Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie zwrotu zaliczki bez dokumentu potwierdzającego wpłatę zadatku

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 10.05.2019

Czy można żądać zwrotu zaliczki, nie posiadając dokumentu potwierdzającego wpłatę zadatku? Druk zgubiono. Jest jednak świadek, który może potwierdzić, iż taka sytuacja miała miejsce. Wysokość zaliczki to 2 tys. zł. Zaliczka została wpłacona firmie produkującej meble. Zamówiona kanapa jest niestety niezgoda z zamówieniem. Okazało się również, że niezadowolonych klientów jest więcej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żądanie zwrotu zaliczki bez dokumentu potwierdzającego wpłatę zadatku

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zaliczka i zadatek to dwie różne rzeczy. Zarówno kwestia zaliczki, jak i zadatku uregulowana jest w Kodeksie cywilnym (K.c.). Poszczególne instytucje uregulowane są w art. 394 oraz 743 K.c.

 

Art. 394. [Zadatek]

W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

 

Art. 743. [Zaliczka]

Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki.

 

Jak z powyższych przepisów widać, różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest istotna. W przypadku bowiem niedojścia umowy do skutku zaliczka podlega zwrotowi, natomiast zadatek ulega przepadkowi, jeżeli chodzi o osobę wpłacającą.

 

W myśl przepisów kodeksowych, jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki. Jednocześnie dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia.

 

Żądanie zwrotu wpłaconej zaliczki może nastąpić na podstawie art. 405 K.c., który stanowi, że – kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

 

Jeżeli chodzi natomiast o kwestię udowodnienia wpłaty zaliczki, należy sięgnąć do art. 74 K.c. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu zastrzeżenie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej przewidzianej dla celów dowodowych dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo fakt dokonania czynności prawnej jest uprawdopodobniony za pomocą dokumentu.

 

W świetle powyższego przepisu może Pani powoływać się na fakt wpłacenia zaliczki, nawet jeżeli nie posiada Pani dowodu wpłaty. Dowód z zeznania świadka jest możliwy w szczególności w sporze konsumenta z przedsiębiorcą (zakładam, że z taką sytuacją mamy do czynienia w tym przypadku).

 

Jeśli występuje Pani jako konsument w stosunku do przedsiębiorcy, najlepszym rozwiązaniem będzie wystąpienie do Powiatowego Rzecznika Konsumenta. Trzeba bowiem zauważyć, że konsumenci mają przyznaną bardzo szeroką ochronę i obszerny katalog uprawnień w stosunku do nierzetelnego przedsiębiorcy. Dlatego też w pierwszej kolejności polecam tę drogę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + VII =

»Podobne materiały

Umowa na odległość – czy jest zawierana, jeżeli odbiór jest osobisty?

Proszę o wyjaśnienie, czy odbiór osobisty towaru zamówionego w sklepie internetowym daje uprawnienie do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartego w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów. Chciałbym przy tym poznać precyzyjne warunki, kiedy umowa zawarta i zrealizowana w takich o

 

Nieusunięcie przez bank wpisu w BIK

Ponad dwa lata temu zakończyłem spłatę kredytu w jednym z banków. Od tamtej pory miałem problemy z zaciąganiem innych pożyczek i braniem sprzętu na raty. Dowiedziałem się, że mój kredyt nadal istnieje jako niespłacony w BIK. Wysłałem pismo do pierwszego banku i w odpowiedzi otrzymałem prze

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »