.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zajęcie ruchomości przez komornika

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 21.06.2013

Od ponad 3 lat moja córka i jej synek mieszkają za granicą. Córka ma liczne zobowiązania wobec banków, część z nich spłacam wraz z moim mężem. Od jakiegoś czasu przychodzą wezwania z sądów, których nie odbieramy. Córka ma niewielką pensję, ledwo starcza jej na życie. Nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań. Jednocześnie ja i mój mąż boimy się, że komornik zechce zająć ruchomości znajdujące się w naszym mieszkaniu (np. telewizor, komputer). Córka i wnuczek są u nas zameldowani. Co zrobić, aby nie doszło do zajęcia ruchomości przez komornika?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniżej wyjaśniam Pani wątpliwości związane z ewentualnym zajęciem ruchomości przez komornika.

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że rodzice z samego faktu pokrewieństwa z pełnoletnim dzieckiem nie są zobowiązani do spłaty zaciągniętych przez to dziecko zobowiązań finansowych. Taka sytuacja mogłaby mieć miejsce np. wtedy, gdyby rodzice poręczyli za swoje dziecko takie zobowiązania, a dziecko nie wywiązałoby się z nich wobec swoich wierzycieli.

 

Kwestią zatem najistotniejszą w Pani sprawie jest właśnie posiadanie przez Pani córkę meldunku w należącym do Pani i Pani męża mieszkaniu.

 

Otóż, mimo że meldunek w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu (zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, Dz. U. Nr 14, poz. 85 z późn. zm.), a co za tym idzie, nie rodzi po stronie osoby zameldowanej żadnych praw rzeczowych względem danego lokalu, o tyle posiadanie adresu zameldowania sugeruje, że dana osoba pod danym adresem zamieszkuje (adres zamieszkania nie musi się pokrywać z adresem zameldowania).

 

Powyższe z kolei prowadzi do tego, że także i komornik może uznać, że Pani córka zamieszkuje razem z Panią i Pani mężem, a to może rodzić określone skutki formalne dla ewentualnie prowadzonej przeciwko Pani córce egzekucji.

 

Jak bowiem stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 lutego 1991 r. (IV CR 550/90), „w razie gdy rzecz ruchoma znajduje się w mieszkaniu lub innym miejscu zajmowanym przez dłużnika wspólnie z osobami trzecimi, zwłaszcza z członkami rodziny, to – gdy nic innego nie wynika z charakteru rzeczy lub innych szczególnych okoliczności – komornik może przyjąć, że jest ona co najmniej we współwładaniu dłużnika, co upoważnia go do jej zajęcia (art. 845 par. 2 KPC)”.

 

Zatem możliwa jest taka sytuacja, że komornik w ramach prowadzonej egzekucji dokonałby zajęcia znajdujących się w Pani mieszkaniu ruchomości (np. sprzętu AGD i RTV, komputerów, telefonu), a Pani wraz z mężem musiałaby wytaczać powództwo przeciwegzekucyjne celem zwolnienia tych rzeczy spod zajęcia, w którym musiałaby Pani udowodnić swoje prawo do tychże rzeczy.

 

Najlepszym zatem rozwiązaniem byłoby, gdyby Pani córkę i wnuka z mieszkania wymeldowała, co też powinno zostać uczynione już dawno temu.

 

Zgodnie bowiem z art. 15 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:

 

„1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

(…)

2. Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się”.

 

W takiej sytuacji nie wyrzuca Pani córki i wnuka z mieszkania, a jedynie dopełniłaby Pani wskazanego obowiązku ewidencyjno-administracyjnego względem organów gminy.

 

Dodatkowo zaś warto byłoby poinformować miejscowo właściwy urząd pocztowy o tym, że Pani córka pod tym adresem już nie mieszka, a co za tym idzie, aby listonosz oznaczał doręczane na nazwisko Pani córki listy nie jako „nieodebrane przez adresata”, a jako „adresat wyprowadził się”.

 

Te działania powinny pozwolić Pani na zminimalizowanie ryzyka zaangażowania Pani w ewentualne sprawy egzekucyjne córki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl