.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakaz jazdy rowerem – złamanie go i możliwe konsekwencje

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 19.10.2011

Złamałem zakaz jazdy rowerem i teraz czeka mnie posiedzenie w przedmiocie odwieszenia warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności. Co mogę zrobić, by nie iść do więzienia? Czy mogę starać się np. o karę finansową? Dodam, że dopiero co moje życie zaczęło się układać, znalazłem pracę…


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedmiotem wykładni w omawianym przypadku jest art. 75 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.), który reguluje kwestię obligatoryjnego i fakultatywnego zarządzenia wykonania kary.

 

Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary następuje wówczas, gdy sprawca w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.

 

Fakultatywne zarządzenie wykonania kary jest uzależnione od wystąpienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności. Po pierwsze, sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo inne niż określone w art. 75 § 1 K.k. Po drugie, sprawca uchyla się od uiszczenia grzywny. Po trzecie, sprawca uchyla się od dozoru. Po czwarte, sprawca uchyla się od wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego. Także w tym wypadku nie jest wystarczające stwierdzenie faktu niewykonania obowiązku lub środka karnego nałożonego (lub orzeczonego) przez sąd. Niewykonanie obowiązku musi zachodzić w sytuacji, gdy sprawca miał obiektywną możliwość wykonania obowiązków lub orzeczonych środków karnych i z powodu ich niewykonania można mu postawić zarzut. Podejmując decyzję w przedmiocie zarządzenia wykonania kary, sąd powinien rozważyć, w jakim stopniu niewykonanie nałożonych na sprawcę obowiązków lub środków karnych może mieć znaczenie dla oceny prognozy kryminologicznej, która była podstawą decyzji o warunkowym zawieszeniu jej wykonania (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28.07.1980 r., sygn. akt V KRN 146/80, OSNKW 1980, nr 10-11, poz. 82 oraz SA w Krakowie z dnia 27.10.2005 r., sygn. akt II AKzw 641/2005).

 

„Zarządzenie wykonania kary może nastąpić najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby” (art. 75 § 4 K.k.). Musi ono wynikać z przesłanek zarządzenia wykonania kary, zaistniałych w okresie próby bądź w okresie pomiędzy wydaniem a uprawomocnieniem się wyroku skazującego. Postanowienie o zarządzeniu wykonania kary musi nie tylko zapaść, ale także uprawomocnić się przed upływem okresu sześciomiesięcznego (postanowienie SN z dnia 01.02.1995 r., sygn. akt III KRN 203/94). Terminu określonego w art. 75 § 4 nie można przedłużyć (postanowienie SN z dnia 28.04.2004 r., sygn. akt II KK 37/2004, OSNSK 2004, poz. 808; z dnia 21.07.2005 r., sygn. akt V KK 193/2005, OSNSK 2005, poz. 1378 oraz z dnia 09.11.2005 r., sygn. akt V KK 298/2005, OSNSK 2005, poz. 2042).

 

Z treści pytania nie wynika, czy popełnił Pan podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności, czy też w okresie próby rażąco naruszył Pan porządek prawny, w szczególności gdy w tym czasie popełnił inne niż określone w art. 75 § 1 K.k. przestępstwo, uchylał się od uiszczenia grzywny, od dozoru lub od wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego. W przypadku gdyby popełnił Pan podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności, sąd obligatoryjnie zarządzi wykonanie kary. W pozostałych przypadkach sąd może, ale nie musi zarządzić wykonanie kary.

 

Przepisy prawa karnego nie przewidują możliwości zamiany kary pozbawienia wolności na karę grzywny.

 

W przypadku fakultatywnego zarządzenia wykonania kary ważna z punktu widzenia Pańskiego interesu jest teza Sądu Apelacyjnego z dnia 27.10.2005 r., sygn. akt II AKzw 641/2005, zgodnie z którą sąd bada, czy sprawca miał obiektywną możliwość wykonania obowiązków lub orzeczonych środków karnych i czy z powodu ich niewykonania można mu postawić zarzut. Podejmując decyzję w przedmiocie zarządzenia wykonania kary, sąd powinien rozważyć, w jakim stopniu niewykonanie nałożonych na sprawcę obowiązków lub środków karnych może mieć znaczenie dla oceny prognozy kryminologicznej, która była podstawą decyzji o warunkowym zawieszeniu jej wykonania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus sześć =

14.09.2013

W razie zatrzymania przez policję podczas prowadzenia roweru w stanie nietrzeźwości nalezy przede wszystkim tak pokierowac sprawą, aby uniknac placenia, czyli wszelkich grzywien, mandatow, kosztow sadowych itp. Nalezy zlozyć wniosek o warunkowe umorzenie postepowania, w ktorym trzeba uwypuklic swoja trudna sytuacje materialną, uniemozliwiajaca ponoszenie wszelkich kosztòw. Urzędy tylko bowiem szukają jeleni, ktorzy załataja dziure budzetową. Szanse na warunkowe umorzenie postępowania są co prawda znikome; w moim przypadku właśnie tak było - zostalem skazany. Chodzi jednak o to, aby sąd przy wymierzaniu kary nie obciazał finansowo pijanego rowerzysty. Wyrok taki najczesiej jest wydawany w trybie zaocznym, bez udzialu skazanego. Jezeli w aktach sprawy będzie pismo oskarżonego przedstawiające jego trudną sytuację materialną, to wtedy powinien zwolnic go z kosztów sądowych oraz zamiast kary grzywny wymierzyc prace spoleczne. W moim przypadku był to zakład komunalny - zieleń miejska. Prace te nie sa szczególnie uciążliwe. Chodzi przede wszystkim o fizyczną obecność, czyli "odfajkowanie" godzin. W trakcie mojego "odfajkowywania" godzin wystepowały różne awarie sprzętu zakładu, do którego zostałem skierowany, np. zanieczyszczenia w przewodach i filtrach paliwowych ciągników, prowadzące do ich unieruchomienia. Wyglądało to tak, jakby ktoś wsypał do baku traktora jakieś paprochy. Nakazane przez sąd godziny trzeba jednak wykonywać w miarę systematycznie, niekoniecznie w pełnym wymiarze. Chodzi jedynie o to, aby nie zostać oskaržonym o ich unikanie, co moźe skończyć się karą zastępczą, czyli grzywną lub aresztem

Radfahrer

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »