.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakład usługowy w mieszkaniu prywatnym

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 28.03.2011

Kupiłam mieszkanie na osiedlu, gdzie utworzono wspólnotę mieszkaniową. Czy mogę otworzyć zakład usługowy (np. fryzjerski) w swoim mieszkaniu, jeśli wejście prowadzi przez klatkę? Czy mogę zawiesić afisz reklamowy na balkonie lub ogrodzeniu bloku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Panią pytania stanowią przepisy ustawy o własności lokali oraz uzupełniająco ustawa Kodeks cywilny.

 

Problematyka wykorzystywania lokalu mieszkalnego (własność lokalu) na cele inne niż mieszkaniowe była przedmiotem rozstrzygnięć sądowych. Obecnie linia orzecznicza jest jednolita i stanowi potwierdzenie zapisów ustawowych. Zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego nie stanowi czynności przekraczającej zwykły zarząd, stąd też nie ma konieczności uzyskiwania w tym zakresie zgody wspólnoty mieszkaniowej. Przykładowy katalog czynności przekraczających zwykły zarząd ustawodawca wskazał w art. 22 przedmiotowej ustawy. Zgodnie bowiem z jego treścią:

 

1. „Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie.

 

2. Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.

 

3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

 

 1. ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej,
 2. przyjęcie rocznego planu gospodarczego,
 3. ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu,
 4. zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej,
 5. udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego,
 6. udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej,
 7. dokonanie podziału nieruchomości wspólnej,
 8. nabycie nieruchomości,
 9. wytoczenie powództwa, o którym mowa w art. 16,
 10. ustalenie, w wypadkach nieuregulowanych przepisami, części kosztów związanych z eksploatacją urządzeń lub części budynku służących zarówno do użytku poszczególnych właścicieli lokali, jak i do wspólnego użytku właścicieli co najmniej dwóch lokali, które zaliczane będą do kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 11. udzielenie zgody na podział nieruchomości gruntowej zabudowanej więcej niż jednym budynkiem mieszkalnym i związane z tym zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej oraz ustalenie wysokości udziałów w nowo powstałych, odrębnych nieruchomościach wspólnych,
 12. określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu”.

 

Jeżeli nie zamierza Pani dokonywać zmian w nieruchomości wspólnej, powyższy przepis nie ma zastosowania. Zmianami takimi są: wejście z zewnątrz – wymaga naruszenia konstrukcji ściany zewnętrznej, zawieszenie reklamy na ścianie budynku, ale umieszczenie reklamy w oknie nie stanowi takiej czynności.

 

Przestrzegam jednak, że istotna jest treść art. 12 ustawy: „właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

 

Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.

 

Uchwała właścicieli może ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali”.

 

Zgodnie z powyższym wspólnota może podjąć uchwałę, że wskutek umieszczenia wejścia w klatce schodowej, klienci odwiedzający zakład usługowy niszczą elewację, zużywają energię, brudzą klatkę schodową, co może stanowić podstawę zwiększenia zaliczki.

 

Oczywiście taka uchwała podlega zaskarżeniu na ogólnych zasadach. Sądy różnie podchodzą do ich zasadności, jednakże wspólnota musi swoje roszczenie uzasadnić.

 

Jeśli chodzi o zawieszenie reklamy na balkonie, to są rozbieżne poglądy – ja osobiście uważam, że może wisieć. Na ogrodzeniu – bez zgody wspólnoty absolutnie nie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • jeden + 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl