Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie przed nieuczciwością najemcy

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 17.05.2018

Od wielu lat mam sezonową działalność na karcie podatkowej – wynajem pokoi w sezonie letnim nad morzem. Działalność wznawiam w czerwcu i zawieszam we wrześniu. Ponadto przez cały rok wynajmuję lokal użytkowy pod sklep (inny adres) i odprowadzam co miesiąc podatek do urzędu skarbowego (8,5%). Obecnie chcę wynająć mieszkanie (inny adres niż wymienione wyżej) na zasadzie wynajmu okazjonalnego. Czy nie ma prawnych przeszkód dla takiego rodzaju najmu, biorąc pod uwagę powyższe? Jeśli nie mogłabym skorzystać z najmu okazjonalnego, to w jaki sposób mogę zabezpieczyć się przed ewentualną nieuczciwością najemcy? Czy do zwykłej umowy najmu również można dołączyć załącznik w postaci aktu notarialnego, w którym najemca wskazuje, lokal do którego może się przenieść w razie uzasadnionego wypowiedzenia umowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedź na przedstawiony przez Panią problem znajdziemy w art. 25 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z tym przepisem „nie wyłącza opodatkowania w formie karty podatkowej:

 

1) prowadzenie przez podatnika działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5000 kilowatów, oraz wytwarzanie biogazu,

2) osiąganie przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

z których przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach”.

 

Z powyższego przepisu wynika zatem, że jeżeli przychód jest osiągany z najmy prywatnego, niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, najem nie powoduje utraty prawa do opodatkowania kartą podatkową. W Pani przypadku wynajmuje Pani inne lokale niż ten w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Zatem dopuszczalny jest wynajem tych lokali jako najem prywatny i opodatkowanie ich stawką 8.5%. Nie spowoduje to utraty prawa do karty podatkowej dla działalności gospodarczej. Jeśli bowiem wynajmowany składnik majątku stanowiłby składnik majątku związanego z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, wówczas przyjmuje się, że podatnik prowadzi, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, również inną pozarolniczą działalność gospodarczą, a to wykluczałoby możliwość skorzystania z karty podatkowej. Powyższe potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 7 lipca 2010 r. (sygn. IPPB1/415-400/10-4/MT), w której czytamy:

 

„(...) zawarcie przez Wnioskodawcę umowy podnajmu lokalu, w którym prowadzona jest pozarolnicza działalność gospodarcza i osiąganie z tego tytułu przychodów, które ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza do źródła przychodów – pozarolnicza działalność gospodarcza – wyłączy go z możliwości korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej. Art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy nie będzie miał w tej sytuacji zastosowania. Przychód z wynajmu składników majątku jest bowiem przychodem z działalności gospodarczej, a nie przychodem z najmu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

 

Konkludując, należy stwierdzić, że w przypadku opisanym w treści pytania może Pani w dalszym ciągu opodatkowywać przychody z działalności gospodarczej kartą podatkową, w przypadku gdy wynajmowane lokale stanowią majątek niezwiązany z działalnością gospodarczą. Do takiego najmu prywatnego można stosować ryczałt w wysokości 8,5%.

 

Do wskazanej umowy najmu okazjonalnego strony mogą sporządzić dodatkowo akt notarialny, w którym najemca poddaje się dobrowolnej eksmisji i zobowiązuje się do opuszczenia lokalu. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów wynajmujący ma obowiązek zgłosić fakt najmu do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Nie ma jednak obowiązku przesyłania do urzędu tego aktu notarialnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus 0 =

»Podobne materiały

Wygaśnięcie umowy najmu lokalu użytkowego a brak nowej umowy

Upłynął niedawno 3-letni okres najmu lokalu użytkowego, który wynajmuję od gminy, ale nie została podpisana nowa umowa najmu z powodu obiekcji co do wysokości wymaganej kaucji. Czynsz płacimy więc według starej umowy na podstawie otrzymywanych faktur VAT (w umowie nie było zapisu o żadnej wyższej s

 

Opłaty za używanie lokalu

Mój tata mieszka w kamienicy. Niedawno odnalazł się jej właściciel. Wypowiedział tacie umowę najmu, dając 3-letni okres wypowiedzenia i podwyższając dwukrotnie czynsz (było to 7 miesięcy temu). Czy to zgodne z prawem? Twierdzi, że w mieszkaniu ma później zamieszkać jego córka, ale my w to nie wierzy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »