Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie pensji osoby trzeciej

Autor: Paulina Kozłowska • Opublikowane: 01.11.2007

Czy komornik może zająć konto bankowe ROR, na które wpływa również wynagrodzenie osoby trzeciej, nie związanej prawnie z dłużnikiem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie umowy rachunku bankowego (art. 725-733 K.c. i art. 49-62 Prawa bankowego) banki prowadzą różnego rodzaju rachunki swoich klientów, zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych. Do najczęściej spotykanych należą dziś rachunki bieżące, pomocnicze, lokat terminowych czy też rachunki oszczędnościowe. Ogólną cechą prowadzonych przez banki rachunków jest ich charakter – umowy cywilnoprawnej, na mocy której posiadacz rachunku ma roszczenie o zwrot określonej kwoty środków prawnych.

 

Ogólnie, egzekucja z rachunków bankowych może być prowadzona w trybie egzekucji sądowej (art. 889-894 K.p.c.) lub administracyjnej (art. 80-87 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Egzekucji sądowej dokonuje przede wszystkim komornik, z kolei w przypadku egzekucji administracyjnej należności pieniężnych takim organem jest naczelnik urzędu skarbowego.

 

Innymi organami egzekucyjnymi w egzekucji administracyjnej mogą być: właściwy organ gminy, dyrektor oddziału ZUS, dyrektor izby celnej, przewodniczący organu orzekającego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, dyrektor oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (art. 19 § 2-7) a także inny organ w zakresie określonym odrębnymi ustawami (art. 19 § 8).

 

Wszczęcie egzekucji następuje w chwili przesłania przez organ egzekucyjny do banku, a jeżeli bank posiada oddziały – do właściwego oddziału banku, zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami oraz kosztami egzekucyjnymi (art. 80 § 1 ustawy).

 

Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz bezzwłocznie przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności albo zawiadomił organ egzekucyjny, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty.

 

Skutkiem zajęcia jest przede wszystkim to, że zajęte są nie tylko kwoty znajdujące się na rachunku, ale także sumy, które zostały wpłacone na rachunek po jego zajęciu (art. 80 § 2). Bank wstrzymuje także wszelkie wypłaty z zajętego rachunku oraz ma obowiązek powiadomić o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego inne oddziały banku, inne banki, placówki pocztowe i inne podmioty uprawnione do dokonywania wypłat zobowiązanemu.

 

Komornik nie bada w trakcie prowadzonej egzekucji, z jakiego tytułu wpływają na konto dłużnika pieniądze tak więc wpływające na konto wynagrodzenie osoby trzeciej także będzie zajęte.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + dziewięć =

»Podobne materiały

Zajęcie ruchomości przez komornika

Od ponad 3 lat moja córka i jej synek mieszkają za granicą. Córka ma liczne zobowiązania wobec banków, część z nich spłacam wraz z moim mężem. Od jakiegoś czasu przychodzą wezwania z sądów, których nie odbieramy. Córka ma niewielką pensję, ledwo starcza jej na życie. Nie jest w stanie spłacać swoich

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »