.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie zwrotu weksla

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 13.08.2008

Kilka lat temu spółka, w której byłam jednym ze wspólników, zadłużyła się wobec firmy, z którą mieliśmy podpisaną umowę franchisingową. W związku z tym zażądano od nas podpisania weksli in blanco, niestety bez deklaracji wekslowej. Weksle podpisaliśmy w kancelarii notarialnej, a w zawartym akcie notarialnym wymienione są kary za ewentualne niewywiązanie się z zawartej umowy, nie ma natomiast żadnej wzmianki o wekslach. Gdy rozwiązano z nami umowę franchisingu, zadłużenie na podstawie zawartej na piśmie ugody częściowo anulowano, resztę zaś rozłożono na raty, które na dzień dzisiejszy są spłacone. Zwróciliśmy się pisemnie o zwrot weksli, jednak nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Co możemy zrobić, by firma zwróciła nam weksle? Jak w świetle prawa przedstawia się nasza sytuacja? Jakie koszty musielibyśmy ponieść w razie skierowania sprawy do sądu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żądanie zwrotu weksla

Kiedy powinno nastąpić zwrot weksla zabezpieczającego zobowiązania?

Obowiązek zwrotu weksla niezupełnego po wygaśnięciu (np. wskutek zapłaty, zwolnienia z długu itp.) zabezpieczonego nim zobowiązania, co – jak wynika z Pani informacji – w przedmiotowej sprawie nastąpiło, wypływa w sposób dorozumiany z porozumienia wekslowego (choć w niniejszej sprawie nie ma ono formy pisemnego dokumentu) i należy przyjąć, że istnieje zawsze, o ile strony w porozumieniu tym nie wyraziły woli przeciwnej. W związku z tym należy przyjąć, że nawet brak żądania (ze strony wystawcy) zwrotu weksla in blanco po wygaśnięciu zobowiązania, na zabezpieczenie którego weksel wydano, nie może być traktowany jako chęć pozostawienia weksla w posiadaniu byłego wierzyciela, przykładowo, na zabezpieczenie przyszłych wierzytelności.

 

Równocześnie jednak brak w prawie wekslowym odpowiednika dla weksla in blanco jednoznacznego przepisu art. 39, zgodnie z którym przy wekslu trasowanym trasat może przy zapłacie żądać wydania weksla pokwitowanego przez posiadacza. Innymi słowy brak w prawie wekslowym wyraźnej podstawy normatywnej dla żądania wydania dokumentu weksla in blanco.

Pozew o wydanie weksla

Nie oznacza to oczywiście, że takiej podstawy nie można szukać gdzie indziej – np. w art. 222 ust. 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz (tu dokument weksla) została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie (co z kolei w przedmiotowej sprawie nie ma przecież miejsca). Wraz z powództwem do sądu może Pani wnieść o udzielenie zabezpieczenia w postaci zakazu zbywania dokumentu (puszczenia weksla w obieg), jeżeli obawia się Pani takiej możliwości.

 

Jako element nacisku na byłego wierzyciela może Pani powołać się na art. 286 Kodeksu karnego jako na przepis, którego znamiona może wypełniać zachowanie kontrahenta.

 

Opłata sądowa od pozwu w sprawie, o której Pani pisze, przy zastosowaniu zaproponowanej wyżej konstrukcji prawnej, to 5% wartości przedmiotu sporu (tu „wartości dokumentu weksla” – tzn., w moim przekonaniu, sumy, na zabezpieczenie której wydano weksel), jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

 

Zwracam Pani uwagę, że żądanie zwrotu weksla in blanco jest uzasadnione szczególnym Pani interesem, gdyż weksel taki może zostać zbyty i ponownie wykorzystany przez nabywcę, co trudno będzie podważyć. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się bowiem, że zapłata sumy wekslowej dokonana przez dłużnika wekslowego bez odebrania weksla lub uwidocznienia na nim dokonania zapłaty nie ma znaczenia w stosunku do nabywcy weksla.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton