.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie przez komornika dóbr osoby trzeciej (powództwo przeciwegzekucyjne)

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 01.03.2011

Mój partner ma dług alimentacyjny; jest zameldowany w moim mieszkaniu. Mieszkanie, samochód oraz cały sprzęt w domu należą do mnie. Ostatnio przyszedł komornik i zajął sprzęt należący do mnie; powiedział, że ma takie prawo, a jeżeli się z tym nie zgadzam, to mam wnieść sprawę do sądu i zaskarżyć jego decyzję. Co mam zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie pragnę przytoczyć treść art. 845 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.): „Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej”.

 

Z powyższego przepisu wynika, że komornik powinien co do zasady zajmować tylko ruchomości będące we władaniu dłużnika. Jeżeli ruchomości znajdują się we władaniu osoby trzeciej, można zająć ruchomości dłużnika, gdy:

  1. osoba trzecia wyrazi na to zgodę,
  2. osoba trzecia przyznaje, że ruchomości stanowią własność dłużnika,
  3. przepisy szczególne na to zezwalają.

 

Jak zauważył Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 09.10.2002 r. (sygn. akt IV CKN 1370/00), „każdy komornik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że egzekucja zmierza do uzyskania zaspokojenia wierzyciela tylko z majątku osoby, która została jako dłużnik wskazana w tytule wykonawczym. Nie należy natomiast naruszać przy zajęciu egzekucyjnym praw podmiotowych osoby trzeciej”.

 

Z kolei zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15.02.1991 r. (sygn. akt IV CR 550/90), „komornik może przyjąć, że jeżeli rzecz ruchoma znajduje się w mieszkaniu lub innym miejscu zajmowanym przez dłużnika wspólnie z osobami trzecimi, zwłaszcza z członkami rodziny, to – gdy nic innego nie wynika z charakteru rzeczy lub niewątpliwych szczególnych okoliczności – jest ona co najmniej we współwładaniu dłużnika, co już upoważnia komornika do jej zajęcia (art. 845 § 2 K.p.c.)”.

 

Osoba trzecia może wskazywać, że zajmowane rzeczy ruchome stanowią jej własność i nie są we współposiadaniu dłużnika, okazując odpowiednie dokumenty na poparcie tego twierdzenia. W większości przypadków brak zgody osoby trzeciej oraz przedstawienie dowodów zakupu tych ruchomości przez osobę trzecią stanowią wystarczający argument za odstąpieniem od zajęcia tych rzeczy przez komornika.

 

Jeśli mimo to komornik zająłby ruchomości należące do osoby trzeciej, to osobie tej przysługuje uprawnienie przewidziane w art. 841 § 1 K.p.c. W myśl tego przepisu „osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa”.

 

Podstawą powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu jest naruszenie prawa osoby trzeciej przez egzekucję, co ma miejsce wtedy, gdy osobie trzeciej przysługuje uprawnienie do zajętego przedmiotu lub prawa, a jednocześnie wierzycielowi nie przysługuje prawo do zaspokojenia się z zajętych przedmiotów.

 

Prawa przysługujące osobie trzeciej, które mogą stanowić podstawę do wytoczenia tego rodzaju powództwa, to przede wszystkim własność.

 

Co do zasady powództwo można wnieść w ciągu miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa.

 

Przedmiotem powództwa jest przedmiot zajęty w toku egzekucji. Powodem w procesie o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji jest zawsze osoba trzecia, czyli osoba, która nie jest ani dłużnikiem, ani wierzycielem w postępowaniu egzekucyjnym, a rości sobie prawo do zajętego przedmiotu. Pozwanym jest wierzyciel – w sytuacji, gdy dłużnik nie zaprzecza prawu powoda; jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda – pozwanymi są wierzyciel i dłużnik.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus V =

27.09.2014

Tydzień to jest na zgłoszenie komornikowi oraz na wniesienie na niego skargi. Osoba trzecia czyli nie dłużnik ma miesiąc na złożenie w sądzie pozwu.

saha

03.03.2011

Ja spotkałam się z praktyką ,że termin o wyjęcie przedmiotu z egzekucji to tydzień- co jest zapisane nawet na protokole zajęcia!!!!

alexa9

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »