Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie nienależnej zapłaty przez pośrednika od nieruchomości

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 10.11.2017

Jestem kupującym. Skorzystałem z usługi pośrednika w sprzedaży nieruchomości, niemniej jednak nie zawarłem z nim żadnej umowy pisemnej. Transakcja ze wskazanym przez pośrednika sprzedającym nie doszła do skutku, pośrednik jednak żąda ode mnie zapłaty. Według mojej wiedzy pośrednik w imieniu sprzedawcy poszukiwał klientów i z nim umawiał się na zapłatę. Ja na taką zapłatę nie byłem umówiony. Co powinienem zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości jest umową uregulowaną w przepisach art. 179-183a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (aktualnie już w większości uchylonych). W doktrynie są spory, czy stosować do niej także przepisy o zleceniu bądź o umowie agencyjnej. Dla nas to jednak nie będzie miało znaczenia.

 

Na mocy art. 180 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

W Pana przypadku nie dochowano wymogu zawarcia umowy w formie pisemnej. Podobny stan faktyczny jak u Pana omawia wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2013 r., IV CNP 78/12, w aktualnym, już zmienionym stanie prawnym, jak się wydaje pozostający aktualny w interesującym nas zakresie, bowiem nowy stan prawny również wymaga zawarcia umowy pośrednictwa pod rygorem nieważności. Zgodnie z tezą tego wyroku:

 

„Jeżeli strony nie dochowały formy czynności prawnej, o której mowa w art. 180 ust. 3 u.g.n., to nie sposób przyjmować, że w ogóle mogło dojść między nimi do jakiejś postaci »umowy o świadczenie usług«, obejmującej wykonywanie pośrednictwa w rozumieniu art. 180 ust. 1 pkt 1 u.g.n. Przeczy temu cel tego przepisu i przepisu art. 180 ust. 3 u.g.n. W razie niezachowania wspomnianej formy nie można przyjmować swoistego rodzaju konwersji nieważnej umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w inne, w pełni skuteczne »porozumienie o świadczenie usług«, odpowiadające treściowo tej pierwszej umowie.”

 

Nie można zatem przyjąć, że jakakolwiek umowa z pośrednikiem w Pana wypadku została zawarta, skoro nie ma umowy w formie pisemnej. Tym samym nie pozostaje Pan zobowiązany do zapłaty. Pośrednik, który winien znać regulacje dotyczące umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, działał na własne ryzyko, nie podpisując z Panem takiej umowy. Skoro zaś nie zadbał należycie o swoje interesy, Pan nie może za to odpowiadać.

 

Można by zastanowić się, czy druga strona nie mogłaby wskazać, że Pan bezpodstawnie wzbogacił się jej kosztem, bowiem podjęła pewne czynności i wydatki, które spowodowały uzyskanie po Pana stronie korzyści. W takim razie mogłoby nastąpić wyliczenie wartości tej korzyści (poprzez wyliczenie wartości pracy biura i wydatków. Niemniej jednak z dostępnego orzecznictwa wynika, że w podobnych wypadkach sąd przyjmuje, że nie należą się żadne kwoty. Pośrednik winien dbać o zawarcie umowy w odpowiedniej formie i zachowaniu przepisów bezwzględnie obowiązujących.

 

Co więcej, trzeba zaznaczyć, że w świetle aktualnych przepisów możliwe jest także nieodpłatne wykonywanie czynności pośrednictwa, uchylono bowiem art. 180 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stanowiący wymóg określenia wynagrodzenia w umowie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - III =

»Podobne materiały

Jak opóźnić podpisanie aktu notarialnego z deweloperem?

Podpisałem umowę przedwstępną na zakup mieszkania od dewelopera z terminem zapłaty i podpisania umowy końcowej do końca roku. Pieniądze wpłaciłem znacznie przed terminem, ale jestem w trakcie sprzedaży innej nieruchomości. Chciałbym odwlec termin podpisania aktu notarialnego na następny rok, al

 

Sprzedaż garażu, gdy posiada się tylko umowę przedwstępną

Nie mam jeszcze umowy notarialnej kupna mieszkania i garażu (deweloper nie ma pozwolenia na użytkowanie), mam tylko podpisaną notarialnie umowę przedwstępną. Czy mogę zgodnie z prawem sprzedać garaż i czy potrzebne jest pośrednictwo dewelopera?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »