.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Żądanie orzeczenia winy w sprawie rozwodowej

Żona złożyła pozew o rozwód bez orzekania o winie. Jednak mam dowody, że mnie zdradzała, i chcę rozwodu z orzeczeniem o winie. Czy w odpowiedzi na pozew, na którą mam 14 dni, muszę przytoczyć wszystkie fakty i dowody, jakie są mi znane, czy będę mógł to zrobić podczas następnych przesłuchań? Proszę o informacje kiedy mam żądać orzeczenia winy żony, w odpowiedzi na pozew czy na sprawie rozwodowej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żądanie orzeczenia winy w sprawie rozwodowej

Wskazanie dowodów w odpowiedzi na pozew

W obecnie obowiązującym postępowaniu cywilnym istnieje zasada koncentracji materiału dowodowego w pierwszym piśmie procesowym strony. Pana pierwszym pismem procesowym w sprawie będzie właśnie odpowiedź na pozew, dlatego też powinien Pan wskazać tam wszystkie swoje wnioski, twierdzenia i dowody, bowiem wskazane później mogą być uznane jako spóźnione i pominięte przez sąd.

 

Niniejsze reguluje treść art. 20512 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„§ 1. Jeżeli wyznaczono posiedzenie przygotowawcze, strona może przytaczać twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej do chwili zatwierdzenia planu rozprawy. Twierdzenia i dowody zgłoszone po zatwierdzeniu planu rozprawy podlegają pominięciu, chyba że strona uprawdopodobni, że ich powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później.

§ 2. Jeżeli nie zarządzono przeprowadzenia posiedzenia przygotowawczego, strona może przytaczać twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej aż do zamknięcia rozprawy, z zastrzeżeniem niekorzystnych skutków, które według przepisów kodeksu mogą dla niej wyniknąć z działania na zwłokę lub niezastosowania się do zarządzeń przewodniczącego i postanowień sądu”.

Granice czasowe na prezentację dowodów na żądanie orzeczenia winy

Komentowany przepis art. 20512 ustanawia zasadnicze granice czasowe związane z prezentacją materiału procesowego (a więc odnoszące się do przytaczania twierdzeń i dowodów) w toku postępowania. Ustanowione na jego gruncie reguły służą zatem realizacji zasady koncentracji materiału procesowego.

 

Ustawodawca podkreśla bowiem, że doświadczenia praktyczne wskazują jednoznacznie na potrzebę istnienia systemu ograniczenia zasobu przytaczanych przez strony twierdzeń o faktach uzasadniających ich żądania oraz dowodów na poparcie tych twierdzeń. Najprostszym sposobem osiągnięcia tego celu jest ustanowienie terminów, do których strony mają swobodę w zakresie prezentacji materiału procesowego (tak: Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 8.1.2019 r., Druk sejmowy Nr 3137, s. 23).

 

Dlatego też, odpowiadając na Pana pytanie, powinien Pan w odpowiedzi na pozew wskazać wszystkie swoje twierdzenia, wnioski oraz dowody uzasadniające Pana roszczenie. Jeżeli chce Pan dochodzić winy żony w rozpadzie małżeństwa, to powinien Pan takie roszczenie wskazać i poprzeć je dowodami w sprawie – dokumentami, zdjęciami czy też wnioskami o przesłuchanie świadków. Wszystko powinno znaleźć się w odpowiedzi na pozew, bowiem późniejsze twierdzenia i wnioski mogą zostać przez sad pominięte. 

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl