Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie alimentów

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 27.05.2014

Mój ojciec żąda ode mnie alimentów. Jest na rencie, chyba dostaje też jakiś zasiłek. Ojciec jest niepełnosprawny. Kiedy byłem dzieckiem, opuścił nas. Miał płacić symboliczne alimenty, ale nie robił tego regularnie. Gdy z nami mieszkał, nie był dobrym ojcem, lecz tyranem. Dręczył nas psychicznie i fizycznie, bił za byle co, wyrzucał z domu. Nie wiem, jak może teraz oczekiwać ode mnie alimentów. Jak mogę się bronić przed żądaniami ojca?

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Rozumiem Pańskie oburzenie i szok spowodowany żądaniami ojca wobec Pańskiej osoby – zwłaszcza w sytuacji, gdy ojciec przez wiele lat nie wywiązywał się z obowiązku alimentacji na Pańską rzecz. Niestety prawo rodzinne i opiekuńcze daje Pańskiemu ojcu podstawy do żądania w chwili obecnej zapewnienia mu środków utrzymania przez Pana.

 

Według art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) rodzice i dzieci obowiązani są wspierać się wzajemnie. Skutkiem tego zapisu jest treść art. 128 K.r.o., zgodnie z którym obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny), obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

 

Stosownie zaś do art. 129 § 1 K.r.o. obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.

 

Przepisy te wyraźnie stanowią, iż dzieci, czyli Pan, mają obowiązek alimentacji na rzecz rodziców. Obowiązek taki spełniony może być zarówno poprzez dostarczenie środków utrzymania (pieniądze), jak i zapewnienie samej opieki i troski o rodzica. Obowiązek ten nie jest jednak bezwzględny i ma Pan prawo bronić się przed koniecznością „utrzymywania ojca”, z którym nigdy nie łączyło Pana nic poza wspólnymi genami.

 

Jeżeli rodzic żąda alimentów od dorosłego dziecka, to zgodnie z § 2 art. 133 K.r.o. musi on wykazać, iż znajduje się w niedostatku. Niestety Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa pojęcia niedostatku. Przyjmuje się jednak, iż niedostatek występuje wtedy, gdy uprawniony nie może w pełni własnymi siłami, z własnych środków, zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb. Za znajdujące się w niedostatku należy uważać osoby, które nie mogą własnymi siłami zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb, nie posiadają własnych środków w postaci wynagrodzenia za pracę, emerytury czy renty ani też dochodów z własnego majątku.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Bardzo istotne jest, iż domagając się alimentów od Pana, ojciec będzie musiał wykazać, iż stan jego niedostatku jest całkowicie przez niego niezawiniony, a on nie ma żadnych szans, mimo podejmowanych przez siebie działań, na zmianę tego stanu.

 

Chcąc uniknąć obowiązku alimentacji lub też zmierzając do zmniejszenia wymiaru tego obowiązku, powinien Pan przed sądem przedstawić i szczegółowo opisać stosunki łączące Pana z ojcem od lat młodzieńczych, zachowanie ojca w stosunku do Pańskiej rodziny (stosowanie przemocy, porzucenie itp.), a w szczególności wskazać, w jaki sposób ojciec wywiązywał się z obowiązku wychowywania Pana (brak kontaktów, odwiedzin, emocjonalnego i fizycznego zaangażowania w Pańskie wychowanie) oraz faktycznego Pana utrzymywania (minimalne alimenty, terminowość ich spłat, postępowania egzekucyjne). Takie sytuacje stanowią o możliwości oddalenia powództwa w całości lub w części w oparciu o art. 5 Kodeksu cywilnego (K.c.) stanowiący, iż nikt nie może czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

 

Oprócz powoływania się na art. 5 K.c. może Pan także skorzystać z dyspozycji art. 1441 K.r.o. Artykuł ten stanowi, iż zobowiązany (czyli Pan) może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka. Sąd Najwyższy już w latach osiemdziesiątych wydał uchwałę, aktualną również dzisiaj, w której wyraźnie stwierdził: „W razie rażąco niewłaściwego postępowania osoby uprawnionej do alimentów, budzącego powszechną dezaprobatę, dopuszczalne jest oddalenie powództwa w całości lub w części ze względu na zasady współżycia społecznego (art. 5 K.c.).

 

W praktyce zdarzają się przypadki rażącego naruszenia przez osobę uprawnioną do alimentacji zasad współżycia w rodzinie. Takie sytuacje faktyczne występują zarówno przy istnieniu obowiązku alimentacyjnego rodziców względem ich dziecka niemogącego jeszcze rozpocząć samodzielnej działalności zawodowej i zarobkowej (art. 133 § 1 K.r.o.), jak i przy alimentowaniu rodziców przez ich dzieci oraz wykonywaniu obowiązku alimentacyjnego pomiędzy innymi krewnymi (art. 133 § 2 K.r.o.), a także przy alimentacji małżonka w czasie trwania małżeństwa i po jego ustaniu (art. 27 i art. 60 K.r.o.). Rażąco niewłaściwe postępowanie uprawnionego może polegać między innymi na: a) zachowaniach godzących w życie i zdrowie członka rodziny, b) zachowaniach naruszających godność, dobre imię i inne dobra osobiste człowieka, c) zawinionym popadnięciu w niedostatek lub umyślnym wywołaniu sytuacji prowadzącej do żądania alimentów.

 

Zawinione zachowania są powszechnie potępiane w społeczeństwie i nie można zakładać, ażeby osoba doznająca krzywdy w każdym przypadku mimo to zobowiązana była do świadczenia alimentów na rzecz osoby ją krzywdzącej, tylko dlatego, że obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa, małżeństwa albo z innych więzów, z którymi ustawa łączy ten obowiązek” (uchwała pełnego składu Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 16 grudnia 1987 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 91/86).

 

Jednocześnie proszę przygotować szczegółowy opis swojej sytuacji rodzinnej i finansowej, tj. zaświadczenie o zarobkach, zestawienie kosztów utrzymania (czynsz, gaz, woda itp., leki, koszty leczenia i rehabilitacji, koszty utrzymania dzieci, spłacane raty i kredyty) oraz informacje o liczbie osób pozostających na Pańskim utrzymaniu (żona, dzieci). Sąd, orzekając o obowiązku alimentacji, bierze pod uwagę sytuację rodzinno-finansową osoby zobowiązanej, czyli Pana.

 

Proszę również zawnioskować w trakcie rozprawy o przedłożenie przez ojca formularza PIT za ubiegły rok oraz o przedłożenie zaświadczenia z pomocy społecznej o uzyskiwanych świadczeniach, jak również historię choroby, zestawienie kosztów utrzymania (wraz z rachunkami) oraz kosztów leczenia.

 

Mam nadzieję, iż uda się Panu uniknąć obowiązku płacenia na rzecz ojca alimentów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus VI =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Alimenty dla matki

Jestem osobą niepełnosprawną i bezrobotną bez prawa do zasiłku. Od dłuższego czasu bezskutecznie poszukuję pracy. Mam rodziców, ale utrzymują się oni ze skromnej renty i nie mogą mi pomagać. Mógłby to natomiast robić mój jedyny syn, który od kilku lat mieszka za granicą, gdzie ma dobrą pracę – jednak stanowczo odmawia. Słyszałam, że dorosłe dziecko może zostać zmuszone sądownie do płacenia alimentów dla matki. Jak się za to zabrać?

Alimenty dla rodzica i problem z jego długami

Czy moja mama, mając emeryturę, może żądać ode mnie alimentów? Cierpi na chorobę psychiczną i dlatego narobiła wiele długów, od kilku miesięcy nie opłaca też rachunków za mieszkanie. Nie jest ubezwłasnowolniona. Czy mogę być wezwany do spłaty jej długów? Jak mogę tego uniknąć? Dodam, że mieszkamy osobno.

Alimenty dla rodziców

W jaki sposób ustala się alimenty dla rodziców, jeżeli między małżonkami jest rozdzielność majątkowa?

 

Jak długo trzeba płacić alimenty na byłą żonę?

Mam rozwód z orzeczeniem o winie, nie mieliśmy dzieci, ja założyłem nową rodzinę mam dziecko. Moja była żona ma też dziecko, żyje w konkubinacie z ojcem dziecka. Jej sytuacja materialna jest taka sama jak moja. Jak długo jeszcze mam jej płacić alimenty? Co mogę zrobić, aby wreszcie przestać ją utrzymywać? Czy to prawda, że nawet po śmierci dalej trzeba płacić, tak wyczytałem w prasie?

Alimenty dla małżonka niewinnego

Żona żąda ode mnie wzięcia całej winy na siebie za rozkład naszego małżeństwa. Przyznam, że czuję się winny i jestem skłonny się na to zgodzić, ale chciałbym się zorientować w kwestii alimentów dla „małżonka niewinnego”. Zarabiam miesięcznie ok. 25 tys. zł brutto, żona zaś ok. 12 tys. brutto. Mamy pełnoletnią córkę (studentkę), na którą będę płacił alimenty. Nie posiadamy żadnych zobowiązań kredytowych. Ile sąd (orientacyjnie) może mi zasądzić alimentów na żonę? Jak wysokie mogą być alimenty na córkę? W przypadku podziału majątku wspólnego zaproponowałbym pozostawienie większej części majątku żonie w zamian za zrzeczenie się przez nią alimentów, czy jest to w ogóle możliwe i czy działa dożywotnio? Czy warto w tej sprawie zawrzeć ugodę u notariusza albo w sądzie?

Czy będę płacić alimenty na wyrodnego ojca?

Mój ojciec jest po udarze i jednostronnie sparaliżowany. Był przez wiele lat alkoholikiem, ale teraz już nie pije. Rozwiódł się z moją mamą, gdy miałam 9 miesięcy i od tamtego czasu widziałam go może kilka razy. Nigdy nie płacił i nie interesował się mną (38 lat) ani moją siostrą (40 lat). Mój start życiowy był bardzo trudny, na nic nas nie było stać, dlatego jako 19-latka wyjechałam do Niemiec. Teraz powodzi mi się bardzo dobrze, założyłam rodzinę, pracuję. Mój ojciec zgłosił się do opieki społecznej o pomoc, a MOPS automatycznie zgłosił się do mojej siostry, która sama korzysta z opieki społecznej. Siostra została poinformowane, że nie musi płacić na ojca, bo sama nie ma wystarczających środków do życia. Zaraz zapytali również o mnie, ale siostra nie udzieliła im żadnej informacji. To, że miałabym kiedykolwiek płacić alimenty na mojego wyrodnego ojca, nie daje mi spać po nocach. Proszę o udzielenie mi porady, czy będę musiała na niego płacić? Czy sprawa będzie się odbywała w Polsce? Czy będzie brane pod uwagę to, że życie w Niemczech jest droższe niż w Polsce?

Czy szwagier ma obowiązek alimentacyjny wobec teścia

Czy mój szwagier, który rozwodzi się obecnie z moją siostrą, ma obowiązek alimentacyjny wobec naszego ojca?

Wygórowane żądania finansowe byłej żony

Rozwiodłem się w 1990 r. i aby sprawy nie przeciągać, wziąłem winę na siebie. Od kilku lat była małżonka leczy się, a ja dobrowolnie pomagam jej finansowo. Obecnie co miesiąc przesyłam jej 500 zł. Niestety teraz zażądała, abym przesłał 1800 zł. Nie akceptuję tej kwoty, to są wygórowane żądania finansowe, więc sprawa zapewne wyląduje w sądzie. Czego można się spodziewać jako wyniku rozprawy? Nadmieniam, iż jestem na emeryturze. Do jakiej wysokości sąd może zasądzić alimenty?

Obniżenie wysokich alimentów na żonę i dzieci

Mam wyrok rozwodowy, zgodnie z którym jestem wyłącznie winny rozpadowi małżeństwa. Sąd określił alimenty na dzieci (po ok. 700 zł, a dzieci jest troje) oraz na byłą żonę (500 zł). Jak żyć przy takich alimentach? Niewiele zostaje na moje potrzeby, a z nową partnerką planujemy dziecko. Dodam, że rodzinie zostawiłem mój własny dom, teraz żona i dzieci zajmują go samodzielnie. Czy jeśli stracę pracę, sąd obniży alimenty? A jeśli urodzi mi się dziecko?

Zniesienie obowiązku alimentacyjnego wobec byłej żony

Od kilku lat jestem rozwiedziony (z mojej winy). Sąd zasądził na rzecz byłej żony alimenty w kwocie 700 zł. Ona była wtedy na zasiłku chorobowym do osiągnięcia wieku emerytalnego. Miesiąc temu nabyła prawa emerytalne i będzie miała bardzo dobrą emeryturę. Ja choruję i połowę moich dochodów wydaję na lekarzy, lekarstwa i wizyty, ponadto muszę spłacać kredyt mieszkaniowy i niewiele mi zostaje z pensji. Od 2 miesięcy jestem na zwolnieniu lekarskim i moje dochody znacznie spadły. Co mam zrobić, aby sąd zniósł obowiązek alimentacyjny wobec byłej żony?

Czy mogę zrzec się opieki nad babcią?

Czy można zrzec się opieki na babką, która całe życie była potworem i psychicznie znęcała się na moją nieżyjącą już matką (swoją synową)? Ja nie mam i nie chcę mieć z nią nic wspólnego. Babka jest teraz osobą zależną i zajmuje się nią ojciec i opiekunka przychodząca 2 razy w tygodniu. Ojciec nie jest już ani młody, ani zdrowy. Czy w przypadku jego śmierci mogę nie być osobą odpowiedzialną za babkę i wnioskować, by zabrali ją do domu opieki. Niestety jestem jedyną wnuczką i ostatnią krewną obok mojego ojca i obawiam się, że MOPS będzie mnie nękał i tym obarczy. Czy muszę zastrzec to sobie notarialnie na piśmie, że się tego wyrzekam, by się zabezpieczyć?

Rozwód z winy obu stron a alimenty dla żony

Sąd orzekł winę obu stron przy rozwodzie. Czy należą mi się alimenty na mnie i jak długo, ponieważ nie pracuję, bo opiekuję się niepełnosprawnym dorosłym synem, który ma znaczny stopień niepełnosprawności na okres trwały. Otrzymuję świadczenie pielęgnacyjne 1300 zł. Mam 51 lat i 30 lat pożycia małżeńskiego.

Alimenty od męża który wyprowadził się

Czy mam szanse na alimenty od męża, który wyprowadził się nie wiem dokąd, a mnie pozostawił w wynajmowanym mieszkaniu? Ja pracuję, ale moje zarobki są niskie i po opłaceniu rachunków zostaje mi 300 zł na życie. Nie mamy jeszcze rozwodu i nie wiem, co robić.

Zakończenie płacenia alimentów na żonę

Od 2013 płacę alimenty na byłą żonę, rozwód nastąpił z mojej winy. Czy jest szansa za zakończenie płacenia alimentów na żonę po 5 latach?

Życie za granicą a rozwód się w Polsce - gdzie sprawa o alimenty?

Oboje z żoną jesteśmy Polakami i żyjemy w Holandii. Ze względu na niższe koszty i ułatwienie językowe zamierzam wnieść przed sądem polskim o rozwód bez orzekania o winie. Wiem, że ze względu na nasze obywatelstwo sąd polski może rozstrzygać w sprawie rozwodowej. Co jednak z alimentami na małżonka? Czy przy ustalaniu alimentów również będzie miało zastosowanie prawo polskie? Czy ta sprawa może odbyć się w Polsce? Jakie prawo będzie właściwe?

Kto ponosi opłaty za pobyt w domu seniora?

Ojciec nie żyje, a matka przebywa w domu seniora. Jak wyglądają opłaty za dom seniora i kto je ponosi? Czy spoczywają na dzieciach mamy? Do jakiej wysokości? Na co wpływa wysokość emerytury mamy?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »