.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie zwrotu części wypłaconego odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 30.08.2013

Niedawno miałem stłuczkę, za którą winę ponosi kierowca drugiego pojazdu. Firma ubezpieczeniowa przysłała swojego rzeczoznawcę, który wycenił szkodę na kwotę według mnie odpowiednią do stopnia zniszczeń samochodu. Niedługo potem została ona wypłacona. Po dwóch miesiącach otrzymałem jednak nową wycenę, według której kwota odszkodowania była o wiele niższa, wraz z wezwaniem do zwrotu pozostałej części wypłaconego odszkodowania. W piśmie nie zostały podane ani możliwość odwołania, ani uzasadnienie. Czy żądanie ubezpieczyciela jest zgodne z prawem? Co powinienem teraz zrobić? Przesyłam zdjęcia z miejsca wypadku oraz pozostałą dokumentację sprawy, proszę o ich analizę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy oraz treści przesłanej dokumentacji stwierdzić należy, że żądanie ubezpieczyciela zwrotu części wypłaconego odszkodowania znajduje uzasadnienie tylko w sytuacji, gdy ze zgromadzonego w toku postępowania likwidacyjnego szkody materiału wynika, iż szkoda nie powstała w deklarowanych okolicznościach lub sprawca szkody (a w jego miejsce również ubezpieczyciel) za określony jej zakres nie odpowiada.

 

Z treści dokumentacji wynika, że w Pana sprawie do takich ustaleń doszedł właśnie ubezpieczyciel sprawcy szkody. Jednakże (jak również Pan słusznie podnosi) wątpliwe jest uwzględnienie takich twierdzeń ubezpieczyciela, gdy nie tylko nie przedstawia on żadnych dowodów na poparcie swoich roszczeń, lecz także nie stara się swojego stanowiska w jakiś przekonujący sposób uzasadnić.

 

W tym stanie rzeczy, zanim podejmie Pan ewentualną decyzję o zwrocie części otrzymanego odszkodowania lub też o jego zatrzymaniu, dobrze by było, gdyby zwrócił się Pan do ubezpieczyciela o przesłanie kopii całej zgromadzonej w aktach szkody dokumentacji w celu weryfikacji obecnych twierdzeń ubezpieczyciela w przedmiotowym zakresie. Należy bowiem zaznaczyć, że nie znając treści tej dokumentacji, a co za tym idzie – również podstaw przyjęcia przez ubezpieczyciela aktualnego stanowiska, nie sposób jednoznacznie odnieść się do jego roszczeń.

 

Pana prawo do żądania wydania dokumentacji znajduje oparcie w treści art. 16 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), zgodnie z którym: „Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Informacje i dokumenty zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, na ich żądanie, w postaci elektronicznej. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji i dokumentów w postaci elektronicznej ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług”.

 

W związku z wymogami formalnymi oraz z uwagi na skuteczniejsze działanie wniosek o udostępnienie lub wydanie kopii akt powinien zostać złożony na piśmie oraz wysłany na adres ubezpieczyciela listem poleconym.

 

W sytuacji, gdy ubezpieczyciel bezpodstawnie odmówi wydania Panu dokumentacji z akt szkody, będzie Pan uprawniony do złożenia skargi na tego ubezpieczyciela do Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Posiadane przez Pana materiały mogą okazać się pomocne, jednak liczyć należy się z tym, że w razie nierozwiązania tego sporu z ubezpieczycielem w sposób polubowny może on zechcieć skierować sprawę do sądu. Wtedy zasadne byłoby złożenie przez Pana wniosku o przeprowadzenie przez sąd dowodu z opinii biegłego sądowego na okoliczność ustalenia przyczyn kolizji oraz korelacji szkód obu uczestniczących w niej pojazdów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus X =
.

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton