Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaburzenia psychiczne męża a rozwód

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 16.03.2012

Osiem lat temu zdiagnozowano u mojego męża zaburzenia natury psychicznej (urojenia). Sądzi on, że nieustannie go zdradzam i oszukuję. Po wyjściu ze szpitala psychiatrycznego odstawił leki – twierdzi, że nie musi ich brać. Czy mam szansę na rozwód z winy męża? Jak rozwiązać problem wspólnego mieszkania (mamy dom jednorodzinny z kredytem hipotecznym)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak podaje art. 12 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„§ 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.

 

§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać każdy z małżonków.

 

§ 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków po ustaniu tej choroby”.

 

Nie każda choroba psychiczna i nie każdy niedorozwój umysłowy (a także pijaństwo i narkomania) uzasadniają całkowite albo częściowe ubezwłasnowolnienie danej osoby. Ustawodawca ustanawia przeszkodę do zawarcia małżeństwa w postaci choroby psychicznej i niedorozwoju umysłowego. Jednak owa przeszkoda nie ma charakteru bezwzględnego – sąd może w określonych wypadkach zezwolić takiej osobie na zawarcie małżeństwa. Jedynie całkowite ubezwłasnowolnienie wyłącza wspomniane zezwolenie sądu.

 

Rozpatrując możliwość unieważnienia małżeństwa, podkreślić należy, że istotne znaczenie mają tu: choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy, pijaństwo, narkomania – istniejące i stwierdzone w dacie zawarcia małżeństwa. Powstanie choroby psychicznej, pijaństwa i narkomanii po zawarciu małżeństwa nie czyni małżeństwa nieważnym (podlegającym unieważnieniu).

 

Choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy zagrażają małżeństwu, jeżeli wyłączają spełnianie przez małżonków ról i funkcji charakteryzujących przeciętne społecznie małżeństwa. Wspomniane stany chorobowe mogą wyłączać powstanie trwałych więzi: duchowej, fizycznej i gospodarczej.

 

Oczywiście fundamentalne znaczenie ma kwestia, czy Pani mąż ma stwierdzoną chorobę psychiczną, czy jedynie zaburzenia o podłożu psychicznym.

 

Odnośnie rozwodu istotna jest treść artykułu 56 wspomnianego już Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„Art. 56. § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

 

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.

 

Zgodnie z powyższym do orzeczenia rozwodu konieczne jest spełnienie trzech przesłanek: ustanie więzi fizycznej (współżycie fizyczne), psychicznej i gospodarczej. Domniemywam, iż w Pani wypadku przesłanki powyższe zostały spełnione. W praktyce do wykazania winy męża będzie niezbędne posiłkowanie się zeznaniami świadków (przynajmniej dwóch).

 

Co do majątku wspólnego – konieczna będzie sprawa o jego podział. Przy należytym prowadzeniu tej sprawy istnieje ogromna szansa jej powodzenia, tj. pozostawienia mieszkania w Pani rękach ze spłatą na rzecz męża.

 

Czeka Panią długa droga procesowa, jednakże przedstawiony stan faktyczny pozwala wierzyć w pozytywne zakończenie sprawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus trzy =

24.02.2018

Niezdolność psychiczna to częsta przyczyna do wszczęcia kościelnego procesu o nieważność małżeństwa
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny

Arletta Bolesta

»Podobne materiały

Rozwód a depresja

Moja żona cierpi na ostrą postać depresji. Mamy dwoje malutkich dzieci. Parokrotnie przebywała w szpitalu psychiatrycznym. Dość często w stosunku do dzieci jest agresywna i opryskliwa. Rozważam wniesienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Jednak najważniejszą dla mnie rzeczą jest, aby– ze

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »