.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zacieki na suficie i ścianach w mieszkaniu spółdzielczym

Poszukuje odpłatnej porady prawnej w związku z brakiem działania spółdzielni mieszkaniowej, w której wykupiłem spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Regularnie opłacam wszystkie rachunki związane z jego użytkowaniem, włączając w to fundusz remontowy. Od wielu miesięcy wstępują zacieki na suficie i ścianach. Spółdzielni prywatny dekarz stwierdził, iż przyczyną jest skraplanie się powietrza spowodowane brakiem ocieplenia pomiędzy dachem i mieszkaniem. Spółdzielnia nie chce przedstawić mi dokumentów stwierdzających taki stan dachu, pomimo moich wielokrotnych próśb. Stan mieszkania się pogarsza, a chciałbym zaplanować remont. Do jego prawidłowego przeprowadzenia poturbuję informacje od spółdzielni oraz decyzji o przeprowadzeniu ocieplenia. Czy jest możliwość pomocy z Państwa strony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacieki na suficie i ścianach w mieszkaniu spółdzielczym

Otrzymanie dokumentów od spółdzielni

Art. 81 § 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wskazuje, że „członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie”.

 

Zgodnie zaś z art. 18 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze „spółdzielnia może odmówić na piśmie członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę”. Pana celem jest zaś wyłącznie prawidłowe wykonanie remontu, nie żąda Pan danych osobowych, dla Pana owe dane mogą wręcz ulec anonimizacji. Stosowanie art. 18 § 3 powinno mieć miejsce wyjątkowo. Nadto dotyczy tylko umów, nie zaś protokołów.

 

Ilekroć spółdzielnia odmawia wglądu w jakąś umowę swojemu członkowi, to zgodnie z art. 18 § 3 zdanie ostatnie „członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy”.

Udostępnienie dokumentów o stanie dachu

Dla Pana jednak najistotniejsze jest to, że ów art. 18 § 3 zdanie ostatnie ustawy Prawo spółdzielcze ma zastosowanie do odmowy wydania przez spółdzielnię wszelkich dokumentów, o których stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Potwierdza to liczne orzecznictwo sądowe, np. wyrok SO w Toruniu z 14 sierpnia 2012 roku, sygn. akt VI Gz 127/12, gdzie sąd wskazał, iż „członek spółdzielni, któremu odmówiono otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych dokumentów”.

 

Podsumowując, jedynym dla Pana wyjściem jest ponowne wezwanie spółdzielni do wglądu do żądanych przez Pana dokumentów, wyznaczając termin i wskazując, że brak wglądu w ww. terminie spowoduje, że na podstawie art. 18 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze wystąpi Pan do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostepnienia Panu żądanych dokumentów celem prawidłowego przeprowadzenia prac remontowych. Jeśli mimo to spółdzielnia nadal odmówi lub nie zareaguje, pozostanie wniosek do sądu rejestrowego.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl