.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakaz prowadzenia pojazdów przez rok

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 23.07.2010

Za jazdę pod wpływem alkoholu zostałem pozbawiony prawa jazdy na okres jednego roku i muszę zapłacić grzywnę. Czy po tym czasie będę musiał ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy, czy wystarczy zwrócić się do wydziału komunikacji i odebrać dokument? Czy mogę obecnie prowadzić motorower (do 50 cm3 pojemności)? Czy po takim wyroku będę uchodził za osobą karaną i nie będę mógł otrzymać zaświadczenia o niekaralności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zarówno Kodeks karny, jaki i Kodeks wykroczeń posługują się pojęciem pojazd mechaniczny. Pojęcie to nie jest tożsame ze sformułowaniem „pojazd silnikowy”, którego definicja zawarta jest w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nią pojazdem silnikowym jest pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego.

 

Należy jednak spojrzeć na cel przepisów karnych określających zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Ma to być dolegliwość dla sprawcy w zakresie zakazu poruszania się pojazdami napędzanymi przy pomocy silnika. W rozumieniu prawa karnego do pojazdów mechanicznych zalicza się więc również motorower.

 

Pojęcie „pojazd mechaniczny” zostało sprecyzowane w uchwale Pełnego Składu Izby Karnej Sądu Najwyższego – wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach o przestępstwa drogowe – z dnia 28.02.1975 r., sygn. akt V KZP 2/74. Sąd Najwyższy stwierdził, że pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym jest każdy pojazd drogowy lub szynowy napędzany umieszczonym na nim silnikiem, jak również maszyna samobieżna i motorower. Nie są pojazdami mechanicznymi rowery zaopatrzone w silnik pomocniczy o pojemności nieprzekraczającej 50 cm3, pod warunkiem że zachowują wszystkie normalne cechy charakterystyczne budowy umożliwiające ich zwykłą eksploatację jako rowerów.

 

Motorower, który nie posiada cech swoistych roweru – a wiec np. nie ma możliwości poruszania się nim za pomocą siły mięśni, musi więc zostać w świetle orzecznictwa uznany za pojazd mechaniczny, a tym samym takiego motoroweru dotyczył będzie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 

Podobnie stwierdził Sąd Najwyższy – Izba Karna – w wyroku z dnia 04.02.1993 r., sygn. akt III KRN 254/92, który orzekł, że „pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym jest każdy pojazd drogowy lub szynowy napędzany umieszczonym na nim silnikiem, jak również maszyna samobieżna i motorower. Nie są pojazdami mechanicznymi rowery zaopatrzone w silnik pomocniczy o pojemności nie przekraczającej 50 cm3 pod warunkiem, że zachowają wszystkie normalne cechy charakterystyczne budowy umożliwiające ich zwykłą eksploatację jako rowerów”.

 

Taki wniosek można wysnuć i z innego orzeczenia, w którym określono, że rowerów nie można uznać za pojazdy mechaniczne (a więc inne pojazdy niemające cech roweru, a wyposażone w silnik, są pojazdami mechanicznymi): z wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna – z dnia 26.06.2007 r., sygn. akt II KK 97/2007 – „orzekając na podstawie art. 42 § 2 k.k., zakaz prowadzenia „pojazdów mechanicznych”, nie jest możliwe zakazanie prowadzenia roweru, jako pojazdu niemechanicznego”.

 

Natomiast co do możliwości i procedury odzyskania prawa jazdy, to zgodnie z art. 114 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym „kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega:

 

 1. osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzją starosty:
  • w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji,
  • na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1;

   

 2. osoba ubiegająca się o:
  • przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji”.

 

Dlatego też jeżeli orzeczona kara nie przekracza roku, to po jej wykonaniu powinien zwrócić się Pan z wnioskiem do organu (w którym złożono zatrzymane prawo jazdy) o oddanie prawa jazdy i zostanie ono Panu zwrócone bez konieczności ponownego zdawania egzaminu – jako że egzaminowaniu podlegają tylko osoby, którym zabrano uprawnienie na kierowanie pojazdem na okres powyżej jednego roku.

 

Sąd, skazując Pana na karę grzywny, zastosował jedną z kar przewidzianych w Kodeksie karnym (o ile grzywna była karą samoistną), dodatkowo orzeczony został środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, dlatego też jest Pan w tym momencie osobą karaną i niemożliwe byłoby uzyskanie zaświadczenia o niekaralności.

 

W przypadku żądania zaświadczenia znajdzie się w nim informacja, że był Pan karany za określone przestępstwo.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VIII plus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl