.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie zapłaty zachowku od obdarowanego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 13.10.2015

Zmarła niedawno matka miała dwóch synów. Jednego obdarowała w testamencie całym majątkiem, drugi syn nic nie otrzymał, jednak jego syn dostał darowiznę (mieszkanie) 14 lat temu. Czy w takiej sytuacji pominiętemu w testamencie synowi przysługuje zachowek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście, że pominiętemu synowi przysługuje zachowek. Fakt, iż jego syn dostał darowiznę nie oznacza, że sam został wzbogacony o jakąkolwiek rzecz od spadkodawcy. Darowizna na rzecz jakiegokolwiek krewnego uprawnionego do zachowku nie może wpływać na prawo do zachowku.

 

Uprawnienie do zachowku wynika z art. 991 K.c.:

„Art. 991. § 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

 

Uprawniony nie otrzymał nic od spadkodawcy.

 

Zgodnie z art. 996 K.c. „Darowiznę uczynioną przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku zalicza się na należny mu zachowek. Jeżeli uprawnionym do zachowku jest dalszy zstępny spadkodawcy, zalicza się na należny mu zachowek także darowiznę uczynioną przez spadkodawcę wstępnemu uprawnionego”.

 

Nie działa to w drugą stronę – obdarowanie dziecka osoby uprawnionej do zachowku nie wpływa na to uprawnienie.

 

Jako zasadę ustawa przyjmuje, że wysokość należnego uprawnionemu zachowku odpowiada połowie wartości udziału, który przypadałby mu przy dziedziczeniu ustawowym. Odstępstwo od tej zasady przewidziane zostało dla małoletnich zstępnych oraz dla osób trwale niezdolnych do pracy. Te kategorie uprawnionych są traktowane w sposób uprzywilejowany i ich zachowek wynosi dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który otrzymaliby przy dziedziczeniu ustawowym.

 

Dodam tylko, że realizacja uprawnienia do zachowku stanowi wykonanie prawa podmiotowego. Dlatego w literaturze, a także w orzecznictwie przyjmuje się, że – co do zasady – nie można wykluczyć stosowania art. 5 w sprawach o zachowek (por. J. S. Piątowski, Prawo spadkowe…, 1987, s. 273; M. Pazdan w: Kodeks cywilny. Komentarz, s. 843 i n. oraz orz. SN: z 19 maja 1981 r., III CZP 18/81, OSNCP 1981, nr 12, poz. 228, z glosą A. Szpunara, NP 1983, nr 2; z 10 grudnia 1996 r., II CKN 20/96, nie publ.).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »