Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zablokowanie konta z powodu niewielkiego długu

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 18.09.2018

Posiadam konto walutowe, którego współwłaścicielem jest mój syn. Konto zostało zablokowane w całości z względu na egzekucję komorniczą mojego syna w kwocie 120 zł. Dodatkowo syn posiada swoje konta prywatne i firmowe, gdzie egzekucja tej wysokości mogłaby być spokojnie przeprowadzona. Czy bank ma prawo zablokować to konto w całości (aktualna kwota na tym koncie – ok. 5000 zł)? Bank stwierdza, że konto będzie zablokowane do momentu decyzji syna w spłaceniu zaległości komorniczej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Zablokowanie konta z powodu niewielkiego długu

Jeżeli jest Pan współwłaścicielem konta wraz z synem–dłużnikiem, to komornik może zająć środki do wysokości wpływów syna na to konto. Definicję rachunku wspólnego zawiera art. 51 ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z powołanym przepisem „rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych albo kilku jednostek samorządu terytorialnego (rachunek wspólny)”. Zgodnie zaś  z treścią art. 51a „w przypadku bankowego rachunku wspólnego prowadzonego dla osób fizycznych – o ile umowa tego rachunku nie stanowi inaczej – każdy ze współposiadaczy rachunku może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, a ponadto każdy ze współposiadaczy rachunku może w każdym czasie wypowiedzieć umowę rachunku ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy”.

 

Z przepisu jednoznacznie wynika, że na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. Takim tytułem wykonawczym może być orzeczenie sądu (np. nakaz zapłaty) wydane przeciwko dłużnikowi i zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Stanowi o tym art. 8911 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 

A zatem wspólny rachunek bankowy, jak każdy inny rachunek, może być przedmiotem postępowania egzekucyjnego (z wyjątkiem rachunku powierniczego). Czynności egzekucyjne prowadzone będą jedynie do przypadającego dłużnikowi udziału w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy regulującej prowadzenie rachunku. Taką umowę dłużnik zobowiązany jest przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. Jeżeli umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo gdy dłużnik nie przedłoży umowy, domniemywa się, że udziały są równe. Co ważne, po ustaleniu udziału dłużnika zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - trzy =

»Podobne materiały

Zabezpieczenie pożyczki zastawem rejestrowym na samochodzie

Znajomy poprosił mnie o pożyczenie mu 10 000 zł. Czy mogę taką pożyczkę zabezpieczyć zastawem rejestrowym na samochodzie znajomego?

Wystawienie weksla in blanco i oprocentowanie sumy wekslowej

Czy wystawiając weksel in blanco, bank ma obowiązek policzyć jakiś procent od sumy znajdującej się na wekslu? Jeśli tak, to jaki?

Przeniesienie własności zadłużonej nieruchomości

Pewien człowiek kupił posiadłość pod hipotekę. Właściciel nieruchomości nie opłacał składek ZUS i jest teraz zadłużony. Chciałabym przejąć jego nieruchomość – łącznie z zadłużeniem. ZUS wystawił promesę na wykreślenie hipoteki po spłacie zobowiązania. Jednak jest jeszcze zadłużenie w 
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »