Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabranie prawa jazdy z powodu oskarżenia o wręczenie łapówki

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 26.07.2010

Mam pytanie o zabranie prawa jazdy. Otóż zostałem wezwany do CBA w sprawie rzekomej łapówki dla egzaminatora. Ja nie wręczałem żadnych łapówek, mimo to są wobec mnie o to podejrzenia, gdyż pojawiły się nieprawidłowości w mojej dokumentacji (nie pasują daty, w jakich uczęszczałem na kurs). Zrobiono ze mnie przestępcę, a ja normalnie zdałem ten egzamin – wówczas były kamery w autach. Czy grozi mi zabranie prawa jazdy? Egzaminator niczego mi nawet nie sugerował, był raczej stanowczy i wymagający. Pytano mnie, czy się przyznaję, ale do czego mam się przyznawać, skoro nic nikomu nie dawałem? Czy w tej sytuacji możliwe jest zabranie prawa jazdy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając w pierwszej kolejności na Pana pytanie o zabranie prawa jazdy do czasu wyjaśnienia sprawy, wskazać należy, że zabranie prawa jazdy może nastąpić na podstawie art. 135 Prawa o ruchu drogowym. Przepis tego artykułu stwierdza, iż zabranie prawa jazdy za pokwitowaniem przez funkcjonariusza policji będzie miało miejsce w razie:

 

  1. stwierdzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
  2. stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,
  3. podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,
  4. gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,
  5. gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,
  6. gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy,
  7. przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
  8. przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

 

Ponadto zabranie prawa jazdy możliwe jest w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów (art. 135 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym). Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje natomiast prokurator po dogłębnej analizie akt sprawy.

 

Tym samym, opierając się na opisanym przez Pana stanie faktycznym i możliwym zagrożeniu odpowiednimi karami, trzeba powiedzieć, że zabranie prawa jazdy nie jest możliwe w Pana sytuacji. Sam fakt, że CBA prowadzi postępowanie i wzywa Pana do osobistego stawiennictwa celem przesłuchania, nie musi jeszcze oznaczać, iż będą przedstawione Panu jakieś zarzuty. Należy bowiem mieć na uwadze, że zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego musi istnieć uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.

 

Sytuacja, w której się Pan znalazł, daje Panu duże możliwości wykazania swojej niewinności. Zapis z urządzenia rejestrującego obraz podczas egzaminu pozwoli na odtworzenie toru jazdy pojazdu, na którym zdawał Pan egzamin. Jeżeli dowód z takiego urządzenia będzie potrzebny, na pewno zostanie przeprowadzony przez organ prowadzący postępowanie.

 

Musi Pan pamiętać, że to nie Pan odpowiada za prawidłowe wypełnienie dokumentacji związanej z egzaminem na prawo jazdy. Obowiązek taki ciąży na egzaminatorze, który jest do tego typu zadań odpowiednio przeszkolony. Zachowanie funkcjonariuszy CBA pozwala postawić tezę, że mieli oni na celu postawienie Pana przed próbą. Czynności takich można dokonywać w ramach tzw. taktyki i strategii prowadzonego postępowania. Praktyka bowiem pokazuje, że funkcjonariusze dopuszczają się tego typu zachowań bardzo często, a ich celem ma być wywołanie strachu i presji na osobie przesłuchiwanej.

Podsumowując powyższy wywód, dokonany na podstawie wskazanego przez Pana stanu faktycznego, wskazać należy, że Pańska sytuacja i możliwości obrony swojego dobrego imienia nie pozwolą na pociągnięcie Pana do odpowiedzialności karnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus 4 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki