Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zachowanie sąsiada wywołujące traumę i strach

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 15.08.2016

Jakiś czas temu do mojego mieszkania wpadł mężczyzna z bronią i celował nią we mnie. Później okazało się, że to nasz sąsiad. Nie wiedzieliśmy, gdyż kilka dni przed tym zdarzeniem przeprowadziliśmy się do tego mieszkania. Mężczyzna tłumaczył się, że upił się i myślał, że się włamałam. Później przepraszał, okazało się że to była atrapa broni. Problemem jest jednak moja psychika. Poszłam do psychologa i okazało się, że mam bardzo dużą traumę, na granicy depresji. Zastanawiam się, czy iść z tym na policję, bo sprawa na pewno trafi do sądu, boję się znowu go spotkać i wracać do tych przeżyć. Co Państwo sądzicie o tej sytuacji? Czy uważacie, że powinnam zgłosić to na policję? Jakie to będzie niosło konsekwencje zarówno dla mnie, jak i dla niego? Mogę liczyć na to, że ten mężczyzna będzie płacił za mojego psychologa bądź jakieś odszkodowanie? Proszę o pomoc.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

  

Zgodnie z art. 444 § 1 K.c. „w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu”.

 

Jak podkreśla się w literaturze, „obowiązek kompensaty kosztów obejmuje wszelkie koszty wywołane uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, a więc wszystkie niezbędne i celowe wydatki, bez względu na to, czy podjęte działania przyniosły poprawę zdrowia (por. wyrok SN z dnia 9 stycznia 2008 r., II CSK 425/07, Mon. Praw. 2008, nr 3, s. 116). W szczególności będą to koszty leczenia, a więc wydatki związane z postawieniem diagnozy, terapią i rehabilitacją poszkodowanego. Ich zakres nie może ograniczać się do wydatków kompensowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lecz powinien obejmować koszty działań, podjętych z uzasadnionym – zważywszy na aktualny stan wiedzy medycznej – przekonaniem o spodziewanej poprawie stanu zdrowia poszkodowanego (por. wyrok SN z dnia 12 grudnia 2002 r., II CKN 1018/00, LEX nr 75352). Stąd uzasadnione może być żądanie zwrotu kosztów, jakie poszkodowany poniósł na konsultację u wybitnego specjalisty (por. wyrok SN z dnia 26 czerwca 1969 r., II PR 217/69, OSN 1970, nr 3, poz. 50)” (A. Olejniczak, Komentarz do art. 444 Kodeksu cywilnego, 01.05.2014).

 

Mając na uwadze powyższe, ma Pani prawo dochodzić odszkodowania za rozstrój zdrowia, które będzie kompensowało wydatki ponoszone przez Panią na leczenie. Pragnę nadto zauważyć, że przysługuje Pani prawo dochodzenia nie tylko odszkodowania, tj. pokrycie szkody materialnej, ale także zadośćuczynienia, które będzie miało na celu zrekompensowanie krzywdy – szkody niematerialnej, którą Pani poniosła, tj. nerwica, depresja, stany lękowe, zaburzenia snu itp.

 

W tym miejscu zauważyć należy, iż o ile przysługuje Pani prawo dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia, o tyle to na Pani będzie ciążył ciężar udowodnienia po pierwsze rozstroju zdrowia, po drugie zachowania sąsiada, a po trzecie związku przyczynowego pomiędzy rozstrojem zdrowia, a zachowaniem sąsiada.

 

Zgodnie z art. 6 K.c. „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Bez wątpienia konieczna będzie dokumentacja medyczna dokumentująca Pani rozstrój zdrowia. Udowodnienie rozstroju zdrowia nie czyni jeszcze Pani wygraną w toku ewentualnego postępowania, bowiem musi Pani wykazać kolejne dwie przesłanki, tj. zachowanie sąsiada i związek pomiędzy pierwszą a drugą przesłanką.

 

Zachodzi zatem pytanie, czy dysponuje Pani dowodami na zachowanie sąsiada, a nadto, czy Pani psycholog jest w stanie potwierdzić związek pomiędzy Pani stanem zdrowia a zachowaniem sąsiada. Czy ktokolwiek był świadkiem zachowania sąsiada? Czy w pobliżu miejsca Pani zamieszkania są zamontowane kamery przemysłowe, monitoring o innym charakterze?

 

Reasumując, o ile przysługują Pani roszczenia jak wyżej, o tyle należy sobie zadać pytanie, czy jest Pani w stanie udowodnić zachowanie sąsiada.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus 10 =

»Podobne materiały

Kradzież dowodu osobistego - kredyt na telewizor

Na początku tego roku skradziono mi dowód osobisty. Tydzień temu otrzymałem harmonogram spłat kredytu, którego nie brałem. Okazało się, że złodziej posłużył się moim dowodem i wziął na kredyt telewizor – ogromną „plazmę”! Czy możliwe, abym to ja musiał ten kredyt spłacać?

Czy osoba chora psychicznie może odpowiadać za ośmieszanie i oczernianie?

Czy można obronić się przed osobą chorą psychicznie, która ośmiesza mnie i oczernia na forum publicznym oraz za pośrednictwem komunikatorów i portali społecznościowych? Co powinienem zrobić?

Przesłanki naruszenia dobra osobistego jakim jest prawo do prywatności

Jestem powodem w sprawie karnej, która jest dla mnie bardzo przykra. Pewien mój znajomy, świadomy moich problemów i sprawy, którą wniosłem do sądu, rozpowiada o tym na lewo i prawo. Nie życzę sobie, aby wszyscy wiedzieli o tym procesie, dość przykrości mnie już spotkało. Mam świadka –&nbs
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »