.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zajęcie wynagrodzenia przez bank i komornika

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 23.11.2015

Komornik zajmuje część mojego wynagrodzenia, a pozostałą część pracodawca przekazuje na moje konto bankowe. Ku mojemu zdziwieniu bank poinformował mnie o całkowitym zajęciu moich środków (a wpływy na konto to tylko wynagrodzenie). Czy takie działanie jest zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, ale komornik postąpił zgodnie z prawem. Taka możliwość jest wynikiem błędów ustawodawczych, i często się zdarza.

 

Składanie skargi na czynność komornika nie ma w tym aspekcie sensu, ani nie prowadzi do rozwiązania problemu.

 

Komornik prowadzi egzekucję na wniosek wierzyciela, ze wskazanych przez wierzyciela składników – wynagrodzenia, konta, ruchomości, nieruchomości. I nie może postąpić inaczej niż wskazał mu wierzyciel.

 

Najlepiej zmienić sposób wypłaty przez pracodawcę wynagrodzenia – na wypłatę „do ręki”.

 

Zgodnie z art. 86 § 1 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek wypłacać pracownikowi wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Zasadniczo wynagrodzenie powinno być wypłacane do rąk pracownika. Istnieje jednak możliwość jego przekazywania na konto bankowe.

 

Pracodawca nie może zmusić pracownika do założenia konta bankowego, jednak gdy ten wyrazi pisemną zgodę, wypłata wynagrodzenia może być dokonywana w inny sposób niż do rąk pracownika (art. 86 § 3 Kodeksu pracy). Zgoda taka musi zostać wyrażona na piśmie i powinna znaleźć się w aktach osobowych pracownika.

 

Także w układzie zbiorowym pracy może znaleźć się odpowiednie postanowienie, umożliwiające wypłatę wynagrodzenia nie do rąk pracownika, a w inny sposób (art. 86 § 3 Kodeksu pracy).

 

Najczęściej pracownicy wyrażają zgodę, aby ich wynagrodzenie było wypłacane przelewem na rachunek bankowy. W tym miejscy należy zaznaczyć, iż pracodawca wypłacający wynagrodzenie za pośrednictwem przelewu bankowego, powinien wydać stosowne polecenie bankowi w takim czasie, aby pracownik mógł podjąć przekazane wynagrodzenie w dniu, który w regulaminie pracy lub innych przepisach prawa pracy został wskazany jako dzień wypłaty.

 

Nadto może Pan wypłacić z konta 3-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia. Jednorazowo czy w ratach.

 

W celu zapewnienia dłużnikowi pewnego minimum egzystencji, prawo bankowe (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665; dalej – pr. bank.) przewiduje regulację chroniącą część środków zgromadzanych na tym rachunku przed takim „zajęciem egzekucyjnym”. Zgodnie z art. 54 pr. bank. środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

 

Przywilej ów ma charakter jednorazowy. Można z niego skorzystać wyłącznie jeden raz w ramach konkretnego zajęcia dokonanego w ramach jednej egzekucji (jednego postępowania egzekucyjnego). Oznacza to, że w przypadku zadysponowania przez posiadacza rachunku (dłużnika) kwotą wolną spod zajęcia – w czasie trwania tegoż zajęcia – kwoty, które wpłyną następnie na ów rachunek będą już podlegały zajęciu w całości (w ramach tego samego postępowania egzekucyjnego).

 

Korzystanie z tego przywileju nie jest uzależnione od wysokości środków zdeponowanych na rachunku bankowym; w szczególności w chwili zajęcia mogą na tym rachunku nie znajdować się żadne środki. W takim przypadku – a także w razie, gdy na rachunku w chwili zajęcia wielkość tych środków była niższa od kwoty zwolnienia, wówczas posiadaczowi rachunku (dłużnikowi) nadal przysługuje uprawnienie od zwolnienia spod egzekucji środków, które wpłyną na zajęty rachunek (oczywiście w wysokości określonej w art. 54 pr. bank.).

 

Przywilej zwolnienia nie ogranicza się do jednego postępowania egzekucyjnego. Jeżeli dane postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi, w którym to postępowaniu dłużnik skorzystał z przedmiotowego przywileju, zakończyło się, wówczas przywilej ów, ponownie przysługiwać będzie dłużnikowi w ramach innego („nowego”) postępowania egzekucyjnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl