Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zadośćuczynienie za chorobę zawodową

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 17.02.2011

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję o stwierdzeniu u mnie choroby zawodowej. Mój zakład pracy decyzję tę zaskarżył, ale sąd po rozpatrzeniu sprawy skargę oddalił, wyrok jest już prawomocny. Na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o 40% uszczerbku na zdrowiu wypłacono mi odszkodowanie oraz przyznano rentę. Czy mogłabym ubiegać się o zadośćuczynienie od zakładu pracy i w jaki sposób to zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Może Pani dochodzić należnego zadośćuczynienia od pracodawcy w ramach procesu cywilnego.

 

Właściwym sądem do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy – wydział cywilny.

 

„Procentowo określony uszczerbek służy tylko jako pomocniczy środek ustalania rozmiaru odpowiedniego zadośćuczynienia.

 

Należne poszkodowanemu (pokrzywdzonemu czynem niedozwolonym) zadośćuczynienie nie może być mechanicznie mierzone przy zastosowaniu stwierdzonego procentu uszczerbku na zdrowiu.

 

W prawie ubezpieczeń społecznych wysokość należnego jednorazowego odszkodowania jest zryczałtowana, w prawie cywilnym wysokość zadośćuczynienia jest zindywidualizowana”.

 

Takie stanowisko zaprezentował Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 05.10.2005 r., sygn. akt I PK 47/05.

 

Zgodnie z treścią art. 444 Kodeksu cywilnego – „w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

 

Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

 

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty”.

 

Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu cywilnego – „w wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.

 

Przepis cytowanego art. 445 stanowi podstawowe reguły określające możliwość żądania zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę doznaną wskutek uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia.

 

Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczenia na podstawie art. 445 jest pokrzywdzony wskutek uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, a więc wyłącznie osoba fizyczna.

 

Świadczenie w postaci zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę ma charakter jednorazowy.

 

Rozstrój zdrowia ma cechy choroby zawodowej, w związku z czym powód otrzymał jednorazowe odszkodowanie jako świadczenie z ubezpieczenia społecznego przewidziane w razie wystąpienia u pracownika choroby zawodowej.

 

Jeśli chodzi o sposób określenia wysokości odpowiedniego zadośćuczynienia, to należy wiedzieć, że odpowiedniość zadośćuczynienia bada sąd przy uwzględnieniu różnorodnych okoliczności. Jedną z nich jest stopień poniesionego uszczerbku, który służy jako pomocniczy środek dla ustalenia rozmiaru odpowiedniego zadośćuczynienia.

 

Reasumując, roszczenie o zadośćuczynienie Pani przysługuje, w tym celu należy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

 

Na Pani życzenie serwis www.ePorady24.pl przygotuje stosowne pismo procesowe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + dziesięć =

»Podobne materiały

Stwierdzenie choroby zawodowej

Pracuję w banku od ponad 20 lat. Od pewnego czasu odczuwam w obu dłoniach ból i drętwienie. Stwierdzono u mnie zespół cieśni nadgarstka. Będę musiała poddać się zabiegowi obu dłoni. Czy tę chorobę uznaje się za chorobę zawodową? Jakie dokumenty będą potrzebne, aby otrzymać zasiłek w wysokości 100% p

 

Odszkodowanie za chorobę zawodową

Starałem się odszkodowanie jednorazowe za chorobę zawodową. Po nieuznaniu przez orzecznika i komisję lekarską wystąpiłem do sądu pracy. Przyznano mi 10% uszczerbku na zdrowiu, ale ZUS wniósł apelację. Co mam dalej robić? Czekać na rozpatrzenie apelacji przez sąd?

 

Dla kogo zadośćuczynienie?

Konkubent znęcał się nad moją córkę, jego rodzice również. Dochodziło do przemocy fizycznej i psychicznej. Przemoc fizyczna jest przedmiotem oddzielnego postępowania karnego. Jestem człowiekiem starym i chorym, mój sprzeciw niewiele znaczył. Proszę mi powiedzieć, czy można dochodzić jakiegoś zadośću

 

Orzeczenie renty z powodu choroby zawodowej na stałe

Sąd po raz drugi orzekł o przyznaniu mi renty z powodu choroby zawodowej do końca roku. Czy mogę odwołać się od krótkiego okresu, na jaki przyznano mi rentę? Czy mogę się starać o rentę na stałe?

 

Choroba nowotworowa a renta

Mam 52 lata i trzydziestoletni staż pracy. Jestem chora na chorobę nowotworową; za miesiąc skończy mi się półroczny okres zwolnienia lekarskiego. Jak się domyślam, jeśli wtedy lekarz stwierdzi, że stan zdrowia nie pozwala mi na podjęcie pracy, pracodawca będzie mógł mnie zwolnić (mam umowę o pracę z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »