Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie ruchomości

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 05.03.2013

Kilka dni temu kupiłem samochód od osoby prywatnej. Chciałem go zarejestrować i dowiedziałem się, że samochód ma zajęcie komornicze. Oczywiście nie wiedziałem o tym zajęciu ruchomości. Co mam teraz zrobić? Komornik nie chce udzielić mi informacji. Czy mogę zwrócić pojazd i odzyskać pieniądze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby jednoznacznie udzielić porady, co powinien Pan w tej sytuacji zrobić, musiałabym znać dokładnie stan prawny i faktyczny całej tej sytuacji – to znaczy przede wszystkim, czy postępowanie egzekucyjne zostało zakończone, czy trwa nadal i na jakim jest etapie.

 

Dlatego też dobrze by było, gdyby zwrócił się Pan pisemnie do komornika, załączając kopie tych dokumentów, o informację, na czyją rzecz jest zajęcie ruchomości i jaki jest stan sprawy. W piśmie do komornika może się Pan powołać na § 107 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników, który brzmi: „jeżeli dłużnik rozporządził ruchomością po jej zajęciu, komornik prowadzi egzekucję w dalszym ciągu przeciwko nabywcy, którego poinformuje o stanie postępowania egzekucyjnego. O poinformowaniu nabywcy komornik uczyni wzmiankę w aktach sprawy”.

 

Mógłby Pan zwrócić się do wierzyciela z prośbą o to, by ten złożył wniosek do komornika o zwolnienie samochodu z zajęcia, co jest raczej mało prawdopodobne. Gdyby nie było takiej możliwości, powinien Pan podjąć czynności prawne, aby komornik nie zabrał auta.

 

Niestety to, że dłużnik sprzedał auto, nie ma żadnego znaczenia dla dalszego postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 848 Kodeksu postępowania cywilnego „zajęcie komornicze ma ten skutek, że rozporządzenie ruchomością dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a postępowanie egzekucyjne z zajętej ruchomości może być prowadzone również przeciwko nabywcy. Przepis ten nie narusza przepisów o ochronie nabywcy w dobrej wierze”.

 

Z powyższego wynika, iż postępowanie egzekucyjne może być prowadzone przeciwko nabywcy (czyli przeciwko nam).

 

Aby domagać się ochrony swych praw do zajętej ruchomości, należy wytoczyć powództwo z art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego, powołując się na nabycie samochodu w dobrej wierze, czyli aby mógł Pan być właścicielem zakupionego samochodu, musi Pan udowodnić, że podczas transakcji nie wiedział Pan, że pojazd jest zajęty przez komornika.

 

Powództwo należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania pisma od komornika wzywającego do przekazania mu zajętego pojazdu, do sądu, w którego okręgu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

 

Od wniesienia przywództwa należy uiścić opłatę w wysokości 5% wartości zajętego pojazdu i dołączyć dowód wpłaty do pozwu.

 

Należy pamiętać, że pozew kierujemy przeciwko wierzycielowi.


Ma Pan też prawo odstąpić od umowy, gdyż zgodnie z art. 556 § 2 Kodeksu cywilnego „sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne)”.

 

Zgodnie natomiast z art. 560:

 

„§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny.

 

§ 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej”.

 

Odstąpienie od umowy polega na złożeniu sprzedawcy stosownej treści oświadczenia woli w taki sposób, by sprzedawca mógł się zapoznać z jego treścią. W oświadczeniu powinien Pan podać przyczynę odstąpienia, przez co wskazuje się zarazem podstawę prawną odstąpienia. Nie stanowi takiego oświadczenia np. samo wezwanie o zwrot ceny.

 

W następstwie odstąpienia każda ze stron ma obowiązek zwrotu świadczenia otrzymanego wcześniej od drugiej strony – czyli sprzedający powinien oddać pieniądze, a Pan auto. Umowę traktuje się tak, jakby nie była zawarta. Jednak do czasu zwrotu pieniędzy przez sprzedającego może Pan zatrzymać auto. Nie wiem, jak zareaguje sprzedający, czy w ogóle zareaguje (jeśli nie, dalej będzie Pan miał kłopot). Ponieważ oświadczy Pan, że odstępuje od umowy, nie będzie Pan właścicielem zajętej ruchomości.

 

Może Pan też zgłosić do prokuratury przestępstwo oszustwa. Myślę jednak, że decyzję, co dalej robić, należałoby podjąć po uzyskaniu informacji od komornika.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus zero =

»Podobne materiały

Czy komornik ma prawo zająć ruchomości krewnych dłużnika?

Czy komornik ma prawo wtargnąć do mieszkania rodziców dłużnika i zająć cokolwiek? Dłużnik jest zameldowany u rodziców, ale nie mieszka tam od lat. Rodzice wychowują mu dziecko.

Zakup pojazdu objętego zajęciem komorniczym

Kilka miesięcy temu kupiłem ciężarówkę. Otrzymałem fakturę VAT. Udałem się do wydziału komunikacji w celu zarejestrowania pojazdu; otrzymałem tablice i czasowy dowód rejestracyjny. Zdążyłem już wyremontować pojazd, gdy otrzymałem z urzędu telefon, że na pojeździe jest zajęcie komornicze, auto nie po

Samochód zajęty przez urząd skarbowy

Ok. 1,5 roku temu kupiłem samochód. Oczywiście przerejestrowałem go bez problemu oraz opłaciłem podatek w urzędzie skarbowym. Następnie przekazałem połowę samochodu w darowiźnie mojemu ojcu (za co również zapłaciłem w urzędzie skarbowym), aby mógł być współwłaścicielem (chodziło tu głównie o zniżki
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »