Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakaz stadionowy a skrócenie kary

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 14.07.2009

Mam 4-letni zakaz stadionowy, nałożony przez sąd grodzki w 2007 r. Chodziło o to, że nie zastosowałem się do poleceń ochrony na stadionie. Niestety oprócz zakazu muszę się teraz stawiać podczas każdego meczu w miejscowym komisariacie. Rujnuje mi to życie, bo mecze są we wszystkie weekendy. Czy jest możliwość skrócenia lub choćby zniesienia nadzoru policyjnego i obowiązku meldunku w czasie meczu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakaz stadionowy a skrócenie kary

Zakaz stadionowy za wykroczenie popełnione w związku z masową imprezą sportową

Nie podaje Pan dokładnie kwalifikacji czynu, jakiego się Pan dopuścił, ale z pytania wynika, że został Pan obwiniony o popełnienie wykroczenia z art. 21 ust. 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych: „Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy masowej (obiektu) przez organizatora imprezy lub służby porządkowe, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł”. 

 

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy: „W razie ukarania za wykroczenia z art. 50, 51, 52a, 124 lub 143 Kodeksu wykroczeń oraz określone w art. 21 ust. 1–3, 5–7, 9 i 10 niniejszej ustawy, popełnione w związku z masową imprezą sportową, orzeka się środek karny zakazu wstępu na masową imprezę sportową na okres od lat 2 do lat 6”.

 

Zakaz stadionowy jest więc środkiem karnym orzeczonym za popełnione przez Pana wykroczenie.

Czy sąd może skrócić czas na jaki został orzeczony zakaz stadionowy?

Przepisy regulujące środek karny orzekany na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także przepisy Kodeksu wykroczeń (część ogólna, rozdział II Kary, środki karne i zasady ich wymiaru) nie zawierają przepisu, na mocy którego środki karne można uznać za wykonane po upływie połowy okresu, na który je orzeczono, jeżeli skazany przestrzegał porządku karnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok (tak jak to ma miejsce w przypadku środka karnego orzeczonego na podstawie Kodeksu karnego).

 

Stosownie do art. 84 § 1 Kodeksu karnego sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1–3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.

 

Kodeks wykroczeń nie przewiduje odesłania do przepisów Kodeksu karnego, jeżeli chodzi o wykonanie środków karnych. Nie przewiduje również możliwości modyfikacji orzeczonego środka karnego w sprawie o wykroczenie.

Czy prawo wykroczeń przewiduje możliwość skrócenia czasu wykonywania środka karnego

Trudno wskazać, co kierowało ustawodawcą, że tak niekonsekwentnie uchwalił przepisy dotyczące środków karnych orzeczonych za popełnione przestępstwo i wykroczenie. Gdyby dopuścił się Pan przestępstwa, a nie wykroczenia, miałby Pan szansę na uznanie środka karnego za wykonany po upływie połowy terminu, na jaki został orzeczony.

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że przepisy prawa wykroczeń nie przewidują możliwości skrócenia czasu wykonywania środka karnego, orzeczonego za wykroczenie lub postępowania o uznanie takiego środka za wykonany.

 

Należy pamiętać, że art. 22a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wskazuje, że kto nie stosuje się do orzeczonego zakazu wstępu na imprezę masową albo nie stosuje się do orzeczonego obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej policji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Czy jest szansa na zniesienie obowiązku zgłaszania się na policję w dniu imprezy sportowej?

Darowanie środka karnego lub jego modyfikacja (np. zniesienie obowiązku zgłaszania się na policję w dniu imprezy sportowej) mogłyby nastąpić w ramach stosowania prawa łaski przez Prezydenta RP nadanego mu przez Konstytucję RP (art. 139).

 

Przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia nie przewidują regulacji dotyczących ułaskawienia (tak jak Kodeks postępowania karnego), ale przyjmuje się, że przedmiotowy zakres prawa łaski rozciąga się, obok przestępstw, również na wykroczenia (chociaż zdarzają się zdania przeciwne). Może o tym świadczyć choćby to, że Kodeks wykroczeń w art. 46 § 1 wskazuje, że ukaranie uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary.

 

Darowanie kary to jedna z form zastosowania prawa łaski przez Prezydenta RP.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus sześć =

»Podobne materiały

Postępowanie karne a zwolnienie z pracy

Toczy się wobec mnie postępowanie karne w sądzie. Będę wnosić o umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 K.p.k. lub o warunkowe umorzenie. Czy pracodawca może mnie teraz zwolnić z pracy? 

 

Pozew do sądu o utratę dobrego imienia

Chciałbym wystąpić z pozwem przeciwko komuś, kto wyraził na mój temat niepochlebną, nieprawdziwą opinię. Czy w postępowaniu sądowym to ja będę musiał udowodnić, że tamta osoba nie mówiła prawdy, czy też pozwany będzie musiał udowodnić prawdziwość swoich słów?

 

Zakup mieszkania, którego współwłaściciel został uznany za zmarłego

Zamierzam kupić mieszkanie. W księdze wieczystej określono dwóch właścicieli mieszkania – brata i siostrę. Siostra jednak niedawno została uznana sądownie za zmarłą (zaginęła dawno temu). W wyniku tego jej część mieszkania (50%) została podzielona między współwłaściciela i drugiego brata.

 

Jaka jest kolejność odrzucania spadku?

Spadkodawca nie zostawił testamentu, a jego długi przewyższają wartość spadku. Jest pięciu spadkobierców: troje dzieci spadkodawcy, ja, czyli siostra spadkodawcy, i moja córka. Czy to prawda, że spadek najpierw muszą odrzucić dzieci spadkodawcy, zanim my będziemy mogły odrzucić spadek? Chciałybyśmy

 

Testament obcokrajowca związany z majątkiem w Polsce

Obywatel amerykański, kawaler, posiada w Polsce spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania, zakupione w 2006 r. W testamencie chciałby zapisać to mieszkanie w 50% na rzecz swojej przyjaciółki z Polski, a w 50% na rzecz swojej rodziny w USA. W Stanach posiada także inny majątek, w związku z k

 

Odebranie prawa jazdy za potrącenie pieszego

Potrąciłem pieszego na przejściu dla pieszych, za pokwitowaniem zabrano mi prawo jazdy. Co mogę zrobić, żeby odzyskać prawo jazdy? Jest mi niezbędne w pracy, bez niego stracę zatrudnienie.

 

Anulowanie reszty kary za jazdę po alkoholu

Mam zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Dowiedziałem się, że po odbyciu połowy kary mogę się ubiegać o anulowanie reszty kary bądź o jej skrócenie. Czy to prawda?

 

Rozbudowa budynku przedwojennego a gminna ewidencja zabytków

Złożyłem wniosek o pozwolenie na rozbudowę budynku przedwojennego, który nie był wpisany do rejestru zabytków. W zeszłym roku jednak nastąpiła nowelizacja ustawy o ochronie zabytków. Gdzie mogę sprawdzić, czy budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków? Czy zatwierdzenie przez konserwatora rob

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »