.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie zapłaty czynszu przez właściciela lokalu od podnajemcy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 09.01.2018

Czy jako właściciel lokalu użytkowego mogę żądać zapłaty czynszu i opłat eksploatacyjnych od podnajemcy, w sytuacji, gdy najemca zalega z tymi płatnościami a umowa najmu wygasła i najemca wraz z podnajemcą opuścili i opróżnili lokal ? Anna


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 668 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu.

 

§ 2. Stosunek wynikający z zawartej przez najemcę umowy o bezpłatne używanie lub podnajem rozwiązuje się najpóźniej z chwilą zakończenia stosunku najmu”.

 

W Kodeksie cywilnym znajdują się dwa przepisy regulujące kwestię udostępnienia lokalu przez najemcę na podstawie stosunku obligacyjnego osobie trzeciej, mianowicie art. 668 oraz art. 6882 Kodeksu cywilnego. Udostępnienie lokalu przez najemcę może nastąpić albo na podstawie umowy najmu zawartej między najemcą a osobą trzecią, którą w tym przypadku określa się jako podnajem, albo na podstawie umowy użyczenia między tymi stronami. Wskazać można przy okazji, że w razie podnajęcia lokalu dochodzi do swoistego nakładania się dwóch stosunków najmu, natomiast o podnajmie nie należy mówić, gdy ktoś, korzystając z cudzej rzeczy na podstawie innego niż najem stosunku prawnego, zawiera umowę najmu z osobą trzecią. W tej sytuacji jest to najem rzeczy, a nie podnajem (tak też Z. Radwański, System prawa cywilnego. Tom III. Część 2. Prawo zobowiązań. Część szczegółowa, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1976, s. 283).

 

Stosunki między najemcą a osobą, której oddaje lokal na podstawie obligacyjnego stosunku, regulują przepisy właściwe dla tego konkretnego stosunku. Przy czym podkreślić należy, że w każdym przypadku najemca i osoby, którym rzecz została przez najemcę oddana, odpowiedzialni są względem wynajmującego za to, że rzecz będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu. Oznacza to, że nie tylko najemca, którego łączy bezpośredni stosunek z wynajmującym, ale także osoby trzecie, które tej rzeczy używają na podstawie umowy z najemcą, są odpowiedzialne za właściwe używanie rzeczy. Odpowiedzialność tych osób nie jest jednak odpowiedzialnością solidarną.

 

Istnieje tu ścisły i nierozerwalny związek praw z obowiązkami najemcy. Wynajmujący nie staje się jednak stroną umowy podnajmu, bowiem ta łączy najemcę i osobę trzecią. Wyjściem z tej sytuacji może okazać się zawarcie między najemcą a osobą trzecią umowy określającej zasady wzajemnych rozliczeń w razie zaspokojenia roszczeń wynajmującego przez jedną z nich, albo tez przyjęcie w tych sytuacjach w umowie z wynajmującym a najemca i osobą trzecią odpowiedzialności solidarnej tych osób.

 

Przepisy Kodeksu cywilnego wprowadzają jedynie odpowiedzialność podnajemcy za używanie lokalu zgodnie z przeznaczeniem. Nie dotyczą jednak czynszu.

 

Jeśli podnajemca – zgodnie z umową zapłacił czynsz najemcy – żądanie od niego zapłaty po raz drugi nie znajduje uzasadnienia. Chyba że używał lokalu po ustaniu stosunku najmu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »