.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Żądanie spłaty pożyczki - co zrobić?

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 08.01.2022 • Zaktualizowane: 08.01.2022

Czy muszę spłacić od razu znajomemu pożyczkę, której mi udzielił i spisaliśmy umowę(10 tys. zł, na rok, termin już minął). Kolega pożyczył mi pieniądze i spisaliśmy umowę dla formalności, teraz szantażuje mnie, i żąda spłaty pożyczki od razu bo są mu potrzebne pieniądze. Czy ma prawo żądać spłaty pożyczki od razu? Czy ta umowa jest ważna? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żądanie spłaty pożyczki - co zrobić?

Umowa pożyczki

Zgodnie z art. 720 Kodeksu cywilnego (dalej: K.c.) „przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości” (§ 1). „Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej” (§ 2).

Forma umowy pożyczki

Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza oświadczenie woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie (art. 772). Dokumentem w rozumieniu Kodeksu jest „nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią” (art. 773). „Dokumentem jest więc każda informacja zapisana trwale na dowolnym nośniku w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Dokumentem w rozumieniu art. 773 będzie m.in. fotografia, plan, rysunek, nagrana na nośniku wypowiedź, piosenka czy film. Pojęcie to obejmuje oczywiście również tradycyjne dokumenty tekstowe, sporządzone zarówno w zwykłej formie pisemnej, jak i w formach kwalifikowanych. Dokument może być sporządzony w formie dokumentowej, pisemnej lub elektronicznej. (…) Dokumentami będą natomiast zapisane na pendrivie, na dysku komputera czy w pamięci telefonu komórkowego obrazy utrwalone w plikach graficznych, informacje zawarte w plikach tekstowych, w plikach dźwiękowych czy w plikach wideo” (red. J. Gudowski, Komentarz do art. 773 K.c.).

 

Zapisany tekst na dysku komputera, w pamięci telefonu itd. jest dokumentem w rozumieniu ww. przepisów. Umowa z Pana nazwiskiem, przesłana do drugiej strony i zapisana (przez Pana, drugą stronę) na dysku komputera, czy w pamięci telefonu (np. też jako fotografia – Pan przesłał mi fotografię) jest zawarta w formie dokumentowej, przy czym umowa wymaga oświadczenia obu stron, więc podobnie utrwalone powinno być oświadczenie drugiej strony.

 

Gdyby uznać, że wskazana umowa nie została zawarta w formie dokumentowej (np. nie ma w tej formie oświadczenia pożyczkodawcy), umowa nadal pozostanie ważna. Zgodnie bowiem z art. 73 § 1 K.c. jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę dokumentową, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. Dla umowy pożyczki nie zastrzeżono formy dokumentowej pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 74 § 1 zastrzeżenie formy dokumentowej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności, chyba że m. in. fakt dokonania czynności prawnej jest uprawdopodobniony za pomocą dokumentu (art. 74 § 2). W Pana wypadku fakt zawarcia umowy pożyczki może być uprawdopodobniony za pomocą zdjęć, które mi Pan wysłał (a ma je również druga strona).

 

Tym samym zawarta przez Pana umowa pożyczki jest ważna, a w postępowaniu sądowym druga strona, dochodząc zapłaty, może udowadniać jej zawarcie przedstawionymi fotografiami, ale także przesłuchaniem stron czy świadków.

Żądanie zwrotu pożyczki

Skoro zawarta umowa pozostaje ważna (tu zakładam, że nie ma innych okoliczności powodujących jej nieważność, np. zawarcie w braku świadomości lub swobody), zobowiązania z niej są ważne. Jeśli druga strona rzeczywiście wypłaciła Panu kwotę pożyczki 10 tys. zł, Pan jest zobowiązany do zwrotu tej kwoty. Zgodnie z umową zwrot ten powinien był nastąpić już prawie rok temu.

 

Kolega zatem może żądać zwrotu pożyczki od razu (mógł tego żądać już wcześniej.). Od dnia wymagalności kolega może także Panu naliczać odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia w zapłacie (art. 481 K.c.). Kolega może także wystąpić z pozwem o zapłatę do sądu przeciwko Panu. Pan jest zobowiązany do zapłaty – zgodnie z umową powinien Pan zwrócić kwotę pożyczki.

 

Gdyby pożyczył Pan pieniądze z zamiarem, iż nie będzie ich Pan oddawał i można to Panu udowodnić (bo np. nie był Pan w stanie oddać z powodu innych zadłużeń), kolega może także złożyć zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa (art. 286 K.c.), a policja może podjąć takie postępowanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl