Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakaz prowadzenia pojazdów – możliwości ubiegania się o skrócenie kary

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 08.12.2009

Zabrano mi na 5 lat prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Czy istnieje możliwość wystąpienia do sądu o oddanie wcześniej prawa jazdy z powodu tego, że jestem jedynym żywicielem rodziny?

W mojej sprawie sąd wydał orzeczenie o zakazie prowadzenia pojazdów na podstawie tzw. dowodów domniemanych. To znaczy nie było ewidentnych dowodów na to, kto siedział za kierownicą i świadkowie zeznający na policji również nie wskazali tego jednoznacznie. Czy w takim przypadku można wystąpić do sądu o ponowne rozpatrzenie sprawy? W sprawie tej wzięto pod uwagę, kto jest właścicielem pojazdu, natomiast nie złapano sprawcy bezpośrednio za kierownicą.

Krzysztof Bigoszewski

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 42 § 1 Kodeksu karnego sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Natomiast § 2 mówi, że sąd musi orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177.

 

Powyższe oznacza, iż w sytuacji skazania za przestępstwo naruszenia bezpieczeństwa w komunikacji wobec sprawcy, który znajdował się pod wpływem alkoholu, sąd ma obowiązek wydania także zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres wynoszący od jednego roku do lat dziesięciu (art. 43 § 1 K.k.).

 

Przepisy nie dają sądowi żadnego wyboru w kwestii zastosowania tego środka karnego, zostawiając mu jedynie możliwość ustalenia okresu jego trwania.

 

Odnosząc się z kolei do możliwości skrócenia okresu, na jaki orzeczono wobec Pana zakaz prowadzenia pojazdów, wskazać należy, iż co do zasady możliwość ubiegania się o skrócenie okresu obowiązywania środków karnych istnieje, a sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środek karny, uznać go za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jednakże w Pana sytuacji sprawa ma się odmiennie, gdyż zgodnie ze szczególnym przepisem art. 84 § 2 Kodeksu karnego instytucji skrócenia okresu nałożonych środków karnych nie stosuje się wobec sprawcy przestępstwa, który przestępstwo to popełnił m.in. znajdując się pod wpływem alkoholu.

 

Powyższa regulacja jest przedmiotem krytyki w nauce prawa jako zbyt rygorystyczna, jednakże wola ustawodawcy jest jednoznaczna, a sądy nie tylko nie przychylają się do wniosków o skrócenie okresu obowiązywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów przez sprawców znajdujących się pod wpływem alkoholu, ale nawet nie mają takiej możliwości, gdyż zabraniają tego przepisy Kodeksu karnego.

 

Jeżeli zaś chodzi o okoliczność, iż osoba objęta zakazem prowadzenia pojazdów jest jedynym żywicielem rodziny, to na obecnym etapie Pana sprawy argument ten nie ma już znaczenia i nie może w żaden sposób przyczynić się do skrócenia okresu nałożonego na Pana zakazu. Okoliczność powyższa mogłaby jednakże stanowić podstawę ubiegania się jeszcze w trakcie postępowania karnego, przed wydaniem wyroku, o orzeczenie tego środka karnego w niższym wymiarze, lecz obecnie nie wpłynie ona na długość prawomocnie orzeczonego zakazu.

 

Dlatego też podsumowując, wskazać należy, iż niestety w Pana sytuacji przepisy szczególne wyłączają możliwość skrócenia okresu nałożonego na Pana zakazu prowadzenia pojazdów, a okres ten upłynie dopiero po pięciu latach od uprawomocnienia się wydanego w Pana sprawie wyroku karnego. 

 

Co do drugiej części Pańskiego pytania: zgodzić się można, że Pana argumenty co do domniemania sądu, kto siedział za kierownicą z pewnością mogłyby się okazać zasadne i pomocne w trakcie postępowania przed sądem I instancji lub podczas rozprawy apelacyjnej. Obecnie bowiem, jeżeli zapadły wyrok uległ już uprawomocnieniu, nie przysługują od niego zwyczajne środki zaskarżenia.

 

Jednakże, zgodnie z art. 540 § 1 Kodeksu postępowania karnego, postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się, jeżeli:

 

  1. w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia,
  2. po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody nieznane przedtem sądowi, wskazujące na to, że:
    1. skazany nie popełnił czynu albo czyn jego nie stanowił przestępstwa lub nie podlegał karze,
    2. skazano go za przestępstwo zagrożone karą surowszą albo nie uwzględniono okoliczności zobowiązujących do nadzwyczajnego złagodzenia kary albo też błędnie przyjęto okoliczności wpływające na nadzwyczajne obostrzenie kary,
    3. sąd umorzył lub warunkowo umorzył postępowanie karne błędnie przyjmując popełnienie przez oskarżonego zarzucanego mu czynu.

 

Wobec powyższego, odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego Pana sprawy, wskazać należy, iż podstawą do wznowienia postępowania mogłoby być np. ujawnienie się świadka, nieznanego wcześniej sądowi, który mógłby potwierdzić, iż rzeczywiście to nie Pan prowadził w tym dniu wskazany w wyroku samochód pod wpływem alkoholu.

 

Podkreślić jednak należy, iż taki wniosek o wznowienie postępowania powinien być, zgodnie z art. 545 § 2 K.p.k., sporządzony w Pana imieniu i podpisany przez adwokata lub radcę prawnego oraz opłacony (opłata od wniosku wynosi 150,00 zł), a sąd z pewnością bardzo szczegółowo zbada wskazane przez Pana podstawy takiego wniosku i zweryfikuje prawdomówność wskazanego świadka.

 

Wskazać w tym miejscu należy, iż zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Dlatego też ewentualną decyzję o wniesieniu wyżej wskazanego wniosku o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania karnego należy gruntownie przeanalizować, mając na uwadze wskazane powyżej wymogi dotyczące tego wniosku oraz restrykcje i ewentualne sankcje za podanie sądowi nieprawdziwych danych czy informacji dotyczących okoliczności popełnienia przedmiotowego przestępstwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + dziesięć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

Za miesiąc kończy mi się trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (orzeczony z powodu prowadzenia pod wpływem alkoholu). Czy będę mogła po prostu odebrać prawo jazdy w urzędzie miasta, czy potrzebne są dodatkowe formalności?

Co grozi żonie, która prowadziła po pijanemu?

Moja żona została zatrzymana przez policję podczas rutynowej kontroli (nie spowodowała wypadku). Okazało się, że miała niemal 2 promile alkoholu w wydychanych powietrzu. Czy pójdzie do więzienia? Co jej grozi? Dodam, że żona po raz pierwszy będzie miała kontakt z policją, sądem. Jutro czeka ją przesłuchanie, czego się może spodziewać?

Nagrywanie żony bez jej zgody

Czy karalne jest filmowanie z ukrycia żony podczas spania albo podczas kąpieli. Czyli w sytuacjach, gdy jest skąpo ubrana lub naga? Ona o tym nie wie, więc chodzi o nagrywanie bez jej zgody.

Kara za kradzież kosmetyków

Jestem osobą pełnoletnią i wczoraj zostałam przyłapana na kradzieży kosmetyków na kwotę 10 zł. Wezwano policję ,która dokonała przeszukania, i znaleziono u mnie inne kosmetyki z innego sklepu za kwotę 12 zł. Zostałam zabrana na policję, do czynów kradzieży przyznałam się, spisano protokół na policji i powiedziano mi, że kierują sprawę do sądu. Jaka kara może mnie czekać w sądzie, jaki wyrok i czy będzie gdzieś to odnotowane, np. w rejestrze ukaranych? Czy mogę jeszcze prosić policję o wystawienie mandatów za te wykroczenia, bez kierowania sprawy do sądu?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »