Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakład ślusarski a nowy plan zagospodarowania

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 03.07.2017

Moi rodzice chcą przekazać mi w formie darowizny 1/2 działki mieszkalno-usługowej z warsztatem ślusarskim. Warsztat został wybudowany w latach 90-tych, gdy jeszcze nie był opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, i uzyskał status naprawy maszyn rolniczych, czyli ślusarstwo ciężkie. Mamy nowy plan zagospodarowania, który dopuszcza jedynie usługi nieuciążliwe (fryzjer, sklep itp.). Czy darowizna wpłynie na funkcje nieruchomości? Czy warsztat straci starą funkcję i będzie musiał podlegać nowemu planowi zagospodarowania? Dodam jeszcze, że po przepisaniu chciałbym go rozbudować, planuję zakup kilku maszyn. Jak mogę zachować starą funkcję warsztatu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakład ślusarski a nowy plan zagospodarowania

Fot. Fotolia

W zadanym pytaniu istotne jest, czy w chwili powstania warsztatu ślusarskiego Pana ojca istniał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o jakim stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.). Według bowiem treści art. 4 ust. 2 tej ustawy – określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym lokalizację inwestycji ustala się w drodze decyzji o jej lokalizacji.

 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia określonych w tym przepisie warunków, w tym w sytuacji, gdy co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Jak się należy domyślać, fakt, iż zakład funkcjonuje od lat, świadczy o tym, że wszelkie wymogi prawne obowiązujące w owym czasie były przez Pańskiego ojca spełnione. Darowizna działki z posadowionym na niej warsztatem tego stanu nie zmienia, nawet kiedy obecny plan zagospodarowania miejscowego nie przewiduje tego rodzaju zakładów usługowych. Trzeba pamiętać, że prawo nie działa wstecz, a zatem możliwe jest co do zasady utrzymanie dotychczasowego stanu zagospodarowania, nawet jeżeli nie odpowiada on np. zaistniałym obecnie zmianom w zagospodarowaniu okolicy. Natomiast ewentualny zamiar rozbudowy, nadbudowy istniejącego obiektu podlega jednak ustaleniu warunków zabudowy, zatem należy zbadać, czy ze względu na istniejący w dacie orzekania ład przestrzenny, rozbudowa obiektu o danej funkcji jest dopuszczalna, łączy się bowiem z utrwaleniem i intensyfikacją danej funkcji.

 

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich. Ocena dopuszczalności inwestycji opiera się na kryteriach wskazanych w art. 61 u.p.z.p. Kwestie odnoszące się do kontynuacji funkcji należy traktować szeroko. Przyczyną odmowy może być  projektowanie inwestycji sprzecznej z dotychczasową funkcją terenu, nie dającej się z nią pogodzić, a prowadzone procesy skutkują np. obowiązkiem przeprowadzenia postępowania środowiskowego. Zatem, o ile bez problemów uda się Panu zachować dotychczasową funkcję starego warsztatu, to jego ewentualna rozbudowa może okazać się trudna z uwagi na ww. uwarunkowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - X =

»Podobne materiały

Przekazanie prawa do drogi znajdującej się wzdłuż działki

Trzy działki usytuowane wzdłuż drogi, jedna za drugą, były własnością trzech braci. Utworzyli oni wzdłuż działek drogę dojazdową, stając się samoistnymi właścicielami tej drogi (było to 38 lat temu). Później bracia przekazali działki swoim dzieciom, nie przekazując jednak praw do drogi. W jaki spos

 

Wznowienie znaków granicznych

Co zrobić gdy po 20 latach istnienia trwałego ogrodzenia na granicy sąsiad kwestionuje jej przebieg? Czy wystarczy np. wznowienie znaków granicznych?

 

Jakie będą koszty przy podziale działki na trzy części?

Ja i moja żona chcemy podzielić naszą wspólną działkę mającą 3000 m2 na trzy mniejsze działki. Jedna ma być małżonki, druga moja, a trzecia wspólna. Jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego. Zaznaczam, iż jest to działka klasy IV. Później sprzedamy dwie z działek powstałych po

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »