Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie konta bankowego

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 11.07.2013

Czy bank bez mojej zgody może przelać pieniądze z prywatnego konta bankowego oraz lokaty na zabezpieczenie zablokowane przez urząd skarbowy za ZUS z działalności gospodarczej? Czy można się jakoś bronić przed takim zajęciem konta?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Anna Sochaj-Majewska

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Jeśli wskutek zadłużenia, które ciąży na Panu wobec urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, doszło do zajęcia egzekucyjnego służącej Panu wierzytelności o wypłatę środków z osobistego rachunku bankowego lub rachunku lokaty terminowej, to bank ma pełne prawo dokonać wypłaty zgromadzonych środków na rzecz wierzyciela do wysokości dokonanego zajęcia. Nie ma żadnych podstaw prawnych, aby bank musiał uprzednio występować do dłużnika o zgodę na realizację swoich obowiązków wynikających z zajęcia kont bankowych.

 

W postępowaniu egzekucyjnym spotykają się wprawdzie dwa sprzeczne interesy: z jednej strony interes wierzyciela, który zmierza do zaspokojenia swojej należności, a z drugiej strony dłużnika, którego celem jest jak najdalej idąca ochrona majątku przed skuteczną egzekucją. Ten układ relacji w toku egzekucji administracyjnej lub sądowej nie ma jednak wpływu na wykonywanie przez bank jego obowiązków. Bank jest w tej sytuacji Pańskim dłużnikiem zajętej wierzytelności z tytułu zgromadzonych w tej instytucji środków pieniężnych. W celu wyjaśnienia można także odnieść się do sytuacji, kiedy to zajęte zostaje wynagrodzenie za pracę: pracodawca nie musi prosić pracownika o zgodę na dokonywanie potrąceń, jeśli komornik przesłał mu tytuł wykonawczy, na podstawie którego potrącenia mają następować.

 

Powyższe nie oznacza jednak, że dłużnik nie może podjąć żadnych działań „obronnych”. Skoro Pańskie zadłużenie powstało w stosunku do Skarbu Państwa z tytułu nieuregulowanych podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w związku z istnieniem tytułu do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym (pozarolnicza działalność gospodarcza), to zajęcie rachunków bankowych (w tym konta) nastąpiło w ramach egzekucji administracyjnej. Jak stanowi przepis art. 80 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm. – dalej: ustawa), organ egzekucyjny wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz bezzwłocznie przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności albo zawiadomił organ egzekucyjny w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego jest dokonywane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zajęciu i obejmuje również kwoty, które nie były na rachunku bankowym w chwili zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia (art. 80 § 2 ustawy).

 

Zwracam również uwagę, że egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku przesłał mu pisemne upomnienie zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia (art. 15 § 1 ustawy). Wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego lub doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego (art. 26 § 5 ustawy).

 

Jeśli zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo że taki obowiązek ciążył na wierzycielu, to postępowanie egzekucyjne w administracji podlega umorzeniu, a Pan powinien wnioskować o takie zakończenie postępowania w złożonych zarzutach. Można je wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpisu tytułu wykonawczego (art. 59 § 1 pkt 7 w zw. z art. 33 pkt 7 ustawy). Umorzenie postępowania powoduje jednoczesne uchylenie czynności dokonanych w toku egzekucji, a więc np. zajęcia wierzytelności (art. 60 § 1 ustawy). Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych lub odmowy uchylenia tych czynności służy zażalenie. Trudno jednak liczyć na zaniechanie organu egzekucyjnego – nawet jeśli ewentualnie teraz nie wysłał Panu upomnienia przed wszczęciem egzekucji, to po umorzeniu postępowania naprawi z pewnością swój błąd i rozpocznie tym razem skuteczne postępowanie egzekwujące należności.

 

Gdyby wobec Pana nie została jeszcze wszczęta egzekucja administracyjna, lecz doszłoby jedynie do zabezpieczenia przyszłej zagrożonej wpłaty, to odsyłam po szczegóły do powyższej ustawy (art. 154 i następne, normujące postępowanie zabezpieczające). Informacje dotyczące egzekucji administracyjnej przekazuję Panu jedynie na marginesie, w celu wskazania możliwości reakcji na działania wierzyciela.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus III =

»Podobne materiały

Zajęcie konta bankowego przez komornika bez wcześniejszego powiadomienia nas

Przegraliśmy sprawę z powodu zastosowania niedozwolonej klauzuli. Nie wnosiliśmy apelacji ani zażalenia, zgadzamy się z wyrokiem. Mieliśmy też zapłacić 400 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego za stronę przeciwną. Również tego nie kwestionowaliśmy, ale sądziliśmy, że podobn

Zajęcie rachunku bankowego z powodu długów

ZUS na podstawie tytułów egzekucyjnych zajął mi rachunek bankowy, na który otrzymuję wynagrodzenie z umowy agencyjnej. Comiesięczna pensja stanowi jedyne moje źródło utrzymania. Co powinnam zrobić, aby otrzymać 50% wynagrodzenia?

Egzekucja należności wobec ZUS z rachunku bankowego firmy

ZUS prowadzi w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne należności pieniężnych w postaci egzekucji z rachunku bankowego. Chodzi o jedno z kont firmowych, a kwota, która jest nią objęta, stanowi ostatnią część zadłużenia wobec ZUS, ponieważ zaległości częściowo zostały spłacone.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »