.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Żądanie oddania kosztów przesyłki

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 25.06.2016

Czy od klienta, który zamawia coś przez Allegro, po czym nie odbiera przesyłki, można również dochodzić, oprócz samej przesyłki, kosztów magazynowania towaru?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście, że sprzedającemu przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów przesyłki. Wynika to z kolejnych zapisów Kodeksu cywilnego.

 

Zgodnie z art. 551 „jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego. Sprzedawca może również sprzedać rzecz na rachunek kupującego, powinien jednak uprzednio wyznaczyć kupującemu dodatkowy termin do odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że rzecz jest narażona na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić kupującego.

 

Jak stwierdza się w art 471, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Od sprzedawcy zależy, czy i jakie roszczenia będzie formułował. Ponieważ kupujący nie wykonał umowy i nie odebrał przesyłki, sprzedający poniósł szkodę, może żądać jej naprawienia, tj. zasądzenia odszkodowania w wysokości tychże właśnie poniesionych w związku z przesyłką kosztów.

 

Zgodnie z art. 476 dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Sprzedawca ma prawo żądać naprawienia szkody wobec niewykonania przez Kupującego zobowiązania z tytułu zawartej umowy kupna-sprzedaży w takiej wysokości, w jakiej szkodę poniósł, więc może domagać się nie tylko zwrotu przesyłki, ale i innych udokumentowanych wydatków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl