.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zadłużenie mieszkania przez najemców i kradzież sprzętów - jak odzyskać pieniądze?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 24.10.2021 • Zaktualizowane: 24.10.2021

Wynajmowałem mieszkanie, umowa i najem okazjonalny od roku, umowa skończyła się w marcu, najemcy nie chcieli opuścić mieszkania, dopiero niedawno się wynieśli. Mieszkanie jest zadłużone na ponad 5000 zł (woda, ogrzewanie i odpady), ukradli też część mebli i sprzętów. Czy mam jakieś szanse, aby odzyskać pieniądze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zadłużenie mieszkania przez najemców i kradzież sprzętów - jak odzyskać pieniądze?

Roszczenie uzupełniające wobec najemców

Oczywiście, że ma Pan możliwość dochodzenia wskazanego roszczenia – jednak w przypadku braku porozumienia z byłymi najemcami sprawę należy skierować do sądu w powództwie o zapłatę.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego „właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”. Ponadto, oprócz wydania lokalu, które już nastąpiło, przysługuje Panu tzw. roszczenie uzupełniające.

 

Zakładając, iż lokatorzy działają w złej wierze, bowiem mieli wiedzę o wygaśnięciu umowy, to zgodnie z art. 225 obowiązki samoistnego posiadacza w złej wierze względem właściciela są takie same jak obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w której ten dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy. Jednakże samoistny posiadacz w złej wierze obowiązany jest nadto zwrócić wartość pożytków, których z powodu złej gospodarki nie uzyskał, oraz jest odpowiedzialny za pogorszenie i utratę rzeczy, chyba że rzecz uległaby pogorszeniu lub utracie także wtedy, gdyby znajdowała się w posiadaniu uprawnionego.

 

Odnosząc się do treści art. 224 § 2: „jednakże od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy”. Obowiązany jest zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył. Posiadaczem rzeczy w złej wierze jest posiadacz, który wie, lub przy dołożeniu należytej staranności mógłby się dowiedzieć, że nie przysługuje mu prawo, które faktycznie wykonuje. W wyroku SN z 23.7.2004 r. (sygn. akt III CK 212/03) sąd stwierdził, że „istnienie dobrej lub złej wiary zależy od stanu świadomości posiadacza w konkretnym stanie faktycznym”.

 

„Nie ulega zatem wątpliwości, że w złej wierze jest taki posiadacz, który zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest właścicielem posiadanej rzeczy. Jednakże, jak słusznie podnosi się w doktrynie, posiadaczem w złej wierze jest także ten, kto na podstawie towarzyszących okoliczności powinien przypuszczać, że posiadana przezeń rzecz stanowi własność innej osoby” (Komentarz, red. Gutowski, 2018).

Długi najemców

Z uwagi na powyższe, oprócz obowiązku naprawienia szkody, a więc pokrycia wszelkich niedopłat z tytułu rachunków, przysługuje Panu także czynsz za czas korzystania z rzeczy, a także lokator jest odpowiedzialny za zużycie, czy też ewentualne pogorszenie nieruchomości. Podstawą ustalenia wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości powinna być kwota, którą posiadacz musiałby zapłacić właścicielowi, gdyby jego posiadanie opierało się na prawie.

 

Stosownie do wyroku z dnia 7 kwietnia 2000 roku o sygn. IV CKN 5/2000 Sądu Najwyższego – „wynagrodzenie to nie dzieli się na świadczenia okresowe i nie może być dochodzone na przyszłość np. jak alimenty czy renta, gdyż okresowej płatności nie przewiduje ustawa, lecz jest należnością jednorazową za cały okres korzystania z rzeczy przez posiadacza bez tytułu prawnego”.

 

W wyroku tym Sąd wyjaśnił, że „o wysokości należnego właścicielowi wynagrodzenia decydują rynkowe stawki czynszowe za korzystanie z danego rodzaju rzeczy w określonych warunkach i czas posiadania rzeczy przez adresata roszczenia. Należy przyjąć, że o wysokości wynagrodzenia decydują stawki rynkowe za korzystanie z rzeczy danego rodzaju, a więc czynsze dzierżawne podobnych gruntów” (wyrok SN z dnia 7 kwietnia 2000 r., sygn. akt IV CKN 5/2000, oraz wyrok SN z dnia 15 września 2005 r., sygn. akt 11 CK 61/05).

 

Z uwagi na powyższe, w pierwszej kolejności powinien Pan wezwać lokatora do zapłaty – zarówno czynszu, którego nie otrzymywał Pan za okres bezumownego zamieszkiwania, a także kosztów związanych z opłatami eksploatacyjnymi, które nie zostały uiszczone. W przypadku braku powodzenia posiada Pan legitymację czynną do wytoczenia powództwa w tym zakresie, a więc powództwa o zapłatę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl