Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaciągnięcie kredytu bez zgody żony

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 17.07.2014

Jak zabezpieczyć siebie i dzieci przed żądaniem spłaty kredytu zaciągniętego przez jednego z małżonków bez zgody drugiego (tj. bez zgody żony)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z pytania nie wynika wprost, czy kredyt już zaciągnięto, czy też dopiero może to nastąpić.

 

Dlatego przyjmiemy dwie opcje:

 

I. Jeżeli kredyt już został zaciągnięty, to stosownie do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„Art. 41. § 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

 

§ 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

 

§ 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9”.

 

Z powyższego wyłaniają się sytuacje:

 

1. Dług po ślubie zaciągnięty bez zgody żony


Kiedy mąż narobił długów już po ślubie, wszystko zależy od tego, czy żona wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych przez męża, czy też nie.

 

Jeśli mąż bez zgody żony pożyczył pieniądze bądź podżyrował pożyczkę, której pożyczkobiorca nie spłaca, wówczas sam odpowiada za długi.

 

Oznacza to, że komornik nie ma prawa ściągać należności z Waszego majątku wspólnego ani też z osobistego majątku żony. Może jedynie zająć pensję męża oraz jego osobiste dobra. Przykładowo: traktor, laptop, skuter, który należy wyłącznie do niego.

 

2. Zaciągnięcie kredytu za wiedzą i zgodą żony

 

Gdy dług został zaciągnięty za wiedzą i zgodą żony, wówczas wierzyciele mogą domagać się spłaty tylko z majątku męża lub wspólnego obojga małżonków. Wierzyciel nie może od niej żądać spłaty, a komornik nie może zająć np. wynagrodzenia żony za pracę, jeśli nie jest dłużnikiem. Tylko w sytuacji, gdy oboje zaciągnęli dług, solidarnie odpowiadają za jego spłatę.

 

II. Jeśli chodzi o przyszłe kredyty, to zalecam przede wszystkim wystąpienie o orzeczenie rozdzielności majątkowej z ważnych przyczyn w trakcie trwania małżeństwa.


Aby w przyszłości nie odpowiadać za długi męża, wystarczy znieść wspólnotę majątkową. Można to zrobić u notariusza, spisując odpowiednią umowę. Wymagana jest jednak zgoda obojga małżonków.

 

W sytuacji, kiedy mąż nie wyraża zgody na wprowadzenie rozdzielności majątkowej, żona może wnieść sprawę do sądu. Wystarczającym dowodem w sprawie będzie fakt niespłacenia długów przez jej męża lub uzasadnione obawy przed taką sytuacją.

 

„Art. 52. § 1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

(…)

§ 2. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus V =

»Podobne materiały

Kwalifikacje potrzebne do pracy na stanowisku pracownika socjalnego

Czy mogę pracować na stanowisku pracownika socjalnego, posiadając wykształcenie magisterskie, kierunek pedagogika, specjalność niedostosowanie społeczne i resocjalizacja, oraz studia podyplomowe z zakresu mediacji sądowej i szkolnej?

 

Małżeństwo z obcokrajowcem i przysposobienie dziecka

Jestem po rozwodzie, a niedawno wyszłam za mąż za obcokrajowca. Rozwód zalegalizowałam w Polsce. 1) Jaki wpływ mają te dokumenty na prawa rodzicielskie moje i byłego męża? 2) Sąd kanadyjski dał mi całkowitą opiekę nad synem z poprzedniego małżeństwa, ale polski sąd nie wypowiada się wprost. Czy zate

 

Rezygnacja z części spadku, czyli częściowy dział spadku

Odziedziczyłam po ojcu i po babci spadek, w skład którego wchodzą dwa mieszkania w domu dwupiętrowym (mój udział to 1/6) oraz działka rolna, o którą toczy się sprawa w sądzie z dalszą rodziną babci (mój udział to prawdopodobnie 1/18). Brat mojego ojca, który dziedziczy również ten spadek, lecz w inn

 

Zatarcie skazania a zatajenie prawdy w formularzu przyjęcia do służb mundurowych

19 lat temu zostałem ukarany przez kolegium do spraw wykroczeń za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu (kara 1,5 roku). 8 lat temu przyjęto mnie do służb mundurowych. Wtedy otrzymałem z Krajowego Rejestru Sądowego zaświadczenie o niekaralności. Jednak w formularzu przyjęcia w zapytaniu: &bdquo

 

Prawo nauczyciela do nagrody jubileuszowej

Nauczyciel dyplomowany będzie zwolniony z przyczyn organizacyjnych na podstawie art. 20 Karty nauczyciela (nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w co najmniej połowie wymiaru). Z dniem 31 sierpnia* nauczyciel chce przejść na emeryturę i dalej pracować w tej samej szkole od 1 wrze

 

Otwarcie działalności gospodarczej bez zgody małżonka

Niedawno okazało się, że mój mąż ma firmę, o której nic nie wiedziałam. Dodatkowo wziął na nią pożyczkę i kupił samochód. Czuję się oszukana. Mamy wspólność majątkową – czy w związku z tym mogę jakoś doprowadzić do zamknięcia tej firmy, skoro otwarcie działalności gospodarczej nastąpiło b

 

Fikcyjne faktury

Prowadzę działalność gospodarczą od kilku lat. W ostatnim czasie zaksięgowałem sporą liczbę faktur kosztowych, które niestety okazały się fikcyjne. Nie było to z mojej strony celowe działanie, ale nie będę tego w stanie udowodnić. Czy powinienem złożyć korektę deklaracji VAT i PIT za ten okres? Nies

 

Zakup nieruchomości handlowej z gruntem a odliczenie VAT

Proszę o poradę w kwestii zakupu małej nieruchomości handlowej z gruntem. Prowadzę z mężem działalność handlową w formie spółki cywilnej. Na potrzeby prowadzonej działalności zamierzamy zakupić nieruchomość do prowadzenia sklepu (do tej pory ją wynajmowaliśmy). Budynek ten jest w złym stanie technic

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »