Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie zwrotu części wypłaconego odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 30.08.2013

Niedawno miałem stłuczkę, za którą winę ponosi kierowca drugiego pojazdu. Firma ubezpieczeniowa przysłała swojego rzeczoznawcę, który wycenił szkodę na kwotę według mnie odpowiednią do stopnia zniszczeń samochodu. Niedługo potem została ona wypłacona. Po dwóch miesiącach otrzymałem jednak nową wycenę, według której kwota odszkodowania była o wiele niższa, wraz z wezwaniem do zwrotu pozostałej części wypłaconego odszkodowania. W piśmie nie zostały podane ani możliwość odwołania, ani uzasadnienie. Czy żądanie ubezpieczyciela jest zgodne z prawem? Co powinienem teraz zrobić? Przesyłam zdjęcia z miejsca wypadku oraz pozostałą dokumentację sprawy, proszę o ich analizę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy oraz treści przesłanej dokumentacji stwierdzić należy, że żądanie ubezpieczyciela zwrotu części wypłaconego odszkodowania znajduje uzasadnienie tylko w sytuacji, gdy ze zgromadzonego w toku postępowania likwidacyjnego szkody materiału wynika, iż szkoda nie powstała w deklarowanych okolicznościach lub sprawca szkody (a w jego miejsce również ubezpieczyciel) za określony jej zakres nie odpowiada.

 

Z treści dokumentacji wynika, że w Pana sprawie do takich ustaleń doszedł właśnie ubezpieczyciel sprawcy szkody. Jednakże (jak również Pan słusznie podnosi) wątpliwe jest uwzględnienie takich twierdzeń ubezpieczyciela, gdy nie tylko nie przedstawia on żadnych dowodów na poparcie swoich roszczeń, lecz także nie stara się swojego stanowiska w jakiś przekonujący sposób uzasadnić.

 

W tym stanie rzeczy, zanim podejmie Pan ewentualną decyzję o zwrocie części otrzymanego odszkodowania lub też o jego zatrzymaniu, dobrze by było, gdyby zwrócił się Pan do ubezpieczyciela o przesłanie kopii całej zgromadzonej w aktach szkody dokumentacji w celu weryfikacji obecnych twierdzeń ubezpieczyciela w przedmiotowym zakresie. Należy bowiem zaznaczyć, że nie znając treści tej dokumentacji, a co za tym idzie – również podstaw przyjęcia przez ubezpieczyciela aktualnego stanowiska, nie sposób jednoznacznie odnieść się do jego roszczeń.

 

Pana prawo do żądania wydania dokumentacji znajduje oparcie w treści art. 16 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), zgodnie z którym: „Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Informacje i dokumenty zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, na ich żądanie, w postaci elektronicznej. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji i dokumentów w postaci elektronicznej ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług”.

 

W związku z wymogami formalnymi oraz z uwagi na skuteczniejsze działanie wniosek o udostępnienie lub wydanie kopii akt powinien zostać złożony na piśmie oraz wysłany na adres ubezpieczyciela listem poleconym.

 

W sytuacji, gdy ubezpieczyciel bezpodstawnie odmówi wydania Panu dokumentacji z akt szkody, będzie Pan uprawniony do złożenia skargi na tego ubezpieczyciela do Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Posiadane przez Pana materiały mogą okazać się pomocne, jednak liczyć należy się z tym, że w razie nierozwiązania tego sporu z ubezpieczycielem w sposób polubowny może on zechcieć skierować sprawę do sądu. Wtedy zasadne byłoby złożenie przez Pana wniosku o przeprowadzenie przez sąd dowodu z opinii biegłego sądowego na okoliczność ustalenia przyczyn kolizji oraz korelacji szkód obu uczestniczących w niej pojazdów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - trzy =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność gminy za obniżenie wartości nieruchomości ze względu na budowę drogi

Około 50 metrów od mojego domu powstanie droga 4-pasmowa (obecnie jest 2-pasmowa). W jaki sposób można dochodzić odszkodowania od gminy za działania, które znacząco obniżą wartość mojej nieruchomości?

 

Ubezpieczenie budynku w dwóch firmach ubezpieczeniowych

Przed dwoma laty ubezpieczyłem w dwóch firmach ubezpieczeniowych mój nowo wybudowany dom na sumę ubezpieczeniową po 500 tys. zł od szkód powstałych w wyniku zdarzeń niszczących. Latem tego roku nad moją miejscowością przeszła nawałnica wyrządzając szkodę w budynku na ok. 80 tys. zł według koszt

 

Odszkodowanie za drzewa zniszczone podczas robót budowlanych

Podczas budowy kolektora wykonawca zniszczył 20 drzew na mojej działce. Niektóre z nich były bardzo stare. Inwestorem jest urząd miasta i to od niego domagam się zadośćuczynienia finansowego za wyrządzone szkody. Urząd odesłał mnie do wykonawcy, który jednak nie chce rozmawiać o moich roszczeniach.

 

Sprzedaż samochodu i domaganie się przez Fundusz Gwarancyjny okazania ubezpieczenia

W 2005 r. wykupiłem z leasingu samochód osobowy typu pick-up. Niedługo później sprzedałem go pewnemu człowiekowi z Warszawy. Mój błąd polegał na tym, że pojazdu nie wyrejestrowałem. To znaczy nie zgłosiłem sprzedaży samochodu tak do ubezpieczyciela, u którego w momencie sprzedaży samochód posiadał w

 

Przedawnienie zaległości za czynsz lokalu komunalnego po zmarłym

W 2015 r. zmarł mój brat. Mieszkał sam (był bezdzietnym kawalerem) w lokalu komunalnym. Po jego śmierci przekazałem lokal do dyspozycji ADM. Mój brat nie posiadał ŻADNEGO majątku. To, co było w mieszkaniu, pozostawiłem w lokalu (praktycznie to nic tam nie było). Po upływie prawie dwóch lat od jego ś

 

Zabranie prawa jazdy w UK a wyrobienie nowego prawa jazdy w Polsce

Zabrano mi w UK prawo jazdy na okres 26 miesięcy przez prowadzenie pod wpływem alkoholu. Czy w Polsce mogę wyrobić nowe prawo jazdy, żeby podczas urlopu prowadzić samochód w UE?

 

Darowizny od rodziców - różny obowiązek podatkowy syna i synowej

Jesteśmy młodym małżeństwem, mamy pytanie dotyczące podatku od spadków i darowizn. Czy powinniśmy zgłaszać do urzędu skarbowego i rozliczać przekazywane nam co miesiąc na konto bankowe środki pieniężne od rodziców męża? Kwoty, które nam przelewają, to 1500-2000 zł miesięcznie. Jest to forma pomocy m

 

Czy można prowadzić hodowlę kotów rasowych w mieszkaniu w bloku?

W mieszkaniu obok sąsiad prowadzi hodowlę kotów rasowych. Z tego powodu na całej klatce roznosi się nieznośny smród. Mieszkanie właściciel odwiedza co dwa dni, dosłownie na kilka chwil. Jakie kroki mogę podjąć, by skutecznie zmusić sąsiada do zamknięcia takiej hodowli w bloku?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »