.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakaz zbliżania się

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 22.10.2012

Pewien człowiek grozi, że mnie pobije. Przez niego nie mogę normalnie funkcjonować. Co robić? Najlepiej byłoby, gdyby ten człowiek dostał zakaz zbliżania się do mojej osoby.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przestępstwo groźby karalnej, określone w art. 190 Kodeksu karnego, godzi w wolność człowieka w sferze psychicznej (wolność od zastraszenia). Jego treścią jest grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa (np. pobiciem) na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej.

 

Groźba karalna jest tzw. przestępstwem materialnym (skutkowym). Warunkiem przestępności czynu jest to, aby groźba wzbudzała uzasadnioną obawę, że będzie spełniona. Groźba musi więc dotrzeć do pokrzywdzonego i wywołać u niego przekonanie, że przestępstwo mogło być dokonane. Pokrzywdzony musi potraktować groźbę poważnie i uważać jej spełnienie za prawdopodobne.

 

Przestępstwo groźby karalnej zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 360. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych ani też przekraczać 2000 złotych.

 

Kara ograniczenia wolności polega albo na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez sąd w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym, albo też – w przypadku osoby pracującej – potrąceniu od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny wskazany przez sąd. Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach.

 

Sąd, mając do wyboru karę grzywny, ograniczenia wolności i karę pozbawienia wolności, jak jest właśnie w przypadku przestępstwa groźby karalnej, winien orzec karę grzywny, jeśli cele postępowania karnego i postawa skazanego na to pozwalają.

 

Zakaz kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakaz zbliżania się do określonych osób są tzw. środkami karnymi, które sąd może wymierzyć obok kary. Zgodnie z art. 41a § 1 Kodeksu karnego powyższe zakazy sąd może orzec w razie skazania za przestępstwo groźby karalnej na okres od roku do lat 15. Orzekając zakaz zbliżania się do określonych osób, sąd wskazuje odległość od osób chronionych, którą skazany obowiązany jest zachować.

 

Przestępstwo groźby karalnej ścigane jest na wniosek (art. 190 § 2 Kodeksu karnego). Oznacza to, że w celu pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej musi Pan złożyć na policji lub w prokuraturze wniosek o ściganie. Po złożeniu wniosku postępowanie karne będzie toczyło się z urzędu, tzn. organy ścigania przeprowadzą postępowanie karne, wniosą akt oskarżenia i będą go popierać przed sądem. Postępowanie karne składa się z dwóch etapów: postępowania przygotowawczego, które prowadzi prokuratura bądź policja, oraz postępowania sądowego. Składając doniesienie na policji lub w prokuraturze, może Pan podnieść, iż domaga się Pan orzeczenia wobec sprawcy zakazu kontaktowania się lub zbliżania się do Pana osoby. Takowy wniosek może Pan powtórzyć także przed sądem, gdy będzie Pan przesłuchiwany w charakterze świadka.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl