.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie komornika udzielenia informacji na temat majątku męża

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 10.01.2018

Jestem żoną osoby, która się zadłużyła przed ślubem. Mam rozdzielność majątkową zawartą przed ślubem, poświadczoną notarialnie, mieszkanie, w którym mieszkamy z mężem, należy do mnie (zostało zakupione przed ślubem, jestem jedynym właścicielem). W dniu dzisiejszym otrzymałam wezwanie (nazwane wysłuchaniem) do udzielenia wiadomości na temat majątku męża (ruchomości pod adresem naszego zamieszkania, wierzytelności mojego męża oraz informacje, czy posiada on akcje i obligacje). Czy komornik może żądać ode mnie takich informacji? Dodatkowo grozi mi grzywną 2000 zł.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żądanie komornika udzielenia informacji na temat majątku męża

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 761 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

 

„§ 1. Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

 

§ 2. Od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów części pierwszej Kodeksu można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie”.

 

Od złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji można się uchylić z przyczyn, które uzasadniają według kodeksu odmowę przedstawienia dokumentów (art. 248 K.p.c.), złożenia zeznań w charakterze świadka (art. 261 § 1) albo odmowę odpowiedzi na zadane pytania (art. 261 § 2).

 

Zasadą jest, że nikt nie może odmawiać zeznań w charakterze świadka. Złożenie zeznań jest bowiem obowiązkiem ustawowym. Na obowiązek ten składają się trzy powinności:

 

  1. obowiązek osobistego stawiennictwa w sądzie w wyznaczonym terminie,
  2. obowiązek składania zeznań,
  3. obowiązek złożenia przyrzeczenia.

 

Jak już to zostało wspomniane, na wezwanym ciąży obowiązek złożenia zeznań. Wyjątkowo na mocy art. 261 § 1 K.p.c. przyznano prawo do odmowy składania zeznań osobom bliskim, tj. małżonkowi strony, jej wstępnym (np. ojcu), zstępnym (np. synowi), rodzeństwu oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu jak również osobom pozostającym ze stronami w stosunku przysposobienia.

 

Świadkowi na podstawie art. 261 § 2 przysługuje także prawo odmowy odpowiedzi na zadane mu pytanie. Służy ono wszystkim osobom przesłuchiwanym w charakterze świadka, jeżeli zeznanie w tym zakresie mogłoby narazić jego lub jego bliskich wymienionych powyżej na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową, albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej.

 

Proszę odpisać, iż działając na podstawie art. 261 § 2, odmawia Pani udzielenia informacji.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »