Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie rzeczy w wynajmowanym mieszkaniu w zamian za dług

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 07.10.2019

Potrzebowałbym przygotować dokument, w którym zapiszę rzeczy, przedmioty, które mają zaspokoić wierzytelność wobec mnie za wynajem mieszkania, najemca nie płacił i pod jego nieobecność zajęłam mieszkanie (być może jest to trochę naciągane, ale to już moje zmartwienie). Jest potrzebny dokument, który przeniesie prawo własności na mnie w ramach naprawienia szkody spłaty długu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zajęcie rzeczy w wynajmowanym mieszkaniu w zamian za dług

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności zasadne jest wskazanie, iż tego rodzaju umowa będzie w głównej mierze oparta na zasadzie swobody umów opisanej w treści art. 3531 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.

 

Po drugie konieczne jest dokładnie wyliczenie Pana wierzytelności wraz ze wskazaniem, kiedy wierzytelność jest wymagalna, w jakiej kwocie i na jakiej podstawie prawnej. Należy nadto zwrócić uwagę, czy z umowy najmu wynika prawo do naliczania odsetek, czy też nie. Zasadne jest dokładnie opisane przedmiotów – rzeczy ruchomych, które mają przejść na Pana własność. Koniecznym byłoby nazwanie takich rzeczy, w miarę możliwości spisanie ich serii i numerów itp.

 

Po trzecie w treści porozumienia należy wskazać, że dłużnik jest właścicielem rzeczy ruchowym opisanych w porozumieniu i oświadcza, ze rzeczy te są wolne od wad i jakichkolwiek praw względem osób trzecich.

 

Po czwarte należy wskazać, że wycena przedmiotów mających przejść na Pana własność została wyceniona przez Panów wspólnie, a najemca, dłużnik nie wnosi z tego tytuły żadnych zastrzeżeń.

 

Porozumienie winno być sporządzone w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Osobiście zawarłbym także wskazanie, że każda ze stron działa swobodnie bez żadnych nacisków i jest świadoma swoich działań.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - VIII =

»Podobne materiały

Korzystna forma przeniesienia części praw własności

W październiku 2008 r. wraz z byłą dziewczyną zakupiliśmy mieszkanie. Aktem notarialnym otrzymaliśmy po 1/2 praw własności do lokalu. Zakup sfinansowaliśmy ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego, który zaciągnęliśmy po połowie. Obecnie nie jesteśmy już razem, dlatego chciałbym zrzec się moi

 

Umowa użyczenia stowarzyszeniu samochodu dla przejazdów służbowych

Prezes zarządu stowarzyszenia non profit jest właścicielem samochodu, którego będzie użyczał dla przejazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych. Co będzie korzystniejsze: zawarcie umowy użyczenia czy uchwała zarządu?

 

Niedotrzymanie terminu umowy

Zleciłam wykonanie strony internetowej. Zleceniobiorca nie dotrzymał terminu. Podpisaliśmy aneks do umowy, gdzie ustaliliśmy kolejny termin. Strona w końcu została wykonana, ale ma mnóstwo wad i nie spełnia warunków określonych w umowie. Dlatego chcę odstąpić od tej umowy i zlecić to zadanie komuś i

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »