.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabrane prawo jazdy – możliwy szybszy zwrot?

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 16.03.2009

Zabrano mi prawo jazdy na 2 lata za jazdę pod wpływem alkoholu. Czy istnieje możliwość skrócenia kary i jak to zrobić? Obecnie mija 11 miesiąc kary.  


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pana informacji wynika, że wyrok, którym orzeczono względem Pana zakaz prowadzenia pojazdów, jest już prawomocny i nie podlega zaskarżeniu. W związku z powyższym uprzejmie informuję, co następuje.

 

Środkami karnymi zgodnie z obowiązującym Kodeksem karnym są:

 

1. pozbawienie praw publicznych,

2. zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,

2a. zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,

2b. obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,

3. zakaz prowadzenia pojazdów,

4. przepadek,

5. obowiązek naprawienia szkody,

6. nawiązka,

7. świadczenie pieniężne,

8. podanie wyroku do publicznej wiadomości.

 

Kodeks karny zna instytucję uznania za wykonane środków karnych wymienionych powyżej w pkt 1–3, a więc również instytucję uznania za wykonane środka prawnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

 

Zgodnie z art. 84 ust. 1 Kodeksu karnego sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w pkt 1–3 (w Pana przypadku – po upływie roku), uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok. Celem rozważenia przez sąd opisanych tu okoliczności konieczne jest przedłożenie przez skazanego odpowiedniego i uzasadnionego wniosku (opłata sądowa wynosi 45 zł).

 

Niestety – zgodnie z jednoznacznym brzmieniem przepisu art. 84 ust. 2 Kodeksu karnego – nie stosuje się przytoczonego wyżej przepisu art. 84 ust. 1 Kodeksu karnego (a zatem nie ma możliwości uznania środka karnego za wykonany), jeżeli środki karne wymienione w art. pkt 2–3 (a więc również zakaz prowadzenia pojazdów) orzeczono na podstawie art. 41 § 1a, art. 41a § 3 albo art. 42 § 2 lub 3 Kodeksu karnego.

 

Dla Pana najistotniejsze znaczenie ma tu przepis art. 42 § 2 Kodeksu karnego, który dotyczy zakazu prowadzenia pojazdu orzeczonego wobec sprawcy (uczestnika ruchu), jeżeli ten w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

Nie znam wszystkich okoliczności sprawy, ale wedle mojej oceny to wyłączenie możliwości uznania za wykonany środka prawnego orzeczonego znajduje niestety zastosowanie w Pana sprawie. Tym samym środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów musi zostać wykonany w całości.

 

Oczywiście jeżeli nie zgadza się Pan z tą oceną lub wedle Pana oceny okoliczności skazania nie uzasadniają odmowy zastosowania art. 84 Kodeksu karnego albo, wreszcie, liczy Pan na korzystną dla siebie ocenę sprawy przez sąd – to można przygotować wniosek o uznanie środka karnego za wykonany celem jego rozważenia przez sąd.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »