k.s.).

 

Ad 5.

Tak, czynny żal jest najprostszą możliwością rozwiązania problemu.

 

Ad. 6

W przypadku złożenia „czynnego żalu” i zgody na przepadek wygranej, te czynności powinny zakończyć całe postępowanie w sprawie.

 

Aby można było skorzystać z instytucji czynnego żalu, spełnione muszą zostać następujące warunki:

 

  • właściwy organ ścigania – urząd celny zostanie zawiadomiony
  • zgłoszenie musi zawierać szczegółowe dane dotyczące popełnionego czynu,
  • nie może być prowadzone postępowanie dotyczące ujawnionego popełnienia czynu zabronionego – jeśli czynny żal zostanie złożony już po wykryciu przestępstwa, nie będzie on uwzględniony przez organy ścigania,
  • wyrażenie zgody na przepadek wygranych – czynny żal chroni tylko przed ewentualną grzywną lub karą pozbawienia wolności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + dziewięć =

»Podobne materiały

Duża kwota pieniędzy przelana na konto znajomego

Znajomy chce skorzystać z mojego konta bankowego i przelać na nie dużą kwotę pieniędzy. Nie będę z nich korzystał, zwrócę całość koledze, gdy ten wróci do Polski. Czy muszę zapłacić jakiś podatek? Co zrobić, by nie narazić się na kontrolę podatkową?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »