Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zagrożenie utratą pracy z powodu ilości zwolnienia chorobowego

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 22.04.2010

Dowiedziałam się od przełożonego, że jestem zagrożona zwolnieniem z powodu ilości zwolnienia chorobowego w poprzednim miesiącu (42% absencji; 6% absencji w zeszłym roku). Powodem jest jednak powrót innych pracownic z urlopów macierzyńskich. W lipcu od podpisania umowy minie trzy lata, jest to umowa o pracę na czas nieokreślony. Czy faktycznie grozi mi zwolnienie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Absencja w pracy z powodu choroby jest nieobecnością usprawiedliwioną.

 

Co do zasady usprawiedliwiona absencja nie uzasadnia wypowiedzenia pracownikowi stosunku pracy, chyba że nieobecności pracownika w pracy są nieprzewidywane, długotrwałe i powtarzające się, co wymaga podejmowania przez pracodawcę działań natury organizacyjnej (wyznaczenia zastępstw) i pociągają za sobą wydatki na zatrudnienie pracowników w godzinach nadliczbowych lub innych osób na podstawie umów zlecenia (tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 grudnia 1997 r., sygn. akt I PKN 422/97).

 

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony winno być uzasadnione. Należy pamiętać, że aby wypowiedzenie było uzasadnione, powinno posiadać ważne i obiektywne przyczyny (przyczynę). Co więcej, pracodawca musi w wypowiedzeniu wskazać konkretną i prawdziwą przyczynę wypowiedzenia stosunku pracy danemu pracownikowi (art. 30 § 4 Kodeksu pracy).

 

W Pani przypadku zasadniczym powodem wypowiedzenia nie jest Pani absencja, a powrót pracownic z urlopu macierzyńskiego. Pracodawca ma obowiązek dopuścić je do pracy na dotychczasowym stanowisku lub innym, odpowiadającym ich kwalifikacjom. Tym samym łatwo będzie Pani mogła podważyć zasadność wypowiedzenia, oczywiście jeśli posiada Pani umowę na czas nieokreślony. Zgodnie z art. 45 § 1 Kodeksu pracy „w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu”.

 

Od rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem należy odróżniać rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia (tj. w trybie natychmiastowym).

 

Ustawodawca dał możliwość pracodawcy rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z uwagi na trwającą przez odpowiednio długi czas chorobę.

 

W myśl art. 53 § 1 Kodeksu pracy „pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

 

  • dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową”.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że w przypadku pracownika pracującego u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy pracodawca może go zwolnić, jeśli jego nieobecność w pracy w danym roku trwa dłużej niż 3 miesiące, jeśli pracownik jest zatrudniony u tego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy, wówczas przez cały okres pobierania zasiłku chorobowego (czyli przez 182 dni) i przez pierwsze 3 miesiące pobierania świadczenia rehabilitacyjnego w danym roku pracownik ten chroniony jest przed zwolnieniem w trybie natychmiastowym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus 3 =

»Podobne materiały

Nieobecność w pracy spowodowana chorobą

Pracownik korzysta z 3-miesięcznego świadczenia rehabilitacyjnego. Wkrótce ma się stawić w ZUS w celu wykonania badań i uzyskania kolejnego okresu świadczenia. Czy mogę zwolnić tego pracownika (jeżeli otrzyma świadczenie) z powodu zbyt długiej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą?

 

Jak mogę się bronić przed zwolnieniem?

Jestem osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zatrudniony jestem umową na czas nieokreślony. Mam 59 lat. Firma nie jest zakładem pracy chronionej. Otrzymałem informację, że być może zostanę zwolniony (sytuacja firmy nie jest dobra). Jak mam się zachować w obliczu zwolnienia? Czy iść do le

 

Zakaz wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy w okresie ciąży

Mam umowę o pracę na czas określony. Umowa kończy się za 3 miesiące. Aktualnie jestem w 6 tygodniu ciąży. Jak wygląda moja sytuacja jako pracownicy w ciąży? Jak wygląda przedłużenie umowy o pracę? Czy i od kiedy jestem chroniona przed zwolnieniem? Od znajomej księgowej dowiedziałam się, że jestem ch

 

Odmowa wykonywania pracy na wysokości

Chciałbym zasięgnąć porady prawnej dotyczącej mojej pracy. Mam umowę na czas nieokreślony, pracuję na stanowisku montażysty tworzyw sztucznych, praca ta wykonywana jest na hali produkcyjnej. Obecnie firma wprowadza pracę na wysokościach bez zabezpieczeń. W związku z tym chciałbym zapytać: czy pracod

 

Kara nagany w świadectwie pracy

Jako pracodawca wystawiłam świadectwo pracy zwalnianej pracownicy z adnotacją w punkcie „informacje uzupełniające” o udzielonej karze nagany z wpisem do akt z powodu przywłaszczenia dokumentów firmowych. Czy sąd pracy może nakazać mi sprostowanie świadectwa pracy na wniosek pracownicy, k

 

Likwidacja firmy pracodawcy a świadczenie przedemerytalne

Ubiegam się o świadczenie przedemerytalne z tytułu likwidacji firmy pracodawcy. Dostałam świadectwo pracy bez wypowiedzenia – z przyczyn niedotyczących pracownika. ZUS wzywa mnie do dostarczenia zaświadczenia o przyczynie rozwiązania stosunku pracy. Co mam robić? 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »