.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zachowanie sprawcy po kolizji

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 03.03.2015

Ostatnio na parkingu pod sklepem przypadkowo otarłam swoim samochodem o bok innego auta. Ze stresu i głupoty odjechałam z miejsca zdarzenia. Obecnie chcę naprawić ten błąd, chyba zapamiętałam numer rejestracyjny tamtego samochodu. Jak prawo ocenia takie zachowanie sprawcy po kolizji? Jakie mogą być konsekwencje i jak naprawić szkodę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności celem Pani uspokojenia pragnę zauważyć, iż w mojej ocenie pani czyn nie nosi znamion czynu, o którym mowa w art. 288 Kodeksu karnego, tj. uszkodzenia mienia. Strona podmiotowa charakteryzuje się umyślnością zarówno w formie zamiaru bezpośredniego, jak i ewentualnego. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. Z treści Pani pytania wynika, iż czynu dopuściła się nieumyślnie, bowiem zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu karnego „czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć”.

 

Wskazać zatem należy na odpowiedzialność cywilną o której mowa w art. 415 Kodeksu cywilnego. Pragnę nadmienić jednak, że poniższa odpowiedzialność ma zastosowanie tylko wówczas, jeżeli nie posiada Pani ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na pojazd mechaniczny, którym wyrządziła Pani szkodę.

 

Zgodnie z art. 415 „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Czyn, którego dopuściła się Pani, pociąga za sobą konsekwencję w postaci odpowiedzialności cywilnej. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż na skutek nieumyślnego działania została wyrządzona szkoda w postaci uszkodzenia innego pojazdu mechanicznego.

 

W przedstawionej przez Panią sytuacji mamy do czynienia ze szkodą majątkową bezpośrednią. Zgodnie z art. 361 Kodeksu cywilnego zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

 

Wszystko zatem zależy od okoliczności, do czego właściciel samochodu, któremu została wyrządzona szkoda, wykorzystywał samochód. Jeżeli bowiem zdarzyłoby się tak, iż samochód jest przez tegoż właściciela wykorzystywany w pracy, w takiej sytuacji możliwe jest także dochodzenie odszkodowania za straty, który tenże poniósł na skutek wyrządzenia szkody. Można bowiem wyodrębnić tzw. damnum emergens oraz lucrum cessans, czyli poniesiony uszczerbek oraz utracony zysk. Sytuacja taka wydaje się być jednak mało realna, bowiem z treści Pani pytania nie wynika, aby był to samochód przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, np. wożenia na wesela lub inne imprezy okolicznościowe.

 

Jak wskazywano w orzecznictwie, wykazanie szkody w postaci lucrum cessans wymaga udowodnienia tak dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia korzyści majątkowej, że rozsądnie rzecz oceniając, można stwierdzić, iż poszkodowany na pewno uzyskałby korzyść, gdyby nie wystąpiło określone zdarzenie (zobacz wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 stycznia 2005 r., sygn. akt V CK 426/2004).

 

Trzeci aspekt dotyczy sytuacji, kiedy posiada Pani ubezpieczenie OC na pojazd mechaniczny, którym wyrządziła Pani szkodę. Jeżeli bowiem składka została opłacona i ubezpieczenie trwa, wówczas jest Pani zwolniona z obowiązku ponoszenia jakichkolwiek kosztów zwianych z naprawą uszkodzonego samochodu. W takiej sytuacji należy jednak zgłosić szkodę ubezpieczycielowi – agentowi ubezpieczeniowemu, który zobowiązany jest podjąć dalsze kroki celem odszukania właściciela pojazdu mechanicznego i zapłaty wszystkich wynikłych z uszkodzenia tegoż pojazdu szkody.

 

Jedyną stratą w Pani przypadku będzie zapewne utrata stosunkowej zniżki na ubezpieczenie. Nie sposób jednak dokładnie określić wysokości takiej straty, gdyż każdy z ubezpieczycieli w sposób wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczenia dokonuje tego przeliczenia. Ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia.

 

Proszę zatem skontaktować się ze swoim agentem ubezpieczeniowym celem przedstawienia całej sytuacji i zgłoszenia wyrządzenia szkody innej osobie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »