.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakaz stadionowy

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 10.07.2012

Uczestniczyłem z zamieszkach po meczu. Przyznałem się do winy i poddałem karze. Orzeczono wobec mnie zakaz stadionowy. W czasie trwania meczy drużyn Ekstraklasy i Kadry Narodowej oraz EURO 2012 mam stawiać się w komisariacie. Co w sytuacji, gdy tego dnia będę musiał pracować lub będę chciał wyjechać? Czy zakaz obowiązuje tylko w moim mieście?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Środek karny, jakim jest zakaz wstępu na imprezę masową (tzw. zakaz stadionowy), został wprowadzony w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (w skrócie K.k.) i od 1 sierpnia 2009 roku istnieje możliwość jego wymierzenia*.

 

Zgodnie z art. 41b § 7 K.k. „jeżeli z okoliczności wynika, że wykonanie obowiązku określonego w § 3 [dozór elektroniczny] jest niemożliwe lub jego orzeczenie jest oczywiście niecelowe, w miejsce tego obowiązku orzeka się obowiązek stawiennictwa skazanego w czasie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania skazanego, komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego Policji”.

 

Mając na uwadze wskazany przez Pana stan faktyczny, należy stwierdzić, iż wobec Pana zastosowano zakaz, o którym mowa w § 7 art. 41b K.k.

 

Nakładając obowiązek, o którym mowa w § 3, 5 lub 7, sąd określa imprezy masowe, w czasie trwania których obowiązek ten ma być wykonywany, wskazując w szczególności nazwy dyscyplin sportowych, nazwy klubów sportowych oraz zakres terytorialny imprez, których obowiązek dotyczy.

 

Analiza załącznika pozwala na wskazanie poniższych odpowiedzi dotyczących zakazu stadionowego.

 

Jest Pan zobowiązany do stawiennictwa we właściwej miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania komendzie lub komisariacie policji podczas każdego meczu drużyny grającej w polskiej Ekstraklasie oraz Kadry Narodowej. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, w jakim mieście, jak i w jakim państwie mecz będzie się odbywał. Nadto bez znaczenia jest, czy będzie grała drużyna Lecha Poznań, Legii Warszawa, Podbeskidzia Bielsko-Biała czy jakakolwiek inna drużyna Ekstraklasy. Zakaz wstępu na imprezy masowe dotyczy bowiem wszystkich drużyn grających swoje mecze w ramach polskiej ligi Ekstraklasa. Zakładając, iż mecze odbywają się przez cały weekend, będzie Pan zobowiązany do stawiennictwa w każdym dniu w godzinach meczu. Godzinę wyznacza komendant policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Może to być godzina rozpoczęcia meczu bądź może być godzina w przerwie meczu.

 

W sytuacji kiedy będzie Pan w dniu meczu świadczył pracę, pracodawca będzie zobowiązany do Pana zwolnienia celem udania się na komendę policji. Jeżeli komendant pozwoli, to będzie Pan także mógł także usprawiedliwiać swoją nieobecność, przekładając np. zaświadczenie od pracodawcy. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku wyjazdu na wakacje. W takich bowiem sytuacjach może Pan skierować do komendanta, o którym mowa powyżej, pismo, w którym wnosić będzie o zezwolenie na wyjazd na wakacje, przedkładając jednocześnie odpowiedni dowód. Należy jednak liczyć się z odmową pozwolenia niestawiennictwa w sytuacji, kiedy wyjazd będzie obejmował miasto bądź pobliże miasta, w którym polski klub grający w ramach Ekstraklasy bądź Kadra Narodowa będzie grała mecz piłki nożnej.

 

Osobiście uważam, że powinien Pan w sądzie próbować zmienić wskazany zakaz stadionowy tylko do konkretnego miasta i rozgrywanych w nim meczy w ramach polskiej ligi Ekstraklasy, a nadto np. EURO 2012. Argumentem przemawiającym za wskazanym typem rozwiązania jest m.in. nadmierna uciążliwość zastosowanego środka karnego w stosunku do szkodliwości czynu. Nie może Pan bowiem kontrolować wszystkich meczy, które będą grane, bowiem inaczej nie mógłby Pan świadczyć pracy w pełnym wymiarze czasu pracy albo byłoby to aż nadto utrudnione, a poza tym w mojej ocenie mija się to z resocjalizacją.

 

 

* Stan prawny z dnia 29.02.2012 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »