Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaciągnięcie kredytu a ubezwłasnowolnienie

Autor: Krzysztof Tyła • Opublikowane: 26.03.2012

Mój tata jest po udarze i operacji serca – aktualnie to ja się nim opiekuję. Problem w tym, że co jakiś czas zaciąga on kredyty, mimo że nie ma za dużo pieniędzy (jest na emeryturze). Potem ja muszę spłacać zadłużenia. Mój ojciec nie rozumie, że nie daję już sobie rady z regulowaniem tych wszystkich należności. Czy ubezwłasnowolnienie taty pomoże w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanym przez Pana przypadku należy rozstrzygnąć, czy wnieść do sądu wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite, czy też – częściowe. Problematykę tych dwóch zagadnień przedstawiam poniżej.

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Zgodnie z art. 13 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) można ubezwłasnowolnić osobę całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Ubezwłasnowolnienie całkowite może zostać orzeczone zarówno w stosunku do osoby pełnoletniej, jak i niepełnoletniej, ale mającej ukończone trzynaście lat.

Czynności prawne dokonane przez osobę ubezwłasnowolnioną są całkowicie nieważne

Ubezwłasnowolniony nie może więc na przykład sprzedać lub podarować swojego majątku, nie może niczego wartościowego kupić, zaciągnąć jakiegokolwiek zobowiązania, zawrzeć małżeństwa, uznać dziecka, sporządzić lub odwołać testament.

 

Taka osoba może skutecznie dokonać czynności, które są określane w ustawie jako drobne, bieżące sprawy życia codziennego. Są to na przykład drobne zakupy. Jeżeli jednak nawet taka czynność pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby ubezwłasnowolnionej – i ona jest nieważna.

 

Wszelkich czynności prawnych, prócz należących do bieżących spraw życia codziennego, dokonuje w imieniu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej opiekun prawny. Takiego opiekuna ustanawia rejonowy sąd opiekuńczy po uprawomocnieniu się postanowienia o ubezwłasnowolnieniu.

Ubezwłasnowolnienie częściowe

Jeżeli z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, danej osobie potrzebna jest pomoc do prowadzenia swych spraw, a ubezwłasnowolnienie całkowite nie jest konieczne, sąd może taką osobę ubezwłasnowolnić częściowo (art. 16 § 1 K.c.).

 

Osoba ubezwłasnowolniona częściowo ma ograniczoną zdolność do wykonywania czynności prawnych. Oznacza to, iż ważność czynności prawnych dokonanych przez taką osobę jest uzależniona od zgody kuratora, którego ustanawia sąd opiekuńczy.

 

Osoba ubezwłasnowolniona częściowo może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego. Bez zgody przedstawiciela może także rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy postanowi inaczej.

 

Zgodnie z treścią art. 18 § 1 K.c. „ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela”.

 

Osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych nie ma kompetencji do samodzielnego i skutecznego dokonywania niektórych czynności prawnych, a mianowicie czynności zobowiązujących lub rozporządzających (zwiększających pasywa lub umniejszających aktywa) w odniesieniu do należącego do niej prawa. W tej mierze potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. W przypadku wyrażenia zgody – umowa staje się ważna. Brak zgody jest równoznaczny z nieważnością umowy.

 

Podsumowując, przyczyny, z powodu których może dojść do ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego, są takie same. W obu przypadkach orzeczenie ubezwłasnowolnienia może nastąpić tylko z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych. Inna ułomność osoby – niezależnie od tego, co jest jej przyczyną – nie daje podstaw do ubezwłasnowolnienia.

 

Orzeczenie ubezwłasnowolnienia ustanawia się wyłącznie na czas nieokreślony. Obowiązuje ono aż do uchylenia lub zmiany jego zakresu (z całkowitego na częściowe i odwrotnie).

 

Należy zatem przyjąć, iż jeżeli nastąpi ubezwłasnowolnienie Pana ojca, wszelkie umowy o kredyt będą nieważne – w przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego już z chwilą podpisania, a w przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego w przypadku niepotwierdzenia przez Pana zawarcia takiej umowy.

 

Jednocześnie należy pamiętać, iż zarówno w sprawie o ubezwłasnowolnienie całkowite, jak i częściowe niezbędna będzie opinia biegłego psychiatry, która to opinia potwierdzi zaburzenia psychiczne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus 5 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki