Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 07.05.2015

W 2011 roku wyrokiem sądu otrzymałem postanowienie – „zakazu prowadzenia pojazdów na 7 lat”. Wyrok był następstwem prowadzenia samochodu osobowego w stanie nietrzeźwości. Czy w związku z takim wyrokiem mogę się poruszać pojazdami, które obejmuje kategoria L6e i L2e, na które nie są wymagane uprawnienia dla osób, które ukończyły 18 lat przed 19.01.2013?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Napisał Pan, że sąd wyrokiem orzekł – „zakaz prowadzenia pojazdów na 7 lat” – jeżeli jest to dokładne sformułowanie zawarte w sentencji, to wynika z niego, że sąd orzekł zakaz w możliwie najszerszym zakresie, tzn. przykładowo bez żadnych ograniczeń odnośnie kategorii pojazdów czy rodzaju pojazdu.

 

W przypadku gdy sprawca był w stanie nietrzeźwości, zakazem prowadzenia mogą być objęte pojazdy określonego rodzaju, wszelkie pojazdy albo wszelkie pojazdy mechaniczne. Jeżeli sąd nie ograniczył pojazdów do pojazdów mechanicznych lub pojazdów określonego rodzaju, zakaz dotyczy prowadzenia wszelkich pojazdów, to zgodnie z sentencją wyroku w zasadzie rowerem też Panu jeździć nie wolno.

 

Pojęcie pojazd zostało zdefiniowane w art. 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

 

„31) pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane;

32) pojazd silnikowy – pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego;

33) pojazd samochodowy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego; (…)”.

 

Z powyższego wynika, że definicja pojazdu jest bardzo pojemna. Jeżeli mamy do czynienia z pojazdem, to ich prowadzenie w Pana przypadku jest objęte zakazem.

 

Zakaz obowiązuje Pana od chwili uprawomocnienia wyroku.

 

Wobec powyższego nie ma znaczenia ani rodzaj homologacji (L6e i L2e), ani fakt, czy na prowadzenie danego pojazdu wymaganym jest uzyskanie uprawnień do jego prowadzenia, bądź nie jest ono wymagane w oparciu o przepisy przejściowe zawarte w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

 

Czym innym jest posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów, bądź brak wymogu ich posiadania w odniesieniu do niektórych kategorii pojazdów, a czym innym jest orzeczony wobec Pana środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, którego naruszenie będzie kwalifikowane jako osobne przestępstwo z art. 244 Kodeksu karnego zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

 

„Art. 244 Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

 

Pojazdy o homologacji (L6e i L2e) są pojazdami w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym, chodzi w tym przypadku o tzw. czterokołowce lekkie i trójkołowe motorowery:

 

„Art. 2 (…)

42c) czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

(…)

46) motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; (…).”

 

Są one pojazdami i zakaz ich dotyczy niezależnie od wymogu uzyskania uprawnień do ich prowadzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - sześć =

»Podobne materiały

Przewóz młodzieży szkolnej busem

Młodzież szkolna w mojej miejscowości przewożona jest busem, który ma 25 miejsc siedzących. Pojazd zabiera jednak więcej osób (ok. 35), które muszą więc całą drogę stać. Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że kilkakrotnie prosiłem policję o kontrolę busa oraz zgłaszałem sprawę do dyrektora szkoły &n

 

Umowa z osobą posiadającą certyfikat

Założyłem niedawno firmę i staram się o certyfikat niezbędny do otrzymania licencji na transport. Chciałbym już jednak świadczyć usługi, więc zamierzam tymczasowo zatrudnić osobę posiadającą taki certyfikat. Jaką umowę najlepiej zawrzeć? Chciałbym, by wszystko było zgodne z prawem oraz by koszty nie

 

Koszt wyrobienia świadectwa kwalifikacji przez pracownika

Mam firmę transportową. Zatrudniłem niedawno kierowcę, który przedłożył badania okresowe ważne do października 2011 r. Dwa tygodnie temu dostarczył mi jednak fakturę za świadectwo kwalifikacji, które musiał wyrobić, aby otrzymać nowe prawo jazdy (stare niebawem traciło ważność). Czy firma ponosi kos

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »