.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie usunięcia wypowiedzi o produktach z forum internetowego – zarzut naruszenia dobrego imienia firmy

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 22.12.2010

Firma X żąda usunięcia postów a nawet całych wątków z mojego forum dotyczącego instalacji grzewczych na temat produktów, które między innymi oni produkują. Żądanie nie zawiera żadnych konkretów, o które wypowiedzi chodzi. Piszą, że nie życzą sobie, aby nazwa bądź informacje na temat ich produktów pojawiały się na moim forum bez ich zgody i żądają wykasowania tych, które są zamieszczone. Straszą, że w przeciwnym wypadku dostanę od nich jakieś oficjalne pismo.

Czy jakakolwiek firma ma prawo żądać usunięcia wypowiedzi zawierających nazwy jej produktów? Czy fakt zastrzeżenia znaku towarowego ma w tym kontekście jakieś znaczenie? Owszem, zdarza mi się usuwać niektóre wpisy, na przykład w rodzaju „kocioł Y jest beznadziejny”. Ale czy cytaty takie jak: „...firma ta nie posiada żadnego firmowego sklepu i trzeba się ugadać, żeby zobaczyć produkt, jest to według mnie duży minus”; „faktycznie, piec Y trzeba czyścić co drugi dzień, sadzy zbiera się w nim dużo” – można uznać za zniesławiające? Ot, raz pochwała produktu, raz uwaga o jego działaniu, raz pytanie, jak ten produkt ustawić – to wszystko.

Proszę o analizę tego zagadnienia i ewentualne sugestie, jakie treści lepiej usunąć, a jakie nie mają bezprawnego charakteru (dla pełnego obrazu przesyłam linki do wypowiedzi). Czy firma, pozywając mnie jako administratora forum do sądu za np. straty na wizerunku czy finansowe, ma szansę wygrać sprawę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawiony przez Pana problem jest złożony pod względem prawnym. Podstawę prawną będą tu stanowić przepisy kilku ustaw w tym Kodeksu cywilnego dotyczące ochrony dóbr osobistych. Przez analogię wskazane przepisy dotyczą także osób prawnych. Zgodnie bowiem z treścią art. 23 K.c.: „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

 

Art. 24. [Środki ochrony]

„§ 1. [9] Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym”.

 

Najczęściej naruszane dobra osobiste osób prawnych to nazwa (firma), uznana renoma, marka czy prestiż. Dobra te są silnie związane ze stosunkami majątkowymi. Ich naruszenie najczęściej pociąga za sobą także uszczerbek majątkowy. Powodować może bowiem spadek zyskowności firmy i liczby klientów. Osoby prawne mają taki sam arsenał środków ochrony swoich dóbr osobistych jak osoby fizyczne – mogą żądać zaniechania bezprawnych działań, opublikowania odpowiednich oświadczeń w mediach, zasądzenia odpowiedniej kwoty na cel społeczny. Po poniesieniu straty majątkowej mogą też żądać odszkodowania. W razie sporu sąd ocenia, czy naruszenie dóbr osobistych było bezprawne. Ważne, aby nie było tylko subiektywnym odczuciem zainteresowanego, że jego dobra doznały uszczerbku. Musi być to naruszenie obiektywne.

 

W tym miejscu należy zadać pytanie, czy w przedstawionej sprawie doszło do naruszenia dóbr osobistych i czy przedstawione wypowiedzi takowe naruszenie stanowią.

 

Jedynie wypowiedź wartościująca może prowadzić do naruszenia dóbr osobistych, jeśli nie znajduje oparcia w prawdziwym zdarzeniu. Naruszają reputację firmy wypowiedzi, które w sposób nieuzasadniony zarzucają niewłaściwe postępowanie w prowadzonej przez nią działalności, wskutek czego zostaje ona narażona na utratę potrzebnego jej zaufania. Co istotne, Sąd Najwyższy w wyroku z 10 maja 2007 r. (sygn. III CSK 73/07) podkreślił, że przekonanie naruszającego cudze dobra osobiste, że korzysta z wolności wypowiedzi, nie jest wystarczającą podstawą, aby jego działanie uznać za uprawnione.

 

Co do wyłączenia odpowiedzialności cywilnej i karnej, gdyby się okazało, że komentarz pochodzący od użytkownika miałby jednak charakter bezprawny, możliwość taką daje art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) – wyłączenie to obowiązuje jednak tylko do chwili otrzymania przez administratora urzędowej lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze wpisu, utrzymywanie komentarza w serwisie może już bowiem skutkować odpowiedzialnością jako np. pomocnika w rozumieniu art. 422 K.c.

 

W moim mniemaniu nie doszło do takiego powiadomienia. Otrzymał Pan jedynie zawiadomienie o możliwym podjęciu wobec Pana kroków prawnych, bez jakiegokolwiek stanowiska. Ponadto wiadomości publikowane na forum w żaden sposób nie naruszają dóbr osobistych firmy. Stąd też uważam, iż stanowisko firmy X jest błędne. Przeglądnąłem z zaciekawieniem toczącą się na forum dyskusję i nie znalazłem żadnych treści naruszających dobre imię firmy X. Odpowiedzi użytkowników są pozbawione wypowiedzi wartościujących, raczej są konkretne i w większości fachowe. Zatem uważam, że nie doszło do naruszenia dóbr osobistych firmy X, a więc nie ma ona, bo i nie może mieć, żadnych konkretnych, a przede wszystkim prawnie zasadnych zarzutów wobec Pana.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus sześć =

02.04.2012

Trudno o jednoznaczną odpowiedź. Wpis może łamać prawo, jeśli znieważa, a to już łamie regulamin strony i prawo, zatem problem ma właściciel strony czy moderator. Po drugie jeśli ktoś zgłasza naruszenie swoich dóbr, to może mieć rację. Moderator musi ocenić, czy nie przekroczono prawa do krytyki czy oceny konsumenckiej. Jeśli przekroczono usunąć, inaczej bierze odpowiedzialność za autora wpisu. Po trzecie - firma czy osoba piszą rozpaczliwe list: to narusza nasze dobre imię i interesy. Wpis jest kłamliwy! Chcemy polemizować, ale nie ma z kim. - To co wtedy zrobi moderator? Zignoruje takie listy? To może znaleźć się w sądzie, bo wiedział o naruszeniu prawa, a nie zareagował. Jak widać właściciel strony i moderator mają sporą żabę do zjedzenia, gdy ktoś zgłasza naruszenie prawa na ich forum.

fairplaynet.pl

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »